2020-08-27T10:55:00+02:00 eOstroleka.pl
Region,

Marszałek i zarząd województwa mazowieckiego z wotum zaufania i absolutorium

REKLAMA
zdjecie 4128
fot. mazovia.plfot. mazovia.pl
REKLAMA
1
2
0

Radni województwa mazowieckiego udzielili zarządowi województwa wotum zaufania oraz absolutorium. Głosowanie zakończyło się wynikiem 26 do 23.


– W imieniu swoim i całego zarządu dziękuję Państwu za zaufanie. Ubiegły rok to jeden z największych w historii Mazowsza budżetów. Ponad 1 mld zł przeznaczyliśmy na inwestycje drogowe, w służbie zdrowia czy kulturze. Kontynuowaliśmy dotychczasowe i uruchomiliśmy nowe programy wsparcia dla samorządów lokalnych. Jednym słowem to był bardzo dobry rok.

– podsumował decyzję marszałek Adam Struzik.

Zarząd województwa mazowieckiego uzyskał absolutorium za 2019 rok głosami radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie zakończyło się wynikiem 26 do 23.

Podczas dyskusji nad udzieleniem absolutorium, marszałek Adam Struzik zwrócił uwagę na kilka ważnych kwestii. Mazowsze przeznacza coraz więcej środków na inwestycje i wsparcie samorządów lokalnych. Region odnotował także wzrost dochodów, a dzięki stabilnej sytuacji finansowej i racjonalnym wydatkom zmniejsza się jego zadłużenie.

W 2019 r. znacznie wzrosły dochody województwa zarówno z podatku PIT, jak i CIT. Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa mazowieckiego za 2019 r. wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Stabilną perspektywę Mazowsza potwierdziła również agencja ratingowa FITCH.

– Dzięki stabilnej sytuacji finansowej i dobremu planowaniu udało nam się zrealizować wiele istotnych dla mieszkańców inwestycji. Wymienić można chociażby modernizację oddziału pediatrycznego w szpitalu dziecięcym na Niekłańskiej w Warszawie czy zakup 27 karetek dla wojewódzkich stacji pogotowia. W 2019 r. rozpoczęliśmy także prace nad utworzeniem samodzielnej instytucji kultury – Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Niewątpliwie największym sukcesem ubiegłego roku jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdzający, że finansowanie systemu ochrony zdrowia jest zadaniem rządowym.

– podsumował marszałek.

Jak dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk 2019 r. był bardzo dobry pod względem wykorzystywania środków unijnych.

– Mazowsze zaangażowało już ponad 91 proc. środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Podpisaliśmy już 3300 umów, na mocy których beneficjenci otrzymali już ponad 4,1 mld zł z UE. Największe realizowane projekty to m.in. budowa obwodnicy Gąbina, północno-zachodniej trasy Płocka, węzła komunikacyjnego w Ciechanowie, rozbudowa drogi wojewódzkiej relacji Grodzisk Mazowiecki-Radziejowice czy rozbudowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

– podsumowuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk

Co roku największe środki władze Mazowsza przeznaczyły na inwestycje drogowe.

– W ubiegłym roku. na modernizacje istniejących i budowy nowych odcinków dróg przeznaczyliśmy ok. 590 mln zł. Bardzo duże wsparcie przeznaczyliśmy również na rozbudowę infrastruktury sportowej, remonty strażnic OSP, modernizacje i wyposażenie pracowni językowych czy renowacje zabytków. W sumie na programy wsparcia w 2019 r. przeznaczyliśmy ponad 110 mln zł.

– dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Jak zauważa przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Grzegorz Strzałkowski – Dzisiejsze głosowanie jest kluczowe i ma tak naprawdę dwa wymiary. Z jednej strony chodzi oczywiście o wykonie budżetu za 2019 r., w ramach którego ponad 1 mld zł przeznaczyliśmy na inwestycje drogowe, w służbie zdrowia czy kulturze, a z drugiej jest swoistym plebiscytem czy jesteśmy za samorządnością, za integralnością Mazowsza czy przeciwko. Koalicja Obywatelska wspiera zarząd w zakresie absolutorium.

