eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Mazowsze wspiera aktywne koła gospodyń wiejskich [ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA

“Zapraszamy na grilla”, “Dzień kawosza”, “Przez żołądek do serca” czy “Letnie tańce i zgrywańce” - to część z 92 projektów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich dofinansowanych z budżetu Mazowsza. Wysokość wsparcia, jakie każda z aktywnych organizacji mogła otrzymać wynosiła maksymalnie 7 tysięcy złotych.

W subregionie ostrołęckim dofinansowanie z budżetu samorządu Mazowsza otrzymały łącznie 92 koła gospodyń wiejskich. W poniedziałek, 5 września w Ostrołęce odbyło się podpisanie umów z przedstawicielami dofinansowanych KGW. W spotkaniu uczestniczyły członkinie zarządu województwa mazowieckiego, Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska, radny sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak, dyrektor ostrołęckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Mariusz Popielarz. W bieżącym rozdaniu wsparcie od Mazowsza na realizację zadań aktywizujących lokalną społeczność wynosi ponad 595 tysięcy złotych. Środki te w maksymalnej wysokości po 7 tysięcy złotych (zależnie od wnioskowanej kwoty) trafią do 92 organizacji działających prężnie na terenie powiatów: ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego i wyszkowskiego.

zdjecie 300

Koła gospodyń wiejskich budują lokalną społeczność. Pilnują lokalnych tradycji, organizują i biorą udział w uroczystościach i są inicjatorami wielu wydarzeń. Właśnie dlatego warto wspierać ich rozwój. Nasze dofinansowanie pozwoli im m.in. na wyposażenie świetlic wiejskich, organizację kolejnych lokalnych wydarzeń, aktywizację kobiet i wiele innych ciekawych i ważnych inicjatyw.

- mówiła Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Wśród dofinansowanych działań znalazły się m.in. takie projekty jak “Zapraszamy na grilla”, “Dzień kawosza”, “Przez żołądek do serca”, “Letnie tańce i zgrywańce”, “Zimne Zośki”, “Mamy tę moc!”

Koła gospodyń wiejskich funkcjonują w prawie każdym sołectwie. A jednym z naszych priorytetów jest aktywizacja i rozwój kobiet oraz społeczności w środowisku wiejskim na Mazowszu. Dlatego doposażamy organizacje pozarządowe, w których działają gospodynie aktywne społecznie. To one dbają o kultywowanie tradycji, organizują wydarzenia i integrują lokalną społeczność.

- mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Jak dodaje radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak koła gospodyń wiejskich organizują spotkania, uroczystości i godnie reprezentują swoje miejscowości podczas regionalnych wydarzeń.

Mazowieckie kobiety mieszkające na wsi są bardzo aktywne i kreatywne. Dbają o tradycje i integrują mieszkańców. A my im w tym chcemy pomóc.

- mówi radny Augustyniak.

Tylko w tym roku Mazowsze dofinansuje aż 834 inicjatywy kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę ponad 5,4 miliona złotych.

Koła Gospodyń Wiejskich od lat są oczkiem w głowie Samorządu Mazowsza. Dzięki temu i licznym formom wsparcia w ostatnim czasie przeżywają swoisty renesans. Kiedyś kojarzone jedynie ze starszym pokoleniem, dziś stają się atrakcyjne także dla coraz młodszych osób. To ważne, bo KGW dbają o kultywowanie tradycji, integrują lokalną społeczność, aktywizują całe rodziny, godnie reprezentują swoje miejscowości. Takie inicjatywy zdecydowanie zasługują na wsparcie i poszanowanie.  

- mówi Mariusz Popielarz.

Lista beneficjentów z powiatów ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego i wyszkowskiego:

 

Lp

Nazwa oferenta/oferentów

Tytuł zadania publicznego

Powiat

Kwota dotacji

1

Kółko Rolnicze "Ale Babki" w Suchcicach

Aktywne fizycznie

ostrołęcki

7000,00

2

Kółko Rolnicze w Tatarach

Zapraszamy na grilla

ostrołęcki

7000,00

3

Kółko Rolnicze "LASKOWIANKI" w Laskach Szlacheckich

Dzień kawosza

ostrołęcki

7000,00

4

Kółko Rolnicze "Olszewianki" w Olszewce

Pod namiotem z "Olszewiankami" na kurpiowskie specjały

ostrołęcki

7000,00

5

Uczniowski Klub Sportowy „Czerwonka” w Czerwonce

Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć fitness dla pań aktywnych społecznie

makowski

6975,00

6

Koło Gospodyń Wiejskich w Głażewo-Święszki "GŁAŻEWIANKI"

