2012-04-17T20:05:00+02:00 eOstroleka.pl
,

Leki refundowane 2012: Lista obowiązująca od 1 maja

REKLAMA
fot. sxc.hu
REKLAMA
Leki refundowane 2012: Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie 1 maja 2012 r.

1. dla 83 produktów dodano nowe wskazanie tj.:

- Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii (substancja czynna: anastrozolum – 2 produkty),
- Choroba afektywna dwubiegunowa (substancje czynne: lamotriginum, olanzapinum, quetiapinum – 80 produktów),
- Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie (substancja czynna: valganciclovirum – 1 produkt). Wskazanie to dotychczas nie było refundowane.

2. Dla 180 produktów zostały wynegocjowane obniżki urzędowych cen zbytu. Wskazane obniżki wynikają ze złożonych wniosków o obniżenie ceny oraz z negocjacji cenowych jakie zostały przeprowadzone w odniesieniu do wniosków o dodanie nowego wskazania refundacyjnego.

3. Do III obwieszczenia zostało dopisanych 246 nowych produktów (nowych kodów EAN), które nie były obecne na wykazie będącym załącznikiem do II obwieszczenia refundacyjnego. Przekłada się to na 95 nowych nazw handlowych leków i wyrobów medycznych umieszczonych w III obwieszczeniu, z uwzględnieniem różnic w postaci farmaceutycznej leku.

4. Objęto refundacją 2 nowe substancje czynne nigdy dotychczas nie refundowane:

a. Denosumab – we wskazaniu osteoporoza u pacjentek w wieku powyżej 65 lat ze stwierdzoną pierwotną osteoporozą pomenopauzalną (T-score mniejsze lub równe - 2,5 mierzone metodą DXA), ze złamaniem kręgowym lub złamaniem szyjki kości udowej, po niepowodzeniu leczenia bisfosfonianami lub przeciwwskazaniami (nietolerancją) do stosowania doustnych bisfosfonianów. Lek będzie dostępny za odpłatnością 30%. Jest to nowy lek, który może być stosowany w leczeniu osteoporozy u pacjentek obciążonych czynnikami ryzyka, które nie odpowiadają na leczenie lub nie mogą przyjmować dotychczas refundowanych leków. Lek podawany jest raz na 6 miesięcy i ma szansę odegrać istotną rolę w profilaktyce kolejnych złamań w tej grupie pacjentek.

b. Eksemestan – we wskazaniu rak piersi w II rzucie hormonoterapii. Lek będzie dostępny w kategorii „lek wydawany bezpłatnie” do wysokości limitu. Lek będzie stanowił dodatkową opcję terapeutyczną obok dotychczas stosowanego anastrozolu i letrozolu dla pacjentek z hormonowrażliwym rakiem piersi.

5. Na liście leków refundowanych zostały również umieszczone 2 substancje czynne, które były refundowane w poprzednich latach jednak ze względu na rezygnację producentów nastąpiła przerwa w ich refundacji. Ponowne umieszczenie na liście refundacyjnej tych substancji czynnych jest skutkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosków refundacyjnych w odniesieniu do innych leków je zawierających niż leki refundowane w latach poprzednich. Są to:

a. Nebiwolol – selektywny lek beta-adrenolityczny III generacji stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca. Będzie refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach w kategorii „dostępny za odpłatnością ryczałtową do wysokości limitu”;

b. Irbesartan – antagonista angiotensyny II – stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz choroby nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 jako część przeciwnadciśnieniowego postępowania terapeutycznego. Będzie refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach w kategorii „dostępny za odpłatnością 30 % do wysokości limitu”.

6. Na liście leków refundowanych ponownie znajdzie się atomoksetyna we wskazaniu: nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette’a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.

7. W obwieszczeniu dodano nowe wskazania pozarejestracyjne (off-label). Dla wymienionych niżej substancji czynnych są to odpowiednio:

a. cyklofosfamid - choroby autoimmunizacyjne oraz amyloidoza;

b. azatiopryna - choroby autoimmunizacyjne inne niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego;

c. flutikazon postacie donosowe - nieżyt infekcyjny lub alergiczny nosa; Nieżyt trąbki słuchowej powikłany wysiękowym zapaleniem ucha;

d. colecalciferolum (vit. D3) - osteoporoza, profilaktyka osteoporozy posterydowej - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi lub profilaktyka osteoporozy posterydowej - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi w zależności od zapisów w odpowiednich charakterystykach produktów leczniczych;

e. ryzendronian sodu - profilaktyka osteoporozy posterydowej;

f. mykofenolan mofetilu - steroidzależny i cyklosporynozależny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczyń - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej;

g. kwas foliowy - u chorych przyjmujących metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi;

h. amlodypina, nitrendypina, werapamil, diltiazem - w leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda związanego z twardziną układową (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon);

i. budesonid, postacie wziewne - wirusowe zapalenie krtani u dzieci;

j. enoksaparyna - zespół antyfosfolipidowy.

8. W porównaniu do II obwieszczenia:
a. Dla 436 produktów spadły dopłaty pacjenta – od 189,74 PLN do 1 grosza;
b. Dla 674 produktów wzrosły dopłaty pacjenta – od 44,79 PLN do 1 grosza;
c. Dla 1029 produktów spały ceny detaliczne brutto – od 189,74 PLN do 1 grosza;
d. Dla 101 produktów wzrosły ceny detaliczne brutto – od 3,14 PLN do 1 grosza


[źródło: mz.gov.pl]
Zobacz również
Kalnedarz imprez
luty 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 1 2
 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  1