2020-10-02T11:30:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Łukasz Kulik nie zgadza się z decyzją radnych. Napisał skargę do sądu

REKLAMA
REKLAMA
4
14
75

Prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik nie otrzymał od radnych wotum zaufania i postanowił... zaskarżyć uchwałę. Skarga Łukasza Kulika trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Prezydent - ale występujący w piśmie prywatnie - zarzuca radnym, że podjęli decyzję o nieudzieleniu wotum zaufania z rażącym naruszeniem prawa.

Przypomnijmy, na absolutoryjnej sesji rady miasta Łukasz Kulik nie uzyskał wotum zaufania rady miasta. Za udzieleniem wotum głosowało tylko 4 radnych z proprezydenckiego klubu Ostrołęka dla Wszystkich, przeciw było pozostałych 18 radnych - z Naszej Ostrołęki, Bezpartyjnego Miasta, Koalicji Obywatelskiej oraz PiS. Na tej samej sesji radni nie udzielili też Kulikowi absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok, lecz ta uchwała została unieważniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Kulik nie zgadza się z decyzją zdecydowanej większości radnych o nieudzeleniu wotum. Napisał skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Przedmiotowej uchwale zarzucam, że została wydana z rażącym naruszenem przepisów prawa, tj. art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym poprzez podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Ostrołęki votum zaufania bez uzasadnienia

- napisał Kulik w skardze do WSA, występując jako osoba prywatna - z prywatnym adresem do korespondencji.

Jak Łukasz Kulik uzasadnia swoją skargę? Jednym z elementów, które wziął pod uwagę, była dyskusja na sesji rady miasta i argumenty podnoszone przez radnych.

W przedmiotowej sprawie, w dyskusji nad raportem wyróżniały się głosy dotyczące deklaracji wyborczych skarżącego, co w żaden sposób nie powinno odnosić się do instytucji raportu o stanie gminy za rok 2019. Ocena wywiązywania się z takich deklaracji będzie zapewne dokonana z upływem kadencji przy najbliższych wyborach na stanowisko prezydenta miasta. Rzetelna ocena stanu miasta winna niewąptliwie uwzględniać stan miasta przed objęciem skarżącego funkcji, w szczególności zobowiązania miasta, obowiązek dokończenia rozpoczętych inwestycji, szeroko rozumianą zdolność do podjęcia określonych działań. W tym zakresie stan miasta jest dobrze znany radnym, bowiem kwestie z tym związane były szczegółowo omawiane i uzasadniane przed podejmowaniem uchwały budżetowej oraz przy zmianach budżetu. Z tych też względów ocena raportu o stanie miasta nie znajduje uzasadnienia, a na pewno pozbawiona jest konsekwencji

- napisał.

Skutek w postaci braku zaufania powinien pozostawać w związku z przedstawionym raportem i wnioskami wynikającymi z debaty, czego w ocenie skarżącego zabrakło. Nie kwestionowano zupełności oraz nie zarzucono sprzeczności przedstawionego przez skarżącego raportu. Paradoksalnie, politykę miasta, które skarżący reprezentuje, utożsamiono z polityką o inny, jak się wydaje, charakterze. Nie można też nie zauważyć, że część wystąpień odnosiła sę raczej do charakterystyki osoby skarżącego niż samego raportu. Wreszcie należy podnieść, iż nie wykazano niezrealizowania przez skarżącego konkretnych polityk, programów i strategii oraz uchwał rady miasta. Stanowisko rady jest tym bardziej niezrozumiałe w sytuacji, gdy rada miasta przyjmowała wcześniej informacje w powyższych zakresach. Powyższe uzasadnia wniosek o bezzasadności zaskarżonego aktu, jego arbitralności oraz przekroczeniu ram art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym

- dodał.

Najważniejszym jednak zarzutem jest brak uzasadnienia uchwały o nieudzieleniu Łukaszowi Kulikowi wotum zaufania.