Doposażenie świetlicy

makowski

7000,00

7

Kółko Rolnicze w Przyjmach k/Poręby

Smaki babiego lata

ostrowski

7000,00

8

Kółko Rolnicze "ŁĄCZY POKOLENIA" w Rozworach

Letnie tańce i zgrywańce

ostrołęcki

7000,00

9

Koło Gospodyń Wiejskich w Surowem

Niezłe ziółka - kreowanie produktu lokalnego

ostrołęcki

7000,00

10

Koło Gospodyń Wiejskich w Milewie Wielkim

Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

ostrołęcki

5500,00

11

Koło Gospodyń Wiejskich w Glinkach Rafałach

Doposażenie KGW w Glinkach Rafałach

makowski

7000,00

12

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce

Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dąbrówce

makowski

7000,00

13

Koło Gospodyń Wiejskich "Troszynianki" w Troszynie

Sukces jest kobietą - rozwój aktywności społecznej

ostrołęcki

7000,00

14

Koło Gospodyń Wiejskich Zabielaki w Zabielu Wielkim

Kulturalne weekendy w Zabielu Wielkim

ostrołęcki

7000,00

15

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Maków Mazowiecki

Pomagamy aktywnym gospodyniom ze środowisk wiejskich

makowski

7000,00

16

Koło Gospodyń Wiejskich w Tymiankach - Buciach

Gotujemy i pieczemy, wyrobami częstujemy!

ostrowski

7000,00

17

Koło Gospodyń Wiejskich "Dylezionki" w Dylewie

Wyposażenie kuchni w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich w Dylewie w meble i naczynia kuchenne

ostrołęcki

7000,00

18

Koło Gospodyń Wiejskich w Drężewie

Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

ostrołęcki

7000,00

19

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich "Ogonowianki"

Gospodynie Wiejskie do dzieła

makowski

7000,00

20

Koło Gospodyń Wiejskich w Żebry-Wierzchlas

Aktywizacja i rozwój gospodyń aktywnych społecznie

ostrołęcki

5770,00

21

Koło Gospodyń Wiejskich "PILICAKI" w Zabielu- Pilikach

Aktywizacja i rozwój kobiet działających w społeczności wiejskiej - priorytety na naszą przyszłość

ostrołęcki

1800,00

22

Koło Gospodyń Wiejskich "Chojniczanki" w Chojnikach

Doposażenie zaplecza technicznego KGW Chojniczanki - rozwój gospodyń aktywnych społecznie

ostrołęcki

2500,00

23

Koło Gospodyń Wiejskich w Kurpiach Szlacheckich i Dworskich

Kurpie Szlacheckie i Dworskie DZIAŁAJĄ

ostrołęcki

7000,00

24

Kółko Rolnicze "NAD ROZOGĄ" w Łęgu Starościńskim

Komputer w Kółku

ostrołęcki

4467,00

25

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowych Wypychach

Aktywizacja i rozwój kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich w Nowych Wypychach poprzez zakup wyposażenia

wyszkowski

4000,00

26

"Zespół Śpiewaczy Nadbużanie"

Wyposażenie Zespołu Śpiewaczego Nadbużanie

ostrowski

7000,00

27

Koło Gospodyń Wiejskich w Żebrach-Laskowcu

Doposażenie KGW w Żebrach-Laskowcu

ostrowski

7000,00

28

Koło Gospodyń Wiejskich w Karolewie

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Karolewie

makowski

5500,00

29

Koło Gospodyń Wiejskich w Ogonach

Doposażenie zaplecza i świetlicy

makowski

6000,00

30

Koło Gospodyń Wiejskich w Drwęczy

Wspólnie działamy - Mobilne Centrum Kultury w Drwęczy zakładamy

ostrołęcki

5800,00

31

Stowarzyszenie "Drwęczanka"

