zdjecie 1325
zdjecie 1325
zdjecie 1325
2021-01-19T16:05:00+01:00 eOstroleka.pl
Region,

Mazowsze w RegHub

REKLAMA
REKLAMA
1
0
0

Mazowsze zakwalifikowało się do sieci regionalnych centrów ds. oceny wdrożenia – polityki UE (RegHub). To umożliwia regionowi ocenę polityki UE już na etapie przyjmowania poszczególnych rozwiązań i przepisów.

Projekt pilotażowy

Od początku 2019 r. województwo mazowieckie jako jeden z dwóch polskich regionów uczestniczyło w pilotażowym projekcie sieci regionalnych centrów ds. oceny wdrożenia – polityki UE (RegHub), którego organizatorem był Europejski Komitet Regionów. W okresie przejściowym do zakończenia 2020 r. przez dwa lata blisko 30 regionów Unii Europejskiej, reprezentowanych przez punkty kontaktowe, uczestniczyło w konsultacjach i analizach prawodawstwa unijnego. Oceniane było praktyczne zastosowanie przepisów, ich adekwatność i proporcjonalność w stosowaniu we wszystkich państwach członkowskich. Celem programu pilotażowego było zbadanie, czy funkcjonowanie platformy umożliwiającej współpracę – wymianę doświadczeń, sprawdzonych i skutecznych praktyk oraz sygnalizowanie zagrożeń i utrudnień w stosowaniu przepisów unijnych oraz dostosowywaniu do nich przepisów krajowych – dostarczać będzie pozytywnych efektów i informacji dla instytucji unijnych oraz państw członkowskich.

Pozytywne efekty działania programu pilotażowego sprawiły, że 9 października 2020 r. Europejski Komitet Regionów podjął decyzję o przejściu projektu do fazy stałej. Decyzja powiązana była z tym, że 11 maja 2020 r. Komisja Europejska postanowiła zwiększyć rolę Europejskiego Komitetu Regionów w swojej nowej platformie ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (element programu REFIT) i uczynić sieć RegHub oficjalną częścią tej platformy. Platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (Fit for Future Platform) to grupa ekspertów wysokiego szczebla, pomagająca KE w upraszczaniu obowiązujących przepisów unijnych, zmniejszaniu obciążeń administracyjnych spoczywających na obywatelach i przedsiębiorstwach oraz dbanie o to, by prawodawstwo przetrwało próbę czasu.

Reg Hub 2.0

Członkostwo dotychczasowych regionów w programie pilotażowym wygasło wraz z zakończeniem projektu 31 grudnia 2020 r., w związku z czym w celu udziału w projekcie wymagane było przejście procesu aplikacji na nowo. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostały w połowie grudnia 2020 r. W liście do Marszałka Województwa Mazowieckiego Apostolos Tzitzikostas – Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów pogratulował wyboru województwa mazowieckiego, jako jednego z 46 regionów Unii Europejskiej do udziału w programie Reg Hub 2.0. Ponowny wybór województwa mazowieckiego jest efektem docenienia dotychczasowego zaangażowania i ciężkiej pracy, która przyczyniła się do rozwoju programu. W trakcie programu pilotażowego województwo, przy współpracy wielu partnerów w tym m.in. wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych czy jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, aktywnie uczestniczyło we wszystkich pracach, warsztatach i konsultacjach. Sukces, jakim jest zakwalifikowanie województwa mazowieckiego do programu docelowego, jest również zasługą wielu partnerów publicznych, z którymi konsultowane były poszczególne tematy prac, a bez zaangażowania, doświadczenia i wiedzy których nie możliwy byłby efektywny udział Mazowsza w programie. Władze regionu liczą, że dalsza współpraca w ramach poszczególnych etapów programu z partnerami będzie przebiegała na niezmiennie wysokim poziomie zaangażowania i troski o dobro wspólne mieszkańców Mazowsza.

Czym jest Reg Hub 2.0

Sieć regionalnych centrów Europejskiego Komitetu Regionów (RegHub) skupia europejskie miasta i regiony i ocenia wdrażanie polityki UE.

RegHub gromadzi informacje od swych punktów kontaktowych w drodze ukierunkowanych konsultacji, które są tłumaczone na wszystkie języki UE. Dzięki temu zainteresowane podmioty mogą zgłaszać uwagi w języku ojczystym. Następnie punkt kontaktowy zbiera uzyskane informacje w sprawozdaniach z realizacji, które Komitet uwzględnia w różnych ocenach polityki UE. Tym samym sieć wnosi perspektywę lokalną i regionalną do kreowania polityki UE i poszerza swą bazę faktograficzną.

Centra regionalne i ich zainteresowane strony mają uprzywilejowaną pozycję jako skarbnica doświadczeń z pierwszej ręki, przydatnych w ocenie polityki UE. Co więcej, centra należą również do podgrupy RegHub w nowej platformie ds. dostosowania się do wymogów przyszłości Komisji Europejskiej (F4F) i tym samym mają możliwość wywierania większego i bezpośredniego wpływu na lepsze stanowienie prawa.

Cele Reg Hub 2.0

Sieć ma umożliwić większe zaangażowanie podmiotów lokalnych i regionalnych na wczesnym etapie unijnego procesu legislacyjnego, poprzez zapewnienie bezpośredniego punktu kontaktowego na szczeblu regionalnym. Istotne jest również ulepszenie istniejących przepisów UE oraz na poprawie ich stosowania na szczeblu lokalnym i regionalnym poprzez propagowanie partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów.

Zadania w ramach udziału poszczególnych regionów realizowane są przez wyspecjalizowane komórki organizacyjne zwane Punktami Kontaktowymi. Punkt Kontaktowy dla województwa mazowieckiego zorganizowany został w strukturze Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

REKLAMA
zdjecie 1325
Więcej o: Reg Hub, Mazowsze
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×