2016-04-18T16:13:09+02:00 eOstroleka.pl
Region,

Mazowsze: 12,6 mln zł na wsparcie osób niepełnosprawnych

REKLAMA
REKLAMA
W tym roku, w ramach środków PFRON, Mazowsze będzie miało do rozdysponowania ponad 12,6  mln zł na wsparcie osób niepełnosprawnych. Środki te zostaną przeznaczone na dostosowywanie obiektów, tworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej oraz rehabilitację społeczną. Decyzję w tej sprawie podjęli dziś radni województwa mazowieckiego. – Potrzeby w tym zakresie są ogromne – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Chodzi tu nie tylko o infrastrukturę, ale przede wszystkim o aktywizację zawodową czy społeczną. Mam nadzieję, że planowane na ten rok środki przełożą się na wymierne efekty.

– W tym roku na wsparcie osób niepełnosprawnych będziemy mieli 12,6 mln zł. To są środki, które będą przeznaczone na likwidację barier architektonicznych – 6,7 mln zł, 4,5 mln zł wesprze zakłady aktywizacji zawodowej – obecnie takich zakładów działa na Mazowszu osiem. Pozostała kwota, czyli 1,4 mln zł, zostanie przeznaczona na rehabilitację społeczną i zawodową. Te środki są bardzo ważne i potrzebne zwłaszcza instytucjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych czy zakładom aktywności zawodowej, które tworzą nowe miejsca pracy i aktywizują te osoby. Ważną rolę odgrywa także rehabilitacja, dzięki której osoby niepełnosprawne mogą poczuć się integralną częścią społeczeństwa – dodaje członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. liczba osób z niepełnosprawnością na Mazowszu wyniosła 515 697 osób, czyli jeden na dziesięciu mieszkańców Mazowsza, to osoba z niepełnosprawnością. Przyczyn niepełnosprawności jest wiele – od wad wrodzonych, poprzez choroby nabyte lub zawodowe, aż po wypadki komunikacyjne i zdarzenia losowe. Różne są również rodzaje niepełnosprawności  jej stopnie.

Mimo że już bardzo wiele zostało zrobione w kwestii poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnością, to wciąż napotykają one na swojej drodze liczne bariery nie tylko związane z dostępem do opieki medycznej czy rynku pracy, ale również architektoniczne. Na koniec 2014 r. zaledwie 40 proc. obiektów sportowych – stadionów, boisk, kortów tenisowych, hal sportowych, pływalni, lodowisk, torów sportowych było dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych osób ćwiczących.

Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie w 2014 r. blisko 10,5 tys. osób niepełnosprawnych zarejestrowanych było jako bezrobotne. W tym czasie na Mazowszu działało 47 placówek stacjonarnej pomocy społecznej przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. W sumie z ich opieki korzystało ponad 2,8 tys. osób.

W tym roku w ramach środków PFRON samorządy powiatowe i gminne, ich jednostki organizacyjne takie jak szkoły, czy też domy pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe otrzymają wsparcie na realizację trzech głównych zadań. W sumie na rehabilitację zawodową i społeczną na ten rok Mazowsze otrzyma 12,6 mln zł.

– To są bardzo ważne środki, ponieważ część z nich jest przekazywana na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. My mamy na Mazowszu kilkaset tysięcy takich osób i jednym z najważniejszych elementów jest dla nich praca. To jest nie tylko kwestia utrzymania, ale też pewnej rehabilitacji. Dlatego te środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kierowane na aktywizację zawodową mają duże znaczenie dla tego środowiska – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Najwięcej środków z tej puli, bo aż 6,7 mln zł zostanie przeznaczonych na dostosowywanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2015 r. do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 28 wniosków, z czego 20 przeszło ocenę formalną. Obecnie trwają wizje lokalne planowanych inwestycji.

Blisko 4,5 mln zł wesprze tworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej. W 2015 r. na Mazowszu działało ich osiem. Siedem z nich dofinansowywanych jest za pośrednictwem Samorządu Województwa Mazowieckiego. Najwięcej ZAZ-ów bo aż trzy działają na terenie Warszawy i regionu warszawskiego, dwa – w Płocku i subregionie płockim oraz dwa w subregionie siedleckim i jeden w subregionie radomskim.

Ostatnie działanie, na które można uzyskać wsparcie w ramach środków PFRON dotyczy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 1,4 mln zł. Organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się w ramach otwartego konkursu ofert o dofinansowanie działań w ramach sześciu zadań:

-organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
- organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
- prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
- organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
- opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania;
- prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich dyskryminacji.Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe z Mazowsza o ubieganie się o środki. Część naborów już się zakończyła, niektóre jeszcze przed nami. Jest zatem o co walczyć.
Kalnedarz imprez
luty 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 1 2
 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  1