Mobilne Centrum Kultury w Drwęczy

ostrołęcki

6500,00

32

Koło Gospodyń Wiejskich w Szulborzu Wielkim

Zakup wyposażenia dla KGW Szulborze Wielkie

ostrowski

7000,00

33

Koło Gospodyń Wiejskich "Krukowianki" w Krukach

Kobiety aktywne społeczne- Rozwijajmy się

ostrołęcki

3500,00

34

Koło Gospodyń Wiejskich "Zaszkowianki" w Zaszkowie

Przez żołądek do serca

ostrowski

6994,00

35

Koło Gospodyń Wiejskich w Obłudzinie

Wyposażenie organizacji w sprzęt potrzebny do rozwoju

makowski

7000,00

36

Stowarzyszenie "KRASINIANKI"

Tak niewiele trzeba nam czyli wsparcie gospodyń wiejskich działających na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców

makowski

7000,00

37

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobinie Wielkim

Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

makowski

7000,00

38

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Lokalnego w Węgrzynowie

Wspieranie gospodyń aktywnych społecznie

makowski

7000,00

39

Koło Gospodyń Wiejskich w Żebry Perosy "Żebrowianki"

KGW Żebrowianki "Dla wspólnego dobra"

ostrołęcki

6930,00

40

Koło Gospodyń Wiejskich Jankowianki w Jankach Młodych

Aktywne Jankowianki

ostrołęcki

6900,00

41

Koło Gospodyń Wiejskich Jaciążek

Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

makowski

7000,00

42

Lokalna Grupa Działania "ZIELONE SIOŁO"

Finanse i księgowość w organizacjach

ostrowski

5793,00

43

Mazowiecki Klub Inicjatyw Społecznych KUŹNIA

Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

makowski

7000,00

44

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamiance

Gospodynie do dzieła-aktywizacja i rozwój kobiet w środowisku wiejskim oraz społeczności lokalnej

ostrołęcki

7000,00

45

Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Ruskołęce

Integracja społeczności wiejskiej poprzez zakup wyposażenia świetlicy

ostrowski

7000,00

46

Ochotnicza Straż Pożarna w Zarębach Bolędach

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

ostrowski

7000,00

47

Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalówce

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kowalówce

ostrowski

7000,00

48

Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Kunińskiej

Rozwój aktywności kobiet z KGW Wolka Kunińska - zakup wyposażenia i sprzętu

ostrołęcki

2800,00

49

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi

Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie - aktywne kobiety w OSP

ostrołęcki

7000,00

50

Koło Gospodyń Wiejskich w Węgrzynowie

Wspieranie gospodyń aktywnych społecznie

makowski

7000,00

51

Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Suskach

Kobiety w Suskach działają!

wyszkowski

7000,00

52

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaciążku

Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

makowski

7000,00

53

Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Regionalnego "Oaza'' Retka

Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

makowski

7000,00

54

Kółko Rolnicze "PORĘBIANKI" w Porębie Średniej

Meblujemy swoją świetlicę

wyszkowski

7000,00

55

Koło Gospodyń Wiejskich w Kępiste-Borowe

Zdrowo i wesoło - Kulinarne dziedzictwo regionu

ostrowski

7000,00

56

Koło Gospodyń Wiejskich w Rostkach Wielkich ROSTKOWIANKI

KGW ROSTKOWIANKI łączą pokolenia

ostrowski

7000,00

57

Stowarzyszenie U Nas W Ziołowej Zagrodzie

Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

makowski

7000,00

58

Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrzynowie

Wyposażenie sali w budynku OSP Węgrzynowo

makowski

7000,00

59

Kółko Rolnicze "Słoneczka Pęchratki" w Pęchratce Małej

Wiejska biesiada - ogniskowe spotkanie mieszkańców Pęchratki Małej

ostrowski

7000,00

60

Koło Gospodyń Wiejskich "Borowiki" w Borawem

Koło Gospodyń Wiejskich "Borowiki" - wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

ostrołęcki

7000,00

61

Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełczewie

Tworzymy przysmaki na talerzu i uśmiech na twarzach dzieci- połączenie działalności kulinarnej z kulturalną w lokalnej społeczności

ostrowski

7000,00

62

Stowarzyszenie Towarzystwo NASZE BOGUTY

Gospodarne razem

ostrowski

7000,00

63

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej"

