2019-02-08T09:00:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Kto będzie nowym dyrektorem Wydziału Inwestycji Miejskich?

REKLAMA
Zdjęcie główne
REKLAMA
0
4
16

W ostrołęckim ratuszu trwają poszukiwania dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich. Trwa konkurs na to stanowisko, a zgłaszać się można do 19 lutego. Zobacz, jakie warunki należy spełnić.

Dyrektorem Wydziału Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta w Ostrołęce był Radosław Parzych. Zdecydował się on jednak odejść z ratusza i przeniósł się do Olszewa-Borek na stanowisko kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji.

Miejsce Parzycha zajął Piotr Brodacki. Szybko okazało się jednak, że on również odchodzi z ratusza. Tym sposobem niezwykle ważny wydział został bez dyrektora.

Prezydent Łukasz Kulik ogłosił nabór na to stanowisko. Zgłaszać się można do 19 lutego br. Kto może ubiegać się o to stanowisko? Spójrzmy na wymagania.

Wymagania niezbędne:

1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
3. Wykształcenie: wyższe, kierunki: prawo, administracja, ekonomia, ochrona środowiska, budownictwo i inne
kierunki techniczne.
4. Doświadczenie zawodowe: staż pracy minimum 5 lat, w tym co najmniej 2 lata w branży budowlanej lub
administracji publicznej.
Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, ewentualnie drogowej czy mostowej lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość regulacji prawnych z zakresu:
a) Kodeksu postępowania administracyjnego,
b) ustawy o ochronie danych osobowych,
c) ustawy o samorządzie gminnym,
d) ustawy o pracownikach samorządowych,
e) ustawy prawo budowlane,
f) ustawy o finansach publicznych,
g) ustawy o zamówieniach publicznych,
h) przepisów prawa miejscowego.

Wymagane cechy osobowe: sumienność, bezstronność, zdolność organizacji pracy, komunikatywność.

Wymagane umiejętności:
obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office (Word i Exel) oraz
stosowanie odpowiednich przepisów.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
maj 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  1  2
dk3  4  5 dk6  7  8  9
 10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×