2015-11-02T17:46:42+01:00 eOstroleka.pl
Region,

Łomża: 7 mln złotych kary za nieprawidłowości na składowisku w Czartorii w 2013 r.

REKLAMA
zdjecie 1391
zdjecie 1391
lomza.pllomza.pl
REKLAMA

Marszałek Województwa Podlaskiego wymierzył opłatę podwyższoną w wysokości 7.238.009 zł (wraz z odsetkami za zwłokę od dnia 1 lutego 2014 r.) z tytułu magazynowania w 2013 roku odpadów o kodzie 190503 (kompost nieodpowiadający wymaganiom) bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania odpadów. Należy podkreślić, że m.in. w związku z tymi nieprawidłowościami już na początku br. Prezydent Łomży rozwiązał umowę z ówczesnym dyrektorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Arkadiuszem Kułagą. Z tego też powodu pracę stracił były kierownik wysypiska w Czartorii Zbigniew Szewczyk. Od decyzji Marszałka Prezydent zamierza odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

Kontrola w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, należącym wtedy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, została przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegaturę w Łomży w dniach 29.10.2013 – 29.11.2013 r. W jej wyniku stwierdzono, że pomimo braku zezwolenia na magazynowanie odpadów o kodzie 190503, w latach 2012-2013 na składowisko był przyjmowany od innych przedsiębiorców i magazynowany kompost nieodpowiadający wymaganiom, w celu wykorzystania go do rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska zlokalizowanego w gminie Miastkowo. Jak tłumaczy w uzasadnieniu decyzji Wicemarszałek Anna Naszkiewicz, MPGKiM posiadało wprawdzie decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego zezwalającą na odzysk odpadów przeznaczonych do rekultywacji, lecz z decyzji tej wynikało, że odpady do odzysku nie będą magazynowane. Wspomniane odpady były przyjmowane przez cały 2013 roku od trzech przedsiębiorców: MPK sp. z o.o. w Ostrołęce, PPUH Czyścioch sp. z o.o. w Białymstoku i Eko-Max Recykling sp. zo.o. w Warszawie.

Ponadto już w 2014 roku Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego naliczył opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.246.464 zł (plus odsetki od 1 lutego 2013 roku) w związku z magazynowaniem w 2012 r. odpadów o kodzie 190503 (kompost nieodpowiadający wymaganiom) bez odpowiedniego zezwolenia.

Warto przypomnieć, że dzięki szybkim działaniom Prezydenta Łomży już 21 stycznia br. Rada Miejska Łomży powołała nową spółkę Zakład Gospodarowania Odpadami, w celu realizacji zadań dotyczących przetwarzania i unieszkodliwiania  odpadów komunalnych, którego elementami są: instalacja do przetwarzania odpadów oraz nowe składowisko. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gmina jako jednostka sektora finansów publicznych i MPGKiM jako zakład budżetowy, nie mogły zarządzać gminnym składowiskiem odpadów. Powołanie tzw. ,,spółki śmieciowej” uchroniło Miasto od kolejnych konsekwencji, w tym również finansowych. Nowa spółka wystąpiła do Marszałka Województwa o zmianę  instrukcji prowadzenia składowiska oraz pozwolenia zintegrowanego umożliwiającego zwiększenie limitów przyjmowania, przetwarzania i zagospodarowywania odpadów, gdyż były one wcześniej określone na zbyt niskim poziomie biorąc pod uwagę  ilość obsługiwanych mieszkańców i obszar, z jakiego odpady trafiają na składowisko w Czartorii. Nowe ilości w pełni zabezpieczą potrzeby Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów.

Źródło: lomza.pl
REKLAMA
Kalendarz imprez
wrzesień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31 dk1 dk2 dk3 dk4
 5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11
dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18
dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25
dk26 dk27 dk28 dk29 dk30  1  2
×