Pomagamy aktywnym gospodyniom ze środowisk wiejskich

makowski

7000,00

64

Koło Gospodyń Wiejskich w Ziomku

Doposażenie działalności

ostrołęcki

6300,00

65

Koło Gospodyń Wiejskich Szlasy Bure

Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

makowski

7000,00

66

Stowarzyszenie Włościańska

Pogodnie i aktywnie

wyszkowski

7000,00

67

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wschodniej

Mobilne KGW

ostrołęcki

3000,00

68

Koło Gospodyń Wiejskich w Pętkowie Wielkim "Pętkowiacy"

Mam tę moc!

ostrowski

7000,00

69

Koło Gospodyń Wiejskich "Kaczeniacy" w Kaczce

Poprawa funkcjonowania KGW "Kaczeniacy" poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia

ostrołęcki

7000,00

70

Koło Gospodyń Wiejskich "Stokrotki" w Krobi

Zimne Zośki

ostrołęcki

7000,00

71

Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielewie

Kiełbasa na ruszcie- sąsiedzi się ruszcie

ostrowski

7000,00

72

Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Ostrołęce

Aktywny społecznie

ostrołęcki

7000,00

73

Koło Gospodyń Wiejskich " Wesołe Dąbkowianki" w Dąbku

Aktywna integracja w Dąbku

ostrołęcki

7000,00

74

Koło Gospodyń Wiejskich w Leszczydole Starym

Doposażenie zaplecza technicznego Koła Gospodyń Wiejskich w Leszczydole Starym

wyszkowski

4000,00

75

Koło Gospodyń Wiejskich "ZAKRZEWIACY" w Zakrzewie Kopijkach

Radość zrobimy - Kuchnię sobie urządzimy

ostrowski

7000,00

76

Stowarzyszenie Aktywnych Pań w Załuziu

Rozwój Stowarzyszenia Aktywnych Pań w Załuziu

makowski

7000,00

77

Koło Gospodyń Wiejskich Biedrzyce Stara Wieś

Wspieranie rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich Biedrzyce Stara Wieś

makowski

5000,00

78

Stowarzyszenie Społeczne Inicjatywy Łączą Aktywnych

Aktywne Artystki - działają społecznie

ostrołęcki

5600,00

79

Stowarzyszenie "Projekt Radomir"

Działania społeczne kobiet w obiektywie Radomira

ostrołęcki

6000,00

80

Koło Gospodyń Wiejskich "Szkwiaki" w Szkwie

Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie w miejscowości Szkwa

ostrołęcki

7000,00

81

Ochotnicza Straż Pożarna w Płoniawach Bramurze

Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

makowski

4000,00

82

Koło Gospodyń Wiejskich w Rybnie

Doposażenie zaplecza technicznego Koła Gospodyń Wiejskich w Rybnie

wyszkowski

6850,00

83

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej

Bez laptopa i rzutnika ani rusz

makowski

5300,00

84

Koło Gospodyń Wiejskich w Drążdżewie-Kujawach

Doposażamy się w sprzęt

makowski

7000,00

85

Koło Gospodyń Wiejskich "Czarne Brzozy" w Czarni

Nasze rękodzieło, nasza tradycja- Dziedzictwo dla pokoleń

ostrołęcki

7000,00

86

Koło Gospodyń Wiejskich w Gąsiorowie "Gąsiorowianki"

Aktywne Gąsiorowianki

ostrowski

7000,00

87

Stowarzyszenie Promyk

Aktywne gospodynie

wyszkowski

7000,00

88

Koło Gospodyń Wiejskich w Kietlance

Działamy prężnie w Kietlance

ostrowski

7000,00

89

Stowarzyszenie Projekt Integracja

Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie z terenu powiatu makowskiego

makowski

7000,00

90

Koło Gospodyń Wiejskich "Nowalijki" w Nowej Wsi

Wspieranie rozwoju kobiet aktywnych społecznie

ostrołęcki

7000,00

91

Koło Gospodyń Wiejskich w Drążdżewie Małym

Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

makowski

6800,00

92

Stowarzyszenie Projekt Relacje

Przez twórczość do bliskich relacji

wyszkowski

6770,00

 

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
zdjecie 7506
Kalendarz imprez
październik 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 25  26  27  28  29  30 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16  17  18  19  20 dk21  22
dk23  24  25  26  27  28  29
 30  31  1  2  3  4  5
×