DOCHODY W GÓRĘ

W 2019 r. dochody województwa wyniosły 3,3 mld zł, z czego 390 mln zł stanowiły dochody z tytułu PIT, a 2,3 mld zł – CIT. Rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 91,9 mln zł. Co ważne, o blisko 200 mln zł zmniejszyła się kwota długu z 1 mld zł (31 grudnia 2018 r.) do 801 mln zł (31 grudnia 2019 r.). Jak podsumowuje radny województwa mazowieckiego Piotr Kandyba – Zeszłoroczny rok był mocno inwestycyjny i udało się go zamknąć nadwyżką budżetową. Co warto podkreślić, znaczącą część środków musieliśmy oddać na „janosikowe”, które wyniosło ponad 500 mln zł. Gdyby tak duże pieniądze zostały w naszym budżecie, udałoby się zrealizować jeszcze więcej inwestycji służących mieszkańcom Mazowsza.

SILNY BUDŻET

W 2019 r. wydatki województwa wyniosły 3,2 mld zł. Największa pula środków – ponad 1,2 mld zł stanowiły wydatki na transport. Kolejne pozycje to janosikowe – 509 mln zł, ochrona zdrowia – 366 mln zł i kultura – 316 mln zł. – Stabilna sytuacja regionu pozwoliła na zrealizowanie wielu ważnych inwestycji w mazowieckich szpitalach. Ultranowoczesny robot chirurgiczny w Siedlcach, nowe karetki dla stacji pogotowia to tylko niektóre przedsięwzięcia. Jesteśmy również w trakcie budowy największego centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Obiekt powstaje przy ul. Koszykowej w Warszawie – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Nowo powstające centrum będzie skupiało całą dotychczasową działalność Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii zlokalizowaną w różnych miejscach stolicy – dodaje członek zarządu.  

CORAZ WIĘCEJ NA INWESTYCJE

W 2019 r. samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 1 mld zł na inwestycje. Jak zauważa radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak – Jest to suma, która daje możliwości rozwojowe Mazowsza. Należy pamiętać o inwestycjach w służbę zdrowia i infrastrukturę drogową. To jest ogromne wsparcie dla lokalnych samorządów, ale przede wszystkim mieszkańców Mazowsza.

Największa pula, bo aż 591 mln zł zostało przeznaczonych na modernizację dróg wojewódzkich i transport, ponad 256 mln zł na inwestycje w służbie zdrowia, ponad 78 mln zł – w instytucjach kultury, a 15 mln zł – w edukacji.
RPO WM 2014-2020

W tej perspektywie unijnej (2014-2020) Mazowsze ma do wydania aż 8,82 mld zł. Region jest na ostatniej prostej w wydawaniu środków unijnych. Mimo olbrzymiej skali, jest pod tym względem w czołówce regionów. Zaangażowanych zostało już ponad 91 proc. środków w ramach RPO WM. Samorząd Mazowsza zatwierdził do dofinansowania ok. 3600 projektów na ponad 7,3 mld zł, podpisał z beneficjentami 3300 umów na kwotę 6,97 mld zł. Zrealizowanych zostało już ponad 1 775 projektów, w tym 1036 z EFRR i 739 w ramach EFS.

NOWE PROGRAMY WSPARCIA


– W ubiegłym roku podwoiliśmy kwotę na instrument aktywizacji sołectw. Z 5 mln zł w 2018 r. do ponad 11 w 2019 r. To nasza odpowiedź na głosy płynące od samorządowców i mieszkańców, którzy dostrzegają, że dzięki tym naszym małym grantom mogą zrealizować pomysły i przedsięwzięcia. Przy wsparciu z budżetu województwa zrealizowano blisko 1200 projektów

– dodaje Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego. Samorząd Mazowsza w 2019 r. kontynuował, a także uruchomił nowe programy wsparcia. W ubiegłym roku mazowieckie samorządy otrzymały ponad 110 mln zł wsparcia na rewitalizację zabytków, remonty strażnic OSP, zakup wozów strażackich i sprzętu pożarniczo-gaśniczego, rozbudowę i modernizację obiektów sportowych, tworzenie małej architektury, wyposażenie pracowni językowych, ochronę powietrza czy ogródki działkowe.
NAJWIĘKSZE INWESTYCJE REALIZOWANE W 2019 R.
DROGI

W 2019 r. na inwestycje i remonty drogowe samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył w sumie 591 mln zł. Do największych inwestycji realizowanych w ubiegłym roku należą:


    • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Grodzisk Mazowiecki-Radziejowice. Łączna wartość inwestycji to 71,1 mln zł, w tym środki UE: 56,5 mln zł;
    • budowa obwodnicy Gąbina. Łączna wartość inwestycji to 47 mln zł, w tym środki UE: 35 mln zł;
    • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w Piasecznie. Łączna wartość inwestycji to 25 mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa;
    • remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka-Ostrów Maz. na odc. 10,7 km od Zamościa do Czerwina wraz z remontem. Łączna wartość inwestycji to 8,9 mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa;
    • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 w miejscowości Winnica (pow. pułtuski) na odc. 1,3 km. Łączna wartość inwestycji to 6,9 mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa;
    • remont drogi wojewódzkiej nr 631 (pow. legionowski). Łączna wartość inwestycji to 3,9 mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa;
    • rozbudowa skrzyżowania na rondzie w Gostyninie ul. Legionów Polskich i Kościuszki. Łączna wartość inwestycji to 3,7 mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa;
    • przebudowa drogi wojewódzkiej 740 m. Wrzeszczów (gm. Przytyk). Łączna wartość inwestycji to 2,9 mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa.

ZDROWIE

W 2019 r. na inwestycje i remonty w służbie zdrowia samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył w sumie 256 mln zł. Do największych inwestycji realizowanych w ubiegłym roku należą:

    • zakup robota chirurgicznego Da Vinci dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – całkowita wartość inwestycji to 9,8 mln zł, w tym 9,6 mln zł to środki województwa;
    • modernizacja oddziałów szpitalnych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – całkowita wartość inwestycji to 18,8 mln zł, w tym 18,1 mln zł stanowią środki województwa;
    • budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim – całkowita wartość inwestycji to 8,59 mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa;
    • modernizacja oddziału pediatrii w Szpitalu Dziecięcym im. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie – całkowita wartość inwestycji to 14 mln zł, w tym 13,86 mln zł stanowią środki województwa;
    • modernizacja pawilonu III w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym – całkowita wartość inwestycji to 11,02 mln zł, w tym 11 mln zł to środki województwa;
    • zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ – całkowita wartość inwestycji to 17,06 mln zł, w tym 11,48 mln zł to środki województwa;
    • modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem – całkowita wartość inwestycji to 27,35 mln zł, w tym 27 mln zł to środki województwa;
    • zakup 27 nowych ambulansów dla stacji pogotowia w Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Warszawie – całkowita wartość inwestycji to 13,58 mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa;
    • zakup karetek dla Radomskiego Pogotowia Ratunkowego – całkowita wartość inwestycji to 2,5 mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa;
    • modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Koszykowej 79A w Warszawie na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu – całkowita wartość inwestycji to 28  mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa.

KULTURA
Pieniądze z budżetu Mazowsza w 2019 r. wsparły także inwestycje w placówkach kulturalnych. Wydatki na kulturę wyniosły ponad 283 mln zł, z czego na inwestycje przeznaczono ponad 78 mln zł. Do największych realizowanych projektów należały m.in.:

    • budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – całkowita wartość inwestycji to ponad 8,9 mln zł, w tym 8,74 mln zł to środki województwa;
    • budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji – etap II w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – całkowita wartość inwestycji to 5,7 mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa;
    • dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych – Muzeum Niepodległości w Warszawie – całkowita wartość inwestycji to ponad 25,12 mln zł, w tym 11,04 mln zł stanowią środki województwa;
    • odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap I – całkowita wartość inwestycji to ponad 13,53 mln zł, w tym 10 mln zł to środki województwa;
    • utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach (Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze) – całkowita wartość inwestycji to 24,8 mln zł, w tym 10,7 mln zł to środki województwa;
    • modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie – całkowita wartość inwestycji to 29,29 mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa;
    • modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno-historycznej w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – całkowita wartość inwestycji to 6,82 mln zł całość sfinansowana ze środków województwa.

EDUKACJA

W 2019 r. na inwestycje w placówkach oświatowych samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 15 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na niezbędne remonty i modernizacje. Do największych realizowanych projektów należały m.in.:

    • budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku – całkowita wartość inwestycji to 19,7 mln zł;
    • przebudowa budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością  – całkowita wartość inwestycji to 10,5 mln zł;
    • budowa sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci niesłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu – całkowita wartość inwestycji to 3,7 mln zł;
    • zagospodarowanie terenu wokół budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu wraz z robotami towarzyszącymi – całkowita wartość inwestycji to 2,9 mln zł;
    • modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1) – całkowita wartość inwestycji to 1,3 mln zł.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
sierpień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
 8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
 22  23 dk24 dk25  26 dk27 dk28
 29  30  31  1  2  3  4
×