zdjecie 4498
zdjecie 4498
2013-12-19T21:42:00+01:00 eOstroleka.pl
Polska,

Konkurs na członków rad nadzorczych mediów publicznych 2013 [KANDYDACI]

REKLAMA
Zdjęcie główne
REKLAMA

Zakończony II etap konkursu do 9 spółek regionalnych rozgłośni radiowych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w dokonała merytorycznej oceny zgłoszeń kandydatur do rad nadzorczych Radia Gdańsk, Radia Katowice, Radia Koszalin, Radia Kraków, Radia Merkury w Poznaniu, Radia Rzeszów, Radia dla Ciebie w Warszawie, Radia Wrocław i Radia Zachód w Zielonej Górze.

Na posiedzeniu 17 grudnia 2013 r. KRRiT podjęła uchwałę o dopuszczeniu do trzeciego etapu postępowania konkursowego:

do Rady Nadzorczej Radia Gdańsk:

Krzysztof Andruszkiewicz, absolwent Politechniki Gdańskiej, dziennikarz, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP;
Piotr Dominiak, prof. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy;
Zbigniew Jasiewicz, dyrektor oddziału TVP Gdańsk, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Gdańsk;
Tomasz Krankowski, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, prawnik, dziennikarz, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami;
Jan Kreft, dr hab. nauk humanistycznych, pracownik naukowy, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Gdańsk;
Marek Lubowicki, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, właściciel firmy doradztwa ekonomiczno-prawnego;
Donat Paliszewski, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat, wiceprzewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Gdańsk;
Dorota Sobieniecka-Kańska, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Mediów, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami, posiada doświadczenie dziennikarskie;
Paweł Trawicki, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy;
Andrzej Trojanowski, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Gdańsk.

do Rady Nadzorczej Radia Katowice:
Ryszard Barcik, prof. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy;
Rafał Blicharz, dr hab. nauk prawnych, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Katowice;
Mirosław Czerwiński, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, wiceprzewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Katowice;
Stanisław Gmitruk, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Rolnego, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami;
Jerzy Gołuchowski, prof. dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, członek Rady Programowej OTVP Katowice;
Andrzej Janicki, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, dziennikarz, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami;
Bogdan Marcinkowski, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Katowice;
Wiesław Rola, absolwent Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Katowice;
Robert Tomanek, dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy.

do Rady Nadzorczej Radia Koszalin:
Monika Kaczmarek-Śliwińska, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, sekretarz obecnej Rady Nadzorczej Radia Koszalin;
Jan Kania, dr hab. nauk humanistycznych, pracownik naukowy, sędzia, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Koszalin;
Jacek Piętniewicz, absolwent Politechniki Szczecińskiej, organizator i wykonawca projektów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw;
Marek Pysz, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Koszalin;
Roman Radziwonowicz, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Koszalin;
Ryszard Ratajski, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy;
Tadeusz Sznajderski, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami.

do Rady Nadzorczej Radia Kraków:
Edward Chudziński, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami;
Stanisław Dziedzic, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami;
Krzysztof Gurba, dr nauk humanistycznych, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Kraków;
Iwona Karasek-Wojciechowicz, dr nauk prawnych, pracownik naukowy, radca prawny,  sekretarz obecnej Rady Nadzorczej Radia Kraków;
Zbigniew Krzysztyniak, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprzewodniczący obecnej Rady Programowej OTVP Kraków;
Renata Lisowska, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doświadczenie w zarządzaniu instytucją kultury;
Stanisław Młyński, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek obecnej Rady Nadzorczej Radio Kraków;
Urszula Podraza, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy;
Piotr Wasilewski, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek obecnej Rady Programowej Radia Kraków, doświadczenie w dziedzinie kultury;
Monika Wawer, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy, posiada doświadczenie dziennikarskie.

do Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu:
Piotr Frydryszek, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu;
Jerzy Handschke, prof. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami;
Tadeusz Władysław Kowalski, dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy;
Piotr Michalak, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu,członek obecnej Rady Programowej OTVP Poznań;
Tomasz Naganowski, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu;
Krzysztof Paluszyński, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, producent telewizyjny, reżyser;
Jędrzej Skrzypczak, dr hab. nauk humanistycznych, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu;
Maciej Sobkowski, dr nauk medycznych, doświadczenie w zarządzaniu jednostkami finansów publicznych;
Aleksander Zamlewski, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, sędzia.

do Rady Nadzorczej Radia Rzeszów:
Bożena Domino, absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie, wiceprzewodnicząca obecnej Rady Nadzorczej Radia Rzeszów;
Elżbieta Dynia, dr hab. nauk prawnych, pracownik naukowy;
Stanisław Gędek, dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy;
Bogusław Lasota, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Rzeszów;
Lech Lichołai, dr hab. nauk technicznych, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Rzeszów;
Janina Kut, absolwentkaSzkoły Głównej Handlowej, pracownik branży finansów;
Jerzy Oleszkowicz, absolwentWyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami;
Joanna Wiażewicz, dr nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, pracownik naukowy.

do Rady Nadzorczej Radia dla Ciebie w Warszawie:
Wojciech Borowik, absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, wiceprzewodniczący obecnej Rady Programowej Radia dla Ciebie w Warszawie i członek obecnej Rady Programowej TVP Warszawa;
Tomasz Dąbrowski, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, doświadczenie w kierowaniu projektami z dziedziny kultury;
Piotr Dmochowski-Lipski, absolwent Uniwersytetu Harvarda (Administracja Publiczna), członek obecnej Rady Nadzorczej Radia dla Ciebie, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji (MEN);
Tomasz Jagodziński, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia dla Ciebie, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie;
Grzegorz Kołtuniak, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczenie w zarządzaniu kadrami, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami;
Barbara Kwiatkowska-Przybyła, absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, dyrektor dystrybucji w Instytucji Filmowej Max-Film;
Aleksander Maziarz, dr nauk prawnych, pracownik naukowy;
Edward Przychodaj, dr nauk politycznych, pracownik naukowy, doświadczenie w pracy organów administracji państwowej;
Bolesław Samoliński, prof. medycyny, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia dla Ciebie;
Albert Stawiszyński, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych, dziennikarz ekonomiczny.

do Rady Nadzorczej Radia Wrocław:
Robert Banasiak, dr nauk ekonomicznych, dyrektor Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami;
Rafał Biernat, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, członek obecnej Rady Programowej Radia Wrocław;
Edward Bratek, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przewodniczący obecnej Rady Nadzorczej Radia Wrocław;
Wiesław Gałązka, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Wrocław, dziennikarz i publicysta, pracownik naukowy;
Maria Gmerek-Maciuk, dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, pracownik naukowy, posiada doświadczenie dziennikarskie;
Katarzyna Kuźniar-Żyłka, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, wiceprzewodnicząca obecnej Rady Nadzorczej Radia Wrocław;
Zdzisław Paliga, dr nauk o kulturze fizycznej, pracownik naukowy;
Mirosław Szymanowski, dr nauk technicznych, członek obecnej Rady Nadzorczej  Radia Wrocław.

do Rady Nadzorczej Radia Zachód w Zielonej Górze:
Adam Agacki, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, posiada doświadczenie w zakresie finansów i bankowości;
Jan Andrykiewicz, dr nauk politycznych, wiceprzewodniczący obecnej Rady Nadzorczej  Radia Zachód;
Jarosław Dziewa, absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, biegły rzeczoznawca w dziedzinie doradztwa podatkowego, partner w kancelarii prawnej;
Mirosław Rataj, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek obecnej Rady Programowej OTVP Gorzów Wielkopolski;
Sebastian Saniuk, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy;
Roman Sapeńko, dr hab. nauk humanistycznych, pracownik naukowy;
Roman Stryjski, dr hab. nauk technicznych, informatyk, pracownik naukowy;
Krzysztof Szymański, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dziekan Izby Adwokackiej w Zielonej Górze;
Agnieszka Wala, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Zachód;
Waldemar Woźniak, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy.

Źródło: KRRiT
REKLAMA
Kalnedarz imprez
czerwiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
×