Przedmiotowy akt nie zawiera żadnego uzasadnienia. Brak uzasadnienia omawianej uchwały uniemożliwia ustalenie motywów negatywnej oceny działalności organu wykonawczego za 2019 rok. Wymóg działania na podstawie prawa, w połączeniu z zasadą zaufania do państwa, rodzi po stronie organów władzy obowiązek motywowania swoich rozstrzygnięć, a obowiązek ten zaliczany jest do standardów demokratycznego państwa prawnego i jest elementem jawności działania władzy publicznej

- czytamy w uzasadnieniu skargi.

W piśmie wskazano też, że "prezydent - z racji tego, że jego wybór na stanowisko następuje w wyborach powszechnych - nie ponosi odpowiedzialności przed radą, lecz przed wspólnotą samorządową". Kulik, jako wnoszący skargę, wykazuje, że uchwała rady "w sposób rzeczywisty i bezpośredni narusza jego interes prawny".

Łukasz Kulik wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały, ewentualnie o stwierdzenie jej niezgodności z prawem oraz zasądzenie od organu, który wydał zaskarżoną uchwałę na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~nie, 11:50 02-10-2020,   52%
Trzeba jechać w tych gamoni.
odpowiedz   •   oceń :  
~Fan, 11:54 02-10-2020,   58%
@~nie Tadek daj spokój
odpowiedz   •   oceń :  
~Radny, 12:48 02-10-2020,   56%
@~nie Nie dostał Wotum Zaufania, bo jest niegodny zaufania.
odpowiedz   •   oceń :  
~Uchadzi, 13:08 02-10-2020,   60%
@~nie Kończ facet wstydu oszczędź
odpowiedz   •   oceń :  
~Oj, 13:12 02-10-2020,   53%
@~Radny Poprzednicy byli godni? Żaden z radnych nie o$mielił się wspomnieć o starym basenie i godnym zaufania najemcy! Hipokryzja?
odpowiedz   •   oceń :  
~skk, 13:50 02-10-2020,   34%
@~Uchadzi Żebyś Ty jescze wiedzial co ten cytat znaczy przeczytaj książkę bo tak to wychodzą głupoty.
odpowiedz   •   oceń :  
~Wstyd, 19:27 02-10-2020,   54%
@~nie Kto głosował na radnych którzy nie znają prawa?
odpowiedz   •   oceń :  
~IQ, 11:54 02-10-2020,   63%
Chciałbym zauważyć że organ nadzoru jakim jest wojewoda nie stwierdził uchybień. Prezydent nie może zaskarżyć uchwały. Składając skargę jako osoba prywatna robi niezły kabaret
odpowiedz   •   oceń :  
~Ok, 14:25 02-10-2020,   22%
@~IQ Kierowcom wojewody robi się testy na covid19 a lekarzom i pielęgniarkom nie! Dba  o siebie bo nie zna dnia ani godziny kiedy to może się zdarzyć.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:00 02-10-2020,   57%
Co za mściwy człowiek . Wojenki z radą ciąg dalszy . Jak coś idzie nie po jego myśli to od razu będzie mścił  się na pracownikach ...współczuję  
odpowiedz   •   oceń :  
~?, 12:01 02-10-2020,   56%
Ile zapłacił adwokatowi, któremu i czy z prywatnych pieniędzy ?
odpowiedz   •   oceń :  
~regon, 12:07 02-10-2020,   62%
Niech się  weźmie  w końcu do roboty
odpowiedz   •   oceń :  
~R, 12:43 02-10-2020,   47%
@~regon Lata pomyliłeś!!!!
odpowiedz   •   oceń :  
~Szok, 12:13 02-10-2020,   54%
Radni wyjątkowo nie myślą o mieście i ich mieszkańcach tylko i wyłącznie o swoich interesach, są zazdrośni, mściwi, niekompetetni, lekceważący prawo samorządowe, nie pogodzeni z porażkami wyborczymi. Brak bezstronności, PRACY nacrzecz miasta. Tylko interpelacje typu: kiedy gałązki przytną, kiedy trawkę skoszą, kiedy uliczki na stacji będą i krawężniki, kiedy deszcz a kiedy śniegczy Narew wyschnie czy może wyleje.....
odpowiedz   •   oceń :  
~Maestro, 14:26 02-10-2020,   67%
