zdjecie 7909
zdjecie 7909
2017-01-05T09:32:00+01:00 eOstroleka.pl
Polska,

Mazowsze wytwarza największą część PKB

REKLAMA
REKLAMA
0
0
1

Województwo mazowieckie to region, w którym jest wytwarzana największa część produktu krajowego brutto (PKB), obrazującego końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej.

Według wstępnych danych w 2015 r. udział województwa mazowieckiego w generowaniu PKB wyniósł 22,1% i był ponad 10-krotnie większy niż województwa o najmniejszym udziale (opolskie). W porównaniu z 2014 r. udział ten zmniejszył się o 0,1 p. proc., przy czym zmniejszenie udziału odnotowano jeszcze w dwóch woje-wództwach (dolnośląskim i lubelskim – również po 0,1 p. proc.

Wartość PKB wytworzonego w województwie mazowieckim w 2015 r. wyniosła 398158 mln zł i w po-równaniu z rokiem poprzednim była (w cenach bieżących) wyższa o 4,4%. Był to wzrost niższy od przecięt-nego w kraju o 0,2 p. proc.; największy wzrost miał miejsce w województwie wielkopolskim – o 6,1%.

W 2015 r. produkt krajowy brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca (PKB per capita) wyniósł w woje-wództwie mazowieckim 74550 zł i był o 4,0% wyższy niż rok wcześniej. Województwo mazowieckie od lat osiąga najwyższy w Polsce poziom omawianego wskaźnika – w 2015 r. przewyższył on średnią krajową o 59,4% (o 27786 zł); w 2014 r. był większy o 60,4%. Oprócz mazowieckiego, jeszcze tylko trzy wojewódz-twa przekroczyły średnią krajową, ale w znacznie mniejszym stopