2013-07-03T06:32:00+02:00 eOstroleka.pl
,

Mazowsze negocjuje Unijne pieniądze

REKLAMA
fot. sxc.hu
REKLAMA

Przywódcy państw unijnych wstępnie uzgodnili budżet UE na lata 2014-2020. Nadal trwają rozmowy dotyczące podziału środków dla poszczególnych regionów. Mimo iż Mazowsze według statystyk europejskich uchodzi za region zamożny, władzom województwa oraz Ministerstwu Rozwoju Regionalnego udało się wynegocjować na kolejne lata ponad 3,3 mld euro. Jednak to nie koniec negocjacji. Mazowsze jest regionem dużych dysproporcji, dlatego władze województwa będą zabiegać o dodatkowe środki dla najbiedniejszych części regionu.

– Jestem wdzięczny przedstawicielom naszego Rządu, że mogliśmy wspólnie zabiegać o właściwe finansowanie dla Mazowsza. Od dawna było wiadomo, że województwo będzie uznane za region lepiej rozwinięty. W ostatnich latach Mazowsze znacząco rozwinęło się gospodarczo. To znalazło odzwierciedlenie w unijnych statystykach. Nie oddają one jednak pełnego obrazu. Wciąż są takie części województwa, które potrzebują nakładów finansowych. Dzięki naszym staraniom Mazowsze otrzyma maksymalną alokację, jaka może być przyznana regionowi lepiej rozwiniętemu – podsumował marszałek Adam Struzik. – To jednak nie koniec negocjacji. Wciąż zależy nam na tym, by Siedlce, Ostrołęka, Radom były ujęte w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia i miały dostęp do środków przewidzianych dla obszarów z kategorii gorzej rozwiniętych. Oczekujemy także wsparcia ze strony rządu – zarówno w częściowym odciążeniu nas z „janosikowego”, jak i w finansowaniu inwestycji na Mazowszu, które są istotne dla całego kraju.

Według informacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego województwo mazowieckie jako pierwszy polski region lepiej rozwinięty będzie miało inaczej niż pozostałe województwa określany budżet. W sumie w nowej perspektywie finansowej może otrzymać ok. 3,3 mld euro. Do programu operacyjnego (na poziomie województwa) trafi ponad ok. 1,9 mld euro, zaś o kolejnych ok. 1,4 mld euro (z funduszy strukturalnych EFS i EFRR) beneficjenci z Mazowsza będą mogli ubiegać się w programach krajowych.

Jak wiadomo, część Mazowsza to tereny z problemami wymagającymi wciąż dodatkowego wsparcia. Subregion radomski boryka się z wysokim wskaźnikiem bezrobocia. Ziemia ostrołęcka ma nadal słabo rozwiniętą infrastrukturę kolejową – utrudnione jest zwłaszcza połączenie z Warszawą. Dużych nakładów finansowych wymagają również drogi – w tym m.in. te przebiegające między województwami np. droga wojewódzka nr 801 biegnąca z Warszawy do Puław czy droga wojewódzka nr 747 biegnąca do drogi krajowej nr 19 na terenie województwa lubelskiego. Dlatego północna, wschodnia, a także południowa część Mazowsza powinny być objęte finansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Położenie i specyfika tych terenów jest taka sama jak sąsiadujących z nimi województw: lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego czy warmińsko-mazurskiego.

– W ramach przyszłego regionalnego programu operacyjnego dostępne będą środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Jednocześnie ich wysokość to mniejsza kwota niż dotychczasowe finansowanie w ramach RPO WM 2007-13 i POKL. To zmusza władze województwa do dalszych starań o uprzywilejowany dostęp regionu do Funduszu Spójności (FS) i Europejskiego Funduszu Rolnego i Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W ramach kontraktu terytorialnego mogłyby z nich być finansowane m.in. inwestycje związane z ochroną przeciwpowodziową, ochroną środowiska czy taborem kolejowym – dodaje członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

Nie ulega wątpliwości, że do rządowych inwestycji na terenie Mazowsza, które powinny mieć miejsce w przyszłym programowaniu należą remonty i modernizacje takich linii kolejowych jak: Warka – Radom, Tłuszcz – Ostrołęka, Kutno – Płock – Sierpc, Sierpc – Nasielsk i Radom – Tomaszów Mazowiecki. W inwestycjach w latach 2014-2020 na poziomie krajowym powinny być uwzględnione również budowa linii kolejowych Modlin – Płock i Modlin – Mazowiecki Portu Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa samej stacji przy lotnisku w Modlinie.

Poza tym z Funduszu Spójności powinny być finansowane inwestycje związane z gospodarką odpadami, wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii, a także budowy regionalnego systemu zarządzania energią i mediami (smart grid).

Niewątpliwie dużym obciążeniem dla budżetu województwa przy wydatkowaniu środków unijnych może być w najbliższych latach „janosikowe”. Zarząd województwa oczekuje znaczącego ograniczenia wpłat Mazowsza na subwencję regionalną. Jeśli będzie obowiązywać obecny model, Mazowsze może nie mieć pieniędzy na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
maj 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
18  19  20  21  22  23  24
25  26  27  28  29  30  31
Dzisiaj:
Brak wydarzeń