@~Szok Masz rację szczególnie nie kompetentni  są Stanisław Szatanek, Mariusz Łuba i Andrzej Jaskólski. Radni z przypadku nawet nie chcieli tam być, startowali jako tak zwane zapchaj dziury. Ilu radnych miało więcej głosów od nich. I mamy takie miernoty które zdania poprawnie nie umieją sklecić o ile w ogóle się odezwą. Żeby jeszcze wiedzieli jakie uchwały uchwalają to by było coś. Mam nadzieję, że to ich pierwsza i ostatnia kadencja. Miernoty
odpowiedz   •   oceń :  
~I, 14:31 02-10-2020,   46%
@~Maestro A nam się nie podoba inny radny. Bracia, trony, eostr..  
odpowiedz   •   oceń :  
~Mark, 12:25 02-10-2020,   62%
Ł. K jest takim posunięciem skończony
Już nie dostanie zadnego zaufania tym bardziej ,i skarży się jak dziecko .
Wstyd i i Hanba dla miasta ,mieszkańców  
odpowiedz   •   oceń :  
~Renata, 12:47 02-10-2020,   38%
@~Mark Ojczyznę dojna racz nam....
odpowiedz   •   oceń :  
~Janki, 13:36 02-10-2020,   27%
@~Mark Ju to teraz wiesz! Czyli zorganizowana grupa radnych przeciwko prezydentowi działa! Już planują co dalej, jak przeszkadzać, jak nakłamać, jak dyskredytować. " Zgodnie z poleceniem.". bierzemy się do roboty, radni m. Ostr..
odpowiedz   •   oceń :  
~Mieszkaniec, 12:28 02-10-2020,   66%
Radnych jak i prezydenta wybrali mieszkańcy i podlega radzie i odpowiada za swoje decyzje,nie ma co płakać tylko wziąść sie do roboty za chwile miną dwa lata i co zostało wykonane, kaszana i nic więcej.
odpowiedz   •   oceń :  
~Prawda, 13:10 02-10-2020,   49%
@~Mieszkaniec Radni do roboty. Niedługo miną 2 lata i co ....interpelacje o światełkach bożonarodzenioeych!  
odpowiedz   •   oceń :  
~ink, 16:36 02-10-2020,   65%
@~Prawda a co moga radni jak Kulik pokazuje im palec po każdej interpelacji  
odpowiedz   •   oceń :  
~tępiciel lemingów, 18:35 02-10-2020,   64%
@~Prawda Masz rację szczególnie nie kompetentni  są Stanisław Szatanek, Mariusz Łuba i Andrzej Jaskólski. Radni z przypadku nawet nie chcieli tam być, startowali jako tak zwane zapchaj dziury.  
odpowiedz   •   oceń :  
~lala, 22:40 02-10-2020,   34%
@~tępiciel lemingów niekompetentni się gamoniu pisze. do szkoły wyborco pisu, upośledzony intelektuanalnie...
odpowiedz   •   oceń :  
~Ha ha, 12:34 02-10-2020,   57%
Skarżypyta!
odpowiedz   •   oceń :  
~Ooooo, 13:23 02-10-2020,   35%
@~Ha ha Donosiciele i podglądacze! Wynoszą info z ratusza, uzgadniają głosowanie, RIO ich weryfikuje, nie pracują tylko robią zdjęcia z biura. Spacerują po mieście w poszukiwaniu kamienia pomnika. Kiedyś to nawet samochodem nie pofatygiwali się na stację drogą na Ostrowską. I było ok. Zróbcie rachunek sumienia radni..
odpowiedz   •   oceń :  
~Anna, 12:41 02-10-2020,   83%
Zgoda buduje , niezgoda rujnuje. Siłą bezsilnych - miłość i praca dla Polski, dla lokalnej społeczności.
odpowiedz   •   oceń :  
~ja, 12:43 02-10-2020,   67%
@~Anna Z kamerką rozpętał tą wojnę
odpowiedz   •   oceń :  
~Aktywny ten ja, 13:16 02-10-2020,   47%
@~ja A inni z torbami , telewizorkami, basenem, elektrownią, moniką....i ok. Trochę bezstronności w ujadaniu!
odpowiedz   •   oceń :  
~Żal, 13:18 02-10-2020,   47%
@~Anna Radni przyjęli pistawę na NIE. I to jest przrażające w tym wszystkim. Chcą zniszczyć to miasto!  
odpowiedz   •   oceń :  
~obserwator, 14:27 02-10-2020,   56%
@~Żal Kulik niszczy miasto. Walczy ze wszystkimi. Zaraz dwa lata, a sukcesów brak
odpowiedz   •   oceń :  
~Luneta, 14:29 02-10-2020,   34%
@~obserwator Nie kłam! Konkrety! Przykłady!
