zdjecie 8142
zdjecie 8142
2021-10-23T12:00:00+02:00 eOstroleka.pl
Region,

Mazowsze promuje żywność ekologiczną

REKLAMA
fot. arch. UMWMfot. arch. UMWM
REKLAMA
1
0
0

Dotowanie działań związanych z promowaniem żywności ekologicznej (dofinansowanie przedsiębiorstw, restauracji, programy w szkołach) – to główny temat obrad sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Produkty rolne bezpieczne dla konsumentów

Omawiając problematykę promowania żywności ekologicznej, radni skoncentrowali się na rynku sadowniczym i produkcji owoców w kategorii „bez pozostałości pestycydów”. Jak podkreślił przewodniczący komisji Leszek Przybytniak, wprawdzie jest to trudna i kosztochłonna produkcja, ale za to produkcja przyszłościowa.

– Zmierzamy i konsekwentnie powinniśmy zmierzać do tego, aby produkty rolne były bezpieczne dla konsumentów, aby było w nich jak najmniej pozostałości chemicznych, nawozowych. I ten właśnie rodzaj produkcji powinniśmy promować jako Samorząd Województwa Mazowieckiego w dostępnym zakresie, wykorzystując istniejące instrumenty i programy wsparcia – podkreślił przewodniczący komisji Leszek Przybytniak.

Marka „Amela” w technologii „czysty owoc”

Jako przedstawiciel producentów takiej żywności wystąpił sadownik Sławomir Rzeźnicki – prezes Stowarzyszenia „Kraina Sadów i Ogrodów”, koordynator Klastra „Polska Natura” w gminie Błędów (pow. grójecki), na terenie największego sadu Polski i Europy. Organizacja, która powstała we współpracy z samorządowcami oraz naukowcami, zrzesza sadowników i ogrodników chcących produkować owoce czyste bez pozostałości chemii.

Głównym efektem działalności Klastra jest „Amela” – pierwsza marka, pod którą od 3 lat sprzedawane są jabłka i inne owoce klasy premium. Pod tą marką sprzedawane są też soki i przetwory, produkowane w programie znanym jako „zero pozostałości pestycydów”. Jabłka Amela odmiany Szampion odznaczają się wyjątkowymi cechami zdrowej polskiej żywności.

Tak naprawdę czystej ekologii w sadownictwie produktów klasy premium nie da się zastosować. Ale chociaż to nie jest czysta ekologia, to jednak efekt tego produktu jest taki sam, jak produktów ekologicznych. Owoce uprawiane są zgodnie z technologią „czysty owoc”, czyli są badane po zbiorze czy nie zawierają w sobie chemicznych pozostałości środków ochrony roślin. Te badania są powtarzane i udokumentowane. Dopiero potem owoce trafiają do dwóch – na chwilę obecną – sieci supermarketów, jednak na małą skalę.

Potrzebna pomoc marketingowa, promocyjna

Jak poinformował prezes Klastra Sławomir Rzeźnicki, „jest opracowana technologia i jest produkt”. Technologią tą interesują się już Czechy i Francja. Klaster jako organizacja informuje instytucje rządowe i państwowe, ale nikt nie pomaga. Jak twierdzi prezes Rzeźnicki, w Polsce bardzo wiele mówi się o zielonym ładzie, o ograniczeniu pestycydów, ale niewiele się robi. A przecież tę technologię da się przenieść także na warzywa, co potwierdzają współpracujący z Klastrem naukowcy.

 – W tym roku, w sytuacji kiedy sadownictwo i rynek jabłek znalazły się w kryzysie nadprodukcji, najważniejsze dla producentów jabłek klasy premium jest uzyskanie pomocy przy reklamie, marketingu i promocji. Szczególnie cenna byłaby pomoc samorządu wojewódzkiego w staraniach o wprowadzenie do systemu certyfikacji w Polsce czwartego systemu pn. „zero pozostałości”, tak jak to już jest w kilku państwach Unii Europejskiej – podkreślił Sławomir Rzeźnicki.

Podsumowując tę część obrad, przewodniczący komisji Leszek Przybytniak zapewnił o możliwym wsparciu. Zwrócił się o przekazanie wystąpienia pisemnego z konkretnymi oczekiwaniami i propozycjami, co do wsparcia producentów przez samorząd Mazowsza. Zostaną one wnikliwie rozpatrzone.

Programy realizowane dla rolnictwa

Komisja zapoznała się z informacją Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM o programach realizowanych w ramach budżetu województwa mazowieckiego oraz funduszy europejskich, którą przedstawił dyrektor departamentu Radosław Rybicki.

Najważniejsze z nich to:

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020. Alokacja na województwo mazowieckie w kwocie 168,8 mln euro. Wybrane efekty realizacji to:
  • 520 km – budowa i przebudowa dróg;
  • 668 km – budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • 2 189 szt. – przydomowe oczyszczalnie ścieków;
  • 36 szt. – budowa i przebudowa targowisk;
  • 24 szt. – budowa lub przebudowa świetlic i domów kultury;
  • 14 szt. – odnowa i poprawa stanu zabytkowych obiektów;
  • 4 292 ha – powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym.
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW). Regionalna obsługa polskiego odpowiednika Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 446 partnerów KSOW w regionie.
 • dotacje na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji. W 2021 r. ze środków budżetu województwa przeznaczono ponad 30 mln zł, co pozwoli na realizację: 289 zadań z zakresu budowy dróg gminnych i powiatowych, stanowiących dojazd do gruntów rolnych o łącznej długości 221 km oraz 9 inwestycji związanych z budową i renowacją zbiorników pełniących funkcję małej retencji.
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe. Wysokość dofinansowania w latach 2001–2020 wyniosła ponad 1,3 mln zł, na rok 2021 została zaplanowana kwota 107 tys. zł.
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. W latach 2018–2021 ponad 40,5 mln zł przyznanej pomocy finansowej na realizację 4130 inwestycji, w tym w roku 2021 12,6 mln zł na realizację 1276 inwestycji.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.
 • Działania na rzecz promocji żywności:
  • organizowanie konkursów w zakresie promocji żywności tradycyjnej i regionalnej oraz rolnictwa ekologicznego;
  • ocena wniosków o wpis na „Listę produktów tradycyjnych”;
  • promocja branży rolno-spożywczej poprzez udział w targach i wydarzeniach promocyjnych;
  • Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.
 • Promocja branży rolno-spożywczej poprzez udział w targach i wydarzeniach promocyjnych.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Leszek Przybytniak przekazał w imieniu radnych słowa podziękowania dla wszystkich pracowników urzędu marszałkowskiego i jednostek podległych za skuteczną realizację zadań nakreślonych w programach samorządu Mazowsza, służących mazowieckim rolnikom i mieszkańcom.

REKLAMA
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
grudzień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13  14  15  16 dk17 dk18  19
dk20  21  22  23  24  25  26
dk27  28  29  30 dk31  1  2
×