2022-08-05T10:54:00+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z wykorzystaniem produktów regionalnych

REKLAMA
REKLAMA

Gminna Bibliotek Publiczna w Czarni oraz Powiat Ostrołęcki zapraszają do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym "Na najlepszą potrawę z wykorzystaniem produktów regionalnych".

Zasady uczestnictwa w konkursie

 • Udział w konkursie jest dobrowolny, nieodpłatny i ma charakter otwarty.
 • Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne, amatorzy i profesjonaliści powyżej 16 roku życia.
 • Uczestnicy muszą być mieszkańcami powiatu ostrołęckiego.
 • Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.bibliotekaczarnia.pl oraz w siedzibie Organizatora w Czarni 43a, 07-431 Czarnia.
 • Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.
 • Poprzez uczestnictwo w konkursie Uczestnik oświadcza, że jest twórcą potrawy oraz że nie narusza praw osób trzecich, a także, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do ww. zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem, Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.
 • W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na Profilu Biblioteki swojego imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej.
 • Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną potrawę.
 • Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie w celu zwiększenia swoich szans w Konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące pracę osób trzecich, w szczególności w celu określonym powyżej, będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie, a ich dane blokowane w przyszłych przedsięwzięciach konkursowych Organizatora.
 • Prace w imieniu niepełnoletnich Uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni.
 • Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a jego nieprzestrzeganie może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
 • Potrawy, które nie spełniają zasad uczestnictwa w konkursie nie wezmą w nim udziału.

Prace konkursowe zostaną poddane ocenie wg następujących kryteriów:

a) walory smakowe;

b) wykorzystanie produktów regionalnych;

c) jakość wykonania;

d) oryginalność;

e) estetyka - zachowanie proporcji, sposób serwowania.

Zgłoszenia do 10 sierpnia 2022 r.

Szczegóły na stronie biblioteki bibliotekaczarnia.pl

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
czerwiec 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11
 12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18
 19  20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25
 26 dk27  28 dk29  30  1  2
×