eOstroleka.pl
Kościół i społeczeństwo,

List biskupa Janusza Stepnowskiego do wiernych. "Nadziei tak bardzo nam dzisiaj potrzeba"

REKLAMA
zdjecie 8155
REKLAMA
zdjecie 8155

Biskup łomżyński Janusz Stepnowski wydał list pasterski na nowy rok liturgiczny. Pojawiły się w nim informacje dotyczące nadchodzących miesięcy w Kościele Katolickim (m.in. zbliżającego się adwentu), ale także nadużyć i grzechów dokonywanych przez osoby duchowne czy walce z pandemią. Było też o nadziei... - Tej nadziei tak bardzo nam dzisiaj potrzeba w obliczu wyzwań, przed którymi staje cały świat, nasza Ojczyzna i rodziny nasze oraz Kościół - napisał biskup.

Poniżej publikujemy list w całości.


Drodzy bracia i siostry! Umiłowani Diecezjanie!

Na początku nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego zwracam się do Was z przesłaniem nadziei, łaski i pokoju. W biegu naszego życia niejednokrotnie doświadczamy prawdy o tym, że coś się kończy i coś nowego się zaczyna. To, co nowe, czasami może niepewne i nieznane, jest wyzwaniem i jednocześnie budzi nadzieję. Tej nadziei tak bardzo nam dzisiaj potrzeba w obliczu wyzwań, przed którymi staje cały świat, nasza Ojczyzna i rodziny nasze oraz Kościół.

Nadziejęrodzi nowy rokliturgiczny i duszpasterski jako swoista szansa osobistego rozwoju duchowego, czyli ciągłego budowania więzi z Bogiem. Nowy rok duszpasterski, który dzisiaj rozpoczynamy, wpisuje się w trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce pt. „Eucharystia daje życie”. Rzeczywiście, gdy gromadzimy się na sprawowaniu świętej wieczerzy i przyjmujemy „prawdziwy chleb z nieba”, mamy w sobie życie. Bóg ofiarowuje nam we Mszy św. swojego Syna, który nas pokrzepia i umacnia. Eucharystia, która daje życie, daje też nadzieję i pokój.

Zbliżający się Nowy Rok 2021 chcemy w naszej diecezji przeżywać jako dziękczynienie za wizytę św. Jana Pawła II w Łomży przed 30 laty (4-5 VI 1991 r.), w ramach jego IV podróży apostolskiej do Ojczyzny, której hasłem były słowa „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”. Każdy Jego pobyt w Polsce był czasem obfitego zasiewu nauki, której treść pozostaje wciąż aktualna i dlatego powinniśmy wciąż do niej powracać. Przesłaniem tamtej pielgrzymki papieskiej, z 1991 r., było ukazanie Dekalogu jako fundamentu budowania życia indywidualnego i społecznego. W Łomży, przypominając VI przykazanie, Papież wskazywał, że uczy ono budowania miłości między mężczyzną i kobietą, mężem i żoną – miłości pięknej, trwałej, wiernej i nierozerwalnej. Chcemy wracać do tej nauki naszego Świętego Rodaka i na nowo uczyć się takiej miłości, która będzie pielęgnowana przez ludzi młodych, i która będzie uświęcać nasze małżeństwa i rodziny, aby świadectwo „pięknej miłości” wobec naszych braci i sióstr – wątpiących, poszukujących Boga i nieznających Go w ogóle, pomogło im rozpoznać w nas autentycznych uczniów Chrystusa i doświadczyć Jego łaski i pokoju.

Miłość, której uczył nas św. Jan Paweł II, jest otwarta na przyjęcie Bożego daru potomstwa: każdego poczętego życia, także zagrożonego chorobą lub śmiercią. Wychowanie do takiej miłości i jej praktykowanie w naszych rodzinach, pozwala zapewnić młodemu pokoleniu właściwy rozwój ich człowieczeństwa i wzrastanie w wierze. W rodzinach żyjących wiarą kształtują się ponadto serca i sumienia młodych osób, które słyszą Boży głos powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego i pozytywnie na niego odpowiadają. Potrzeba bowiem we współczesnych nam czasach ciągle nowych świadków Bożej miłości, „pomocników Boga” w Jego zasiewie Ewangelii. Podczas swego pobytu w Łomży św. Jan Paweł II poświęcił nową część gmachu Wyższego Seminarium Duchownego wraz z życzeniem, by wzrastała liczba powołań, które mogłyby służyć nie tylko w naszej Diecezji, ale także w innych miejscach.

Umiłowani Diecezjanie! Ostatnie miesiące i tygodnie przyniosły informacje o bolesnych sytuacjach nadużyć i grzechów dokonywanych przez osoby duchowne wobec najbardziej niewinnych i zaniedbania niektórych biskupów wobec dziejącego się zła w Kościele. Powoduje to w nas rozgoryczenie, ból i niepokój. Żadne zło wyrządzone przez duchownych nie powinno się wydarzyć. Oczekujemy i ufamy, że wszelkie zarzuty i wątpliwości zostaną wyjaśnione przez właściwe instytucje państwowe i kościelne, a winni nadużyć zostaną sprawiedliwie osądzeni i ukarani.

Trwamy ponadto ciągle w niepewności związanej z pandemią koronawirusa. Na naszych oczach dokonuje się w naszym kraju swoiste, szybkie przewartościowanie moralne, zwłaszcza w umysłach i sercach ludzi młodych. To może i powinno budzić uzasadniony niepokój oraz troskę o przyszłość Kościoła i Ojczyzny. Zadajemy sobie pytanie: Co jest źródłem tych procesów? Jednocześnie poszukujemy odpowiedzi na zaistniałą sytuację w kryzysie rodziny, przemian tożsamościowych o zasięgu światowym, liberalizacji wychowania, także szkolnego, ale również w kryzysie katechezy szkolnej, duszpasterstwa młodzieży czy kontaktów międzyludzkich.

Wobec tych różnych sytuacji Słowo Boże pociesza nas: „… nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21, 28). Czas, który przeżywamy, jest okazją do dawania świadectwa naszej wiary, nadziei i miłości. Ojciec święty Franciszek dodaje, że Chrystus „może zawsze swoją nowością odnowić nasze życie i naszą wspólnotę, i nawet jeśli propozycja chrześcijańska staje wobec mrocznych epok i słabości Kościoła, nigdy się nie starzeje. Jezus Chrystus może również rozbić uciążliwe schematy, w których zamierzamy Go uwięzić, i zaskakuje nas swą nieustanną boską kreatywnością” (Evangelii gaudium 11). Także w okresie pandemii powinniśmy napełniać się nadzieją, która daje nam pewność, że nie jesteśmy sami. Prowadzi nas bowiem Duch Boży, który uzdalnia nas, napełnia radością i przygotowuje do uzasadnienia naszej nadziei. 

W nowym roku liturgicznym chcemy zwrócić większą uwagę na ars celebrandi, czyli na nasze uczestnictwo w liturgii Kościoła, które w świetle Konstytucji o liturgii II Soboru Watykańskiego powinno być świadome, pobożne, pełne i wspólnotowe. Odkrywamy w ten sposób piękno samego Boga, który w liturgii „przychodzi do nas i możemy Go spotkać i dotknąć” (Benedykt XVI). Przestrzeń sacrum Eucharystii pozwala nam niejako nabrać oddechu i dystansu od świata. W niej rodzi się nadzieja i pokój, tak bardzo nam dzisiaj potrzebne wobec globalnej walki z pandemią koronowirusa, troski o nasze zdrowie i życie, poszukiwania dróg niesienia pomocy chorym, cierpiącym i potrzebującym oraz ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wobec tego wszystkiego widzimy, jak bardzo potrzebujemy Boga i Jego łaski, jak bardzo Eucharystia, która daje życie, jest nam potrzebna.

