2019-10-20T13:00:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Kto zostanie ławnikiem w ostrołęckich sądach? Decyzja już wkrótce

REKLAMA
REKLAMA
1
0
0

Już w najbliższy czwartek poznamy ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2020 - 2023. Decyzję podejmą radni podczas zbliżającej się sesji.

Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 52, ze zm.) ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają w głosowaniu tajnym rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów.

Zgodnie z art.161 ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 52, ze zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce pismem z dnia 16 maja 2019 r. znak: Adm. 0120-4/19 skierowanym do Rady Miasta Ostrołęki, poinformował o ustalonej przez Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce liczbie ławników wybieranych przez Radę Miasta Ostrołęki do poszczególnych sądów:

1) liczba ławników wybieranych do Sądu Okręgowego w Ostrołęce – 27 ławników do orzekania w sprawach rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym (sprawy rozwodowe) oraz rozpoznawanych w Wydziale Karnym, przy czym przyporządkowanie ławników do poszczególnych Wydziałów nastąpi na zasadach określonych przez Radę Ławniczą

2) liczba ławników wybieranych do Sądu Rejonowego w Ostrołęce – 13 ławników, w tym:
a) do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich – 6 ławników
b) do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 7 ławników.

Uchwałą Rady Miasta Ostrołęki Nr 132/XIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. został powołany zespół do zaopiniowania i przedstawienia Radzie na sesji opinii o kandydatach na ławników. Posiedzenia zespołu odbyły się dniach: 20 września 2019 r. i 7 października 2019 r. Na posiedzeniach zespół dokonał analizy wszystkich 45 zgłoszeń kandydatów na ławników pod kątem spełnienia wymogów formalnych, jak również pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych. Zespół stwierdził, że wszystkie zgłoszenia wpłynęły z zachowaniem terminu składania zgłoszeń, tj. w terminie do 30 czerwca 2019 r. Analiza dokumentów wykazała, że 3 zgłoszenia kandydatów nie spełniają wymogów formalnych – do karty zgłoszenia nie dostarczono wszystkich wymaganych dokumentów, natomiast 1 kandydat nie spełnia wymogów ustawowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgłoszenia kandydatów niespełniające wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miasta stwierdza w drodze uchwały, natomiast kandydat niespełniający wymogów ustawowych zostanie o tym fakcie poinformowany pisemnie.

W związku z tym, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych na lata 2016 – 2019 konieczne jest przeprowadzenie wyborów ławników na kolejną kadencję, tj. na lata 2020 – 2023. Zgodnie z art. 163 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 52, ze zm.) wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Zgodnie z art. 164 § 1. ww. ustawy, rady gmin, które dokonały wyboru ławników przesyłają listę wybranych ławników wraz z dokumentacją prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalnedarz imprez
sierpień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31  1  2  3  4  5  6