eOstroleka.pl
Region,

Mazowsze otrzymało ponad 37 mln zł z PFRON. Sejmik podzielił środki

REKLAMA
zdjecie 5871
zdjecie 5871
REKLAMA

Radni województwa mazowieckiego przyjęli podział środków pochodzących z PFRON. Ponad 37 mln zł wesprze m.in. miejsca pracy osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w mazowieckich zakładach aktywności zawodowej oraz umożliwi przeprowadzenie robót budowlanych dotyczących obiektów służących integracji osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych wynika z zapisów tzw. ustawy o rehabilitacji (ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i przydzielane są poszczególnym województwom zgodnie z algorytmem. Na 2024 r. PFRON przyznał samorządowi województwa mazowieckiego ponad 37 mln zł na realizację ustawowych zadań.

– W tym roku środki, nad podziałem których obradowali radni województwa, to aż 37 mln zł, to o 13 mln zł więcej niż rok temu. Duża część tej kwoty – bo aż 12,8 mln zł przeznaczona jest na dofinasowanie robót budowlanych w obiektach służących integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Chodzi przecież o stworzenie odpowiednich i bezpiecznych warunków tych miejsc

– mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Prawie 15,4 mln zł przeznaczonych jest na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Obecnie jest ich w naszym województwie dziesięć: ZAZ Galeria „Apteka Sztuki” w Warszawie, ZAZ „Zdrówko Legionowo”, Zakład Aktywności Zawodowej Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS w Wilczej Górze (pow. piaseczyński), ZAZ w Klwowie (pow. przysuski), Stowarzyszenie Pomocy dla osób z niepełnosprawnościami „Drzewo Marzeń” w Adamowie (pow. białobrzeski), ZAZ w Płocku, ZAZ Fundacji Ekonomii Społecznej Przystań w Płocku, Rolniczy ZAZ dla Niewidomych w Stanisławowie (gm. Drobin, pow. płocki), ZAZ Stowarzyszenia Aktywnej Innowacji Społecznej w Siennicy (pow. miński), ZAZ w Siedlcach.

Środki pochodzące z PFRON na rok 2024, to środki, które od lat wspierają trzy obszary działań dotyczących osób z niepełnosprawnościami: działalność zakładów aktywności zawodowej, dofinasowanie robót budowlanych w konkretnych obiektach oraz dotacje dla organizacji pozarządowych, które działają na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

– dodaje Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Zmiany w obiektach służących osobom z niepełnosprawnościami

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, ale pozytywną weryfikację formalną przeszło 10 z nich. Prace budowlane mogą dotyczyć tylko takich obiektów, które służą rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Nie mogą to być rozbiórki obiektów, ale mogą – przebudowy lub remonty. W tym roku na takie inwestycje jest 12,8 mln zł.

Organizacje pozarządowe na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Ponad 9 mln zł to pula na dofinansowanie inicjatyw dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami prowadzonych przez fundacje i organizacje pozarządowe.

– Środki, które radni przeznaczyli na wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, pozwolą niedługo uruchomić konkursy dotacyjne w siedmiu obszarach. Wśród nich m.in. szkolenia, kursy, warsztaty aktywizujące społecznie i zawodowo osoby z niepełnosprawnościami. Cieszymy się, że w tak trudnych czasach mogą liczyć na finansowe wsparcie

– wyjaśnia Aleksander Kornatowski.

Wśród finansowanych inicjatyw są nie tylko szkolenia, kursy i warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów, kadry i wolontariuszy. Dofinansowane mogą być również grupowe i indywidualne zajęcia, które pozwolą osobom niepełnosprawnym nabywać, rozwijać i podtrzymywać umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, a w przypadku osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną – m.in. rozwijać umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem.

Wsparcie może być przeznaczone również na działania włączające osoby z niepełnosprawnościami w rynek pracy – w tym doradztwo zawodowe, specjalistyczne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

O środki będzie można ubiegać się też przy organizacji regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników. Wsparciem objęte będą świadczenia usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Więcej o: PFRON, mazowsze, środki

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
kwiecień 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29  30  1  2  3  4  5
×