2013-04-29T10:06:07+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

List otwarty członków Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

REKLAMA
fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA

Grupa członków Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, mająca obawy co do przyszłego funkcjonowania największej w mieście spółdzielni i wzrostu kosztów czynszu wystosowała list otwarty do wszystkich członków OSM, w którym chcą podzielić się swoimi wątpliwościami z pozostałymi członkami spółdzielni oraz zwrócić uwagę na problemy finansowe OSM.

Poniżej publikujemy całą treść listu.

Członkowie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwracają się o pomoc w wyjaśnieniu braku informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach 6-17 maja 2013 roku. Zgodnie z § 26 ust 3 Statutu OSM, do Zarządu zostały złożone wnioski o umieszczenie w porządku obrad projektów uchwał:
- Nieprzyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok – bo jest nierzetelne, i zawiera informacje wprowadzające w błąd Członków spółdzielni.
- Odwołania urzędującej Rady Nadzorczej za złamanie § 40 ust. 1 Statutu OSM, przy powołaniu aktualnych Członków Zarządu, tj. Pana Bralskiego i Pana Serejko. Osoby te nie posiadają licencji zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami, a jest to jedyne kryterium do zajmowania tych stanowisk.

Dodatkowo, w materiałach przesłanych do członków spółdzielni w sprawie zmian w statucie, nie znajdujemy ani słowa uzasadnienia, dla zmian zwiększających skład rady nadzorczej z 11 do 15 osób oraz skreślenie bardzo ważnego punktu, dotyczącego wymogu posiadania licencji zawodowych do zarządzania nieruchomościami przez członków Zarządu OSM.

Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany na co najmniej 14 dni przed terminem obrad wyłożyć te uchwały do wglądu. Do dnia dzisiejszego, tj. 26 kwietnia, członkowie spółdzielni nie mogą się doprosić porządku obrad uzupełnionego o wniesione przez nich projekty. Mamy poważne obawy że nasze wnioski nie zostaną uwzględnione w porządku obrad.

Obawiamy się że po wprowadzeniu zmian w Statucie, spółdzielnią będą zarządzać osoby nie posiadające kwalifikacji i doświadczenia w zarządzaniu majątkiem wartym około 1 miliarda złotych, co - w najgorszym wypadku - może doprowadzić do upadłości spółdzielni. Ponadto zwiększenie ilości członków rady nadzorczej, na pewno spowoduje wzrost kosztów administracyjnych, co oznacza nieuniknioną podwyżkę naszych czynszów.

Kierując się powyższymi obawami zwracamy się z prośbą o przybycie wszystkich członków OSM na Walne Zgromadzenie.


REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
sierpień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31  1  2  3  4  5  6