odpowiedz   •   oceń :  
~obserwator, 14:40 02-10-2020,   77%
@~Luneta Powołał na zastępce człowieka, ktory kompromituje miasto i mimo tego trzyma na stanowisku. Nie realizuje zaplanowanych inwestycji w terminie, opóźnienia są wielomiesięczne. Nie składa nowych projektów, a nabory są. Niszczy oświatę - ubywa godzin pozalekcyjnych, na które za poprzednika były pieniądze. Można wyliczać dalej...
odpowiedz   •   oceń :  
~kaszana, 14:43 02-10-2020,   75%
@~obserwator i wynagradza zastępce - nieroba ogromnymi premiami
odpowiedz   •   oceń :  
~pamiętający dinozaurrry, 16:28 02-10-2020,   77%
@~obserwator "życie jest piękne "  i "hej" .................po co zajmować się oboziązkami W-ice?????
żenua :( :(
odpowiedz   •   oceń :  
~Ja, 12:41 02-10-2020,   59%
Najgorszy prezydent w historii miasta
odpowiedz   •   oceń :  
~Remek, 12:45 02-10-2020,   47%
@~Ja Popatrz jak stary basen wyglada  
odpowiedz   •   oceń :  
~do Ja, 13:13 02-10-2020,   54%
@~Ja Z zaznaczeniem że po Kotowskim i Czartryjskim
odpowiedz   •   oceń :  
~Iiiii, 13:13 02-10-2020,   22%
@~Ja Wg ciebie! Zaznacz to wyrażnie!
odpowiedz   •   oceń :  
~i gitarrra, 12:44 02-10-2020,   67%
i jeszcze niech sam odpisze na skarge do WSA, jako prezydent
odpowiedz   •   oceń :  
~gfertyu, 12:46 02-10-2020,   77%
ja to nawet czasem sam z sobą się nie zgadzam, potrzebny mi doktór ?
odpowiedz   •   oceń :  
~do Ja, 13:14 02-10-2020,   46%
Z zaznaczeniem że po Kotowskim i Czartoryjskim
odpowiedz   •   oceń :  
~Kasiaa, 13:32 02-10-2020,   36%
To pojechał. Radni do roboty, referendum, to zobaczy czy popra go mieszkańcy.
odpowiedz   •   oceń :  
~Dooorottta, 13:43 02-10-2020,   63%
@~Kasiaa Radni nie myślą o referendum! Po prostu chcą zniszczyć prezydenta bo im osobiście nie pasuje! Interesy niektórym przstopowały. Radn do roboty. RIO wytknęła wam braki w wiedzy. Uczyć się a nie sposkować.
odpowiedz   •   oceń :  
~Ty, 14:20 02-10-2020,   50%
@~Dooorottta Radni do rozliczenia na koniec kadencji  
odpowiedz   •   oceń :  
~Tak, 14:28 02-10-2020,   65%
@~Ty Na piśmie każdy radny złoży sprawozdanie! MERYTORYCZNE!
odpowiedz   •   oceń :  
~Maestro, 14:33 02-10-2020,   52%
@~Dooorottta ty raczej myślisz o prezydencie który postanowił, że po jego kadencji w tym mieście kamień na kamieniu nie zostanie. Ilu ludziom ten człowiek zrobił krzywdę do ilu dramatów rodzinnych doprowadził. Kiedyś śmiano się z Ostrołęki ale teraz jeszcze bardziej. Nigdy nie powinien zostać prezydentem. Tylko w radnych nadzieja  
odpowiedz   •   oceń :  
~Brrr, 14:53 02-10-2020,   32%
@~Maestro Wydumane wypisy! Jak z pamiętnika nastolatki! Kamień zostanie! Ten pod klasztorem, ten na padlewskiego... Śmieją się! Oczywiście! Ale i to śmiech przez łzy Polaków! ELEKTROWNIA, WIEŻE ELEKTROWNI C(2) MUZEUM STARY BASEN AKCJA CBA KADRA SPECJALISTÓW DŁUG MIASTA ROZBITE SAMOCHODY DROGA NA OSTROŁĘKĘ.....
odpowiedz   •   oceń :  
~Maestro, 14:59 02-10-2020,   60%
@~Brrr Zgadzam się z tobą ale obecny prezydent też nie przynosi nam chwały. Zarzuty, pełnomocnictwo dla przestępcy,  śmierć urzędnika w nie jasnych okolicznościach, powołanie na wice prezydenta człowieka z nieprawomocnym jeszcze wyrokiem, kulinarnego artystę itd.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Mieszkaniec, 15:01 02-10-2020,   47%
@~Maestro Na szczęście Prezydenta wybierają mieszkańcy a nie radni. Najpierw trzeba rozliczyć radnych co robią dla dobra miasta. Póki co to prowadzą wojenki i utrudniają zamiast pomagać. Najgorsza Rada od lat!!  
odpowiedz   •   oceń :  
~Trudno, 15:25 02-10-2020,   24%
@~Maestro Oj tam! A ten od basenu to nie przestępca? Śmierć urzędnika? Smutne! Ale kto winien? Wyroki wydajesz? Odważnie! Poprzedni vice dziwni byli. Tacy niewidoczni!
Grunt to rodzinka i znajomi! Za kasę wszystko zrobią.
odpowiedz   •   oceń :  
~Maestro, 15:27 02-10-2020,   48%
@~Mieszkaniec A dlaczego nie rozliczyć i radnych i prezydenta. Tylko albo jednych albo drugich. Z tego co obserwoje  to prezydent nie potrafi się dogadać z radnymi.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Maestro, 15:33 02-10-2020,   50%
@~Trudno Masz rację miało się coś zmienić na lepsze a tu ciągle tak samo "grunt to rodzinka i znajomi! Za kasę wszystko zrobią"  
odpowiedz   •   oceń :  
~Y, 16:22 02-10-2020,   50%
@~Maestro Jaka rodzinka? Wymień! Jacy znajomi? Wymień!  
odpowiedz   •   oceń :  
~Q, 16:42 02-10-2020,   48%
@~Maestro Jest lepiej! Tylko nie utrudniajcie. Knowanis z rozmysłem i premedytacją! Odsyłam do lektury prawa i OBOWIĄZKI radnego miasta. Ze wskazaniem OBOWIĄZKI.
odpowiedz   •   oceń :  
~Maestro, 17:04 02-10-2020,   47%
@~Q Nie wiem dlaczego piszesz do mnie jak do radnego. Rozumiem, że jakie kolwiek słowa krytyki od mieszkańca lepiej zrzucić na radnych i powiedzieć, że politykę uprawiają. Trudno przyjąć do wiadomości, że mi jako mieszkańców tak jaki i radnym nie podoba się to co robi i jak robi Kulik  
odpowiedz   •   oceń :  
~Maestro, 17:06 02-10-2020,   67%
@~Y Np: ty Tadziu Ch.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Tak, 17:59 02-10-2020,   50%
@~Maestro Bo jesteś nieobiektywny. A mieszkaniec to może być też radny. Trudno ocenić Maestro.
odpowiedz   •   oceń :  
~Maestro, 18:07 02-10-2020,   47%
@~Tak I tu mnie masz, muszę być radnym bo krytykuję prezydenta. Każda inna osoba w mieście jak by mogła imiala na tyle siły to by go na rękach nosiła taki on wspaniały. W mieście tylko słychać oh Łukasz oh Łukasz jaki ty wspaniały mój ty wybawco mmmmmm tylko cie chrupać  
odpowiedz   •   oceń :  
~Ole, 19:35 02-10-2020,   17%
@~Maestro No i widzisz. I słyszysz co na mieście. Daj spokój mieszkańcu. Piątek piąteczek zrelaksuj się.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Mieszkaniec, 19:36 02-10-2020,   60%
@~Maestro Krytyka powinna być konstruktywna i poparta merytorycznymi argumentami, a nie partyjnym stekaniem. Według mnie prezydent robi robotę nawet RIO oceniło jego działania pozytywnie i bez zarzutu.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Ppppppu, 16:03 02-10-2020,   46%
Łukasz lej z góry  na tych gamoni co brednie piszą    większości to granatem od pługa oderwani rób  zazdroszczą talentu.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Icek, 16:40 02-10-2020,   50%
@~Ppppppu Łukasz już od dawna leje na wszystko i wszystkich z wyjatkiem Kaszany i Macieja K.  
odpowiedz   •   oceń :  
~U, 16:43 02-10-2020,   13%
@~Icek Obrzydliwe! Fe tak nie wypada!
odpowiedz   •   oceń :  
~Brawo, 17:08 02-10-2020,   48%
Niech utrze nosa tej bandzie  
odpowiedz   •   oceń :  
~Wprost, 17:31 02-10-2020,   62%
@~Brawo Niech garnitur większy kupi  
odpowiedz   •   oceń :  
~Ciśnienie wykańcza, 17:50 02-10-2020,   60%
@~Wprost Kebab tuczy  
odpowiedz   •   oceń :  
~Anna - Kurpiowska Panna, 17:59 02-10-2020,   73%
@~Wprost Dzień dobry!

Większy garnitur? Hmm... To chyba już tylko na specjalne zamówienie...

Pozdrawiam...
odpowiedz   •   oceń :  
~wujek stalin, 18:40 02-10-2020,   55%
SLD nie wybacza
Jak dojdzie do władzy wyższej - wszystkich wrogów ludu = SYBIR  
odpowiedz   •   oceń :  
~Xyz, 19:38 02-10-2020,   29%
@~wujek stalin A inni wybaczają?
odpowiedz   •   oceń :  
~?, 21:05 02-10-2020,   0%
He is the  i***t
odpowiedz   •   oceń :  
~Zawiedziony, 22:17 02-10-2020,   38%
Ok, trzeba ludzi z mobilizować aby tam nie robili zakupów, niech mamusia też odczuje czystą matematykę !
odpowiedz   •   oceń :  
~Kasz, 22:18 02-10-2020,   29%
W ogrodniczy przy rondzie!
odpowiedz   •   oceń :  
~ytyry, 04:01 03-10-2020,   38%
najgorszy prezydent i zastępca a także najgrubsi gabarytami prosiaki.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Przezes, 07:11 03-10-2020,   100%
A mnie sie podoba ta goraca sekretarka ma glownym, ma facet racje zeby otacza  sie mlodymi dwudziestkami. Zazdroszcze. Ja mam trzydziestke u siebie, ale teraz mysle o zmianie.  
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalnedarz imprez
styczeń 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30  31  1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22 dk23  24
 25  26  27  28  29  30  31
Dzisiaj:
Brak wydarzeń