2015-01-22T15:48:20+01:00 eOstroleka.pl
Region,

Łomża: Miasto powoła spółkę zarządzającą składowiskiem odpadów

REKLAMA
zdjecie 9814
zdjecie 9814
Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i zastępca Prezydenta Zdzisław Garlicki, fot. lomza.plPrezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i zastępca Prezydenta Zdzisław Garlicki, fot. lomza.pl
REKLAMA

Rada Miejska Łomży jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania spółki komunalnej, odpowiedzialnej za prowadzenie składowiska, odbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych, utrzymywanie i eksploatację instalacji z tym związanych oraz zapewnienie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Powołanie tego typu spółki wymusiła na władzach miasta ustawa o odpadach, zgodnie z którą gmina jako jednostka sektora finansów publicznych, nie może być zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów. Dotychczas takie składowisko prowadziło Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które jako zakład budżetowy, z mocy przepisów ustawowych, nie może tego robić.

Prezydent Mariusz Chrzanowski podkreślał na sesji, że sprawa jest naprawdę wielkiej wagi, a zaniechania w tej sprawie jego poprzednika mogą narazić miasto na ogromne konsekwencje. – Niepowołanie dzisiaj spółki spowoduje, że w najbliższy poniedziałek Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego może wszcząć postępowanie wygaszające pozwolenie zintegrowane, co będzie skutkowało zamknięciem wysypiska w Czartorii. Nie muszę chyba państwa przekonywać, jakie to skutki niosłoby dla miasta, jego mieszkańców, a także dla osiemnastu gmin, które składują tam odpady – mówił Prezydent Mariusz Chrzanowski podkreślając, że prezydent Czerniawski i jego ekipa przez prawie dwa lata nie zrobili nic, by spółkę zarządzającą wysypiskiem powołać.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku weszła w życie 23 stycznia 2013 roku. Zgodnie  z art. 136  i  243   tej  ustawy,  zarządzającym gminnym składowiskiem nie może być jednostka sektora finansów publicznych. W terminie jednego roku, a więc do 23 stycznia 2014 roku gmina powinna utworzyć podmiot niebędący taką jednostką, w celu prowadzenia gminnego składowiska odpadów lub powierzyć wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów publicznych.

Zgodnie z art. 128 ustawy, zarządzający składowiskiem odpadów może prowadzić składowisko po uzyskaniu kolejno: pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów, decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska. Natomiast art. 240 ustawy zobowiązuje zarządzającego składowiskiem w okresie 2 lat tj. do dnia 23.stycznia 2015 roku złożenie do Marszałka Województwa  wniosku o wydanie nowej instrukcji eksploatacji składowiska. W przypadku niezłożenia wniosku decyzja ta wygasa z dniem 23 stycznia 2015 roku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2013 roku występowało do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o wydanie nowej decyzji zatwierdzającej instrukcję składowiska odpadów oraz o zamianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii. Za każdym razem Urząd Marszałkowski umarzał postępowanie, gdyż MPGKiM jako zakład budżetowy nie może prowadzić instalacji przetwarzania odpadów i zarządzać składowiskiem odpadów.

Od 7 stycznia 2015 r. praktycznie każdego dnia, pod przewodnictwem Prezydenta Łomży odbywały się w Ratuszu robocze spotkania zespołu ds. utworzenia spółki, złożonego z naczelników merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego w Łomży. W tej sprawie Miasto współpracowało również z kancelarią prawną, zaś 20 stycznia br. w sprawie powołania spółki zarządzającej składowiskiem odpadów odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego z dyrekcją i pracownikami Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

Ostatecznie Rada Miejska wyraziła zgodę na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Łomża  „Zakład Gospodarowania Odpadami”. Na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej spółki przeznaczono wkłady rzeczowe w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na którą składa się majątek Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Gminie Miastkowo, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży oraz majątek będący na stanie Urzędu Miejskiego wykorzystywany do realizacji zadań Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Gminie Miastkowo o wartości 17.483.974,93 zł oraz wkład pieniężny w kwocie 200.000 zł.

Jednocześnie Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przyjrzy się nieprawidłowościom związanym z niepowołaniem tej spółki w odpowiednim terminie.

REKLAMA
Kalendarz imprez
styczeń 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
 2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22
dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29
dk30 dk31  1  2  3  4  5
Dzisiaj:
Wydarzenia
Kino JANTAR
×