Walka z pandemią podjęta przez osoby odpowiedzialne za bieg życia świata i naszej ojczyzny, różnego rodzaju wytyczne i zalecenia służb sanitarnych i medycznych, wprowadzane obostrzenia i kwarantanna czasami może jawią się nam jako coś trudnego i osłabiającego nasze codzienne funkcjonowanie. Warto jednak spojrzeć na to wszystko w kontekście dobra wspólnego. Choć doświadczamy namacalnie tej walki także w życiu parafialnym, cieszymy się tym, że Eucharystia była i jest sprawowana w naszych świątyniach. Rzeczywistość jest inna niż jeszcze rok temu. Wymaga ona od nas odpowiedzialności i troski o siebie nawzajem. Chociaż realia życia są dzisiaj czasami ograniczone, chcemy wciąż rozwijać nasze życie duchowe, pogłębiać naszą wiarę, przyjmować sakramenty. Jest tak dlatego, ponieważ wierzymy, że wiara i jej praktykowanie wzmacnia nasze siły duchowe i fizyczne, rodzi nadzieję na przyszłość, jest swoistym „oddechem” w tej trudnej, budzącej niekiedy lęk i strach, rzeczywistości.

Bracia i siostry. Zachęcam Was bardzo, abyście w tej zmieniającej się rzeczywistości, nie rezygnowali z troski o osobiste życie duchowe. Kapłani naszej diecezji wychodzą naprzeciw różnym okolicznościom związanym z pandemią i na różne sposoby umożliwiają dostęp do życia sakramentalnego. Proszę Was, abyście korzystali, na tyle, na ile jest to możliwe, z zaproponowanych w Waszych parafiach form duszpasterstwa. Niewątpliwie ogromną wartość w tym czasie ma liturgia domowa: lektura i medytacja Pisma Świętego, uczestnictwo we Mszy św. przez środki społecznego przekazu, modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna. Proszę szczególnie rodziców, aby zatroszczyli się o rozwój duchowy dzieci i młodzieży. Modlitwa praktykowana w rodzinie, wspólne czytanie i rozważanie Pisma Świętego rodzi i budzi wiarę w młodym pokoleniu.

Umiłowani Diecezjanie! Tegoroczny adwent z powodu tego, co się dzieje na świecie, ma szczególny wymiar. Oczekujemy na Chrystusa, który przyjdzie na końcu czasów. Oczekujemy Jego narodzin, które przyniosły światu pokój i nadzieję. Oczekujemy również odnowy oblicza naszej ziemi, doświadczonej chorobami, niepokojem, lękiem, strachem, różnego rodzaju kryzysami. W oczekiwaniu „nowego nieba i nowej ziemi” kryje się nasza tęsknota za tym, abyśmy mogli na co dzień normalnie funkcjonować bez obaw i lęków. Bądźmy w tym wszystkim razem we wspólnocie wiary i miłości. Służmy sobie nawzajem modlitwą i bezinteresowną pomocą. Bądźmy wdzięczni wszystkim, szczególnie pracownikom służby zdrowia, którzy w trudnej rzeczywistości pandemii, wykonują swoje obowiązki i służą pomocą innym, często z narażeniem własnego zdrowia i życia. Proszę, abyśmy w naszych modlitwach polecali Bogu wszystkich chorych i cierpiących, personel służby zdrowia, zmarłych i tych, którzy ich opłakują.

Bracia i Siostry! Dla Was jestem Biskupem, ale – jak pisał św. Augustyn, wspólnie z Wami jestem chrześcijaninem. Dlatego chciałbym w tym czasie spojrzeć w oczy każdego, podać rękę, pocieszyć, przekazać dobre słowo i nim umocnić. Z uwagi na zrozumiałe powody, czynię to za pomocą tego listu. Życzę Wam owocnego czasu adwentu i w dialogu z Bogiemwypraszam Wam obfitość łask i pokoju oraz z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w Imię Ojca † i Syna, † i Ducha † Świętego.

+Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

Łomża, dnia 23 listopada 2020 r.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
lipiec 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
 8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
 22 dk23 dk24 dk25  26  27 dk28
 29  30 dk31  1  2  3  4
×