2017-01-05T18:45:00+01:00 eOstroleka.pl 10 0 2 10
Region,

Mazowsze: Miliony dla najlepszych uczniów

REKLAMA
fot. Michał Słaby
REKLAMA
2
0
0
Ponad 1100 uczniów z Mazowsza otrzyma stypendia naukowe przyznane przez marszałka województwa mazowieckiego w ramach dwóch programów stypendialnych. Środki na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Marszałek Adam Struzik i członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc pogratulowali 24 najzdolniejszym uczniom z regionu.

Systematyczne wsparcie

Dzięki stypendiom najzdolniejsi uczniowie z Mazowsza mają szansę na poszerzenie wiedzy i spełnienie swoich naukowych marzeń. Wsparcie finansowe jest w tym przypadku bardzo istotne, bo pozwala na zakup sprzętu komputerowego czy pomocy edukacyjnych, które są młodym Mazowszanom niezbędne do realizacji ich projektów badawczych. Cieszę się, że w ramach programów stypendialnych po raz kolejny możemy pomóc uczniom z Mazowsza i zmotywować ich do dalszej pracy – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Samorząd Mazowsza od lat wspiera edukację dzieci i młodzieży. Środki finansowe mają pomóc uczniom z regionu w rozwijaniu zainteresowań, talentów i pogłębianiu wiedzy. W ciągu ostatnich 8 lat wsparcie finansowe otrzymało aż 4413 stypendystów na łączną kwotę ponad 23 mln zł.

Duże zainteresowanie

W ramach dziewiątej edycji wpłynęło ponad 2900 wniosków, z których wyłoniono 1121 najlepszych uczniów. Do najzdolniejszej młodzieży z całego Mazowsza trafi łącznie ponad 6,2 mln zł. W sumie na realizację czterech edycji programu stypendialnego w ramach RPO WM na lata 2014–2020 zarezerwowano około 24 mln zł.

Programy stypendialne to doskonała okazja, aby pokazać uczniom z Mazowsza, że doceniamy ich ciężką pracę i zaangażowanie. Dzięki stypendiom zachęcamy ich do rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Oglądając dzisiejsze prezentacje, jestem dumna, że dzięki otrzymanym środkom finansowym, młodzi ludzie pomysłowo i kreatywnie podchodzą do rozwiązywania różnych problemów badawczych – powiedziała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Najwyżej punktowani

W ramach „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” najwięcej punktów otrzymali uczniowie z:

subregionu ciechanowskiego – z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. K. Potockiej w Pułtusku; z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Mławie;

subregionu ostrołęckiego – z III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 5 w Ostrołęce;
z II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Ostrołęce;

subregionu płockiego – z Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie;

subregionu radomskiego – z VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. J. Kochanowskiego w Radomiu; z Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
im. A. Mickiewicza w Pionkach;

subregionu siedleckiego – z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Garwolinie;

Warszawy i subregionu okołowarszawskiego – z Gimnazjum nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława IV w Warszawie; z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie.

W ramach programu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” dwunastu najlepszych stypendystów to uczniowie z:

subregionu ciechanowskiego – z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej; z Zespołu Szkół nr 2 im. O. Langego w Ciechanowie;

subregionu ostrołęckiego – z Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle;

subregionu płockiego – z Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu; z Zespołu Szkół Centrum Edukacji
im. I. Łukasiewicza w Płocku;

subregionu radomskiego – z Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu; z Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu;

subregionu siedleckiego – z Zespołu Szkół im. S. Staszica w Miętnem;

Warszawy i subregionu okołowarszawskiego – z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie; z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim.

W uroczystości wzięli udział także zeszłoroczni stypendyści, którzy zaprezentowali najciekawsze projekty edukacyjne zrealizowane dzięki otrzymanym środkom finansowym. Goście mieli także okazję wysłuchać wykładu Marty Miłoń „Pokolenie XYZ”, w którym przybliżyła zachodzące zmiany pokoleniowe. Po uroczystości uczestnicy zostali zaproszeni na 1,5 godzinny spacer z przewodnikiem po Warszawskiej Starówce.

Stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Stypendyści mogą przeznaczyć otrzymane środki na realizację projektu edukacyjnego, dostosowanego do ich zainteresowań i uzdolnień. W ramach stypendium będą mogli zakupić różnego rodzaju pomoce naukowe i książki, a także wziąć udział w zajęciach dodatkowych, wycieczkach czy kursach językowych.

O stypendium mogli ubiegać się gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali wysoką średnią ocen oraz odpowiednią liczbę punktów z testów na zakończenie szkoły podstawowej lub gimnazjum. Na dodatkowe punkty mogli liczyć finaliści i laureaci konkursów lub olimpiad przedmiotowych, a także uczniowie z rodzin wielodzietnych.

Stypendia dla uczniów szkół zawodowych

To już druga edycja programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych. Dzięki niemu każdy z 480 najlepszych uczniów będzie przez 10 miesięcy otrzymywał stypendium w wysokości około 415 zł miesięcznie.

Najlepsi uczniowie szkół zawodowych otrzymane stypendium mogą przeznaczyć na zakup specjalistycznej literatury, materiałów edukacyjnych, sprzętu (laptopa, aparatu fotograficznego, kamery itp.), a także wziąć udział w fachowych warsztatach, kursach, konferencjach czy wycieczkach.

O stypendium mogli ubiegać się uczniowie poniżej 24. roku życia, którzy m.in. osiągnęli wysokie wyniki w nauce i ukończyli co najmniej II klasę szkoły zawodowej. Dodatkowe punkty otrzymali finaliści i laureaci konkursów lub olimpiad zawodowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz uczniowie z rodzin wielodzietnych.
REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalnedarz imprez
lipiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  1  2  3  4