zdjecie 2486
zdjecie 2486
zdjecie 2486
zdjecie 2486
2018-12-14T14:00:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Mariusz Mierzejewski przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

REKLAMA
Zdjęcie główne
REKLAMA
2
7
6

Na pierwszym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska dokonano wyboru prezydium komisji.

Przewodniczącym tej komisji będzie Mariusz Mierzejewski z klubu radnych Bezpartyjne Miasto. Wiceprzewodniczącym będzie Adam Kurpiewski z Koalicji Obywatelskiej. Ponadto w komisji znaleźli się radni: Jacek Łuba, Paweł Niewiadomski, Wojciech Parzychowski, Grażyna Sosnowska, Stanisław Szatanek i Ewa Żebrowska-Rosak.

Do przedmiotowego zakresu działania Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 • opiniowanie opracowań planistycznych wynikających z ustaw z zakresu planowania przestrzennego,
 • opiniowanie opracowań urbanistycznych i zasad zagospodarowania dla terenów stanowiących własność miasta,
 • opiniowanie projektów programów gospodarczych miasta,
 • opiniowanie inwestycji i remontów,
 • tworzenie, reorganizacja, restrukturyzacja i likwidacja spółek, zakładów i jednostek budżetowych oraz innych jednostek miejskich w zakresie działalności Komisji,
 • funkcjonowanie targowisk, cmentarzy miejskich, tworzenie komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji samorządowej Miasta,
 • opiniowanie spraw z zakresu współdziałania z innymi gminami w zakresie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych,
 • opiniowanie spraw związanych z tworzeniem i przystąpieniem do spółek lub spółdzielni,
 • zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, wodociągi, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową, komunalne budownictwo mieszkaniowe, lokalny transport zbiorowy,
 • ochrona środowiska i przyrody,
 • zieleń komunalna i zadrzewienia,
 • kontrola działalności Prezydenta, miejskich jednostek i zakładów budżetowych w zakresie działalności Komisji.

Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się 12 grudnia br.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalnedarz imprez
lipiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11
dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18
dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25
dk26 dk27 dk28 dk29 dk30 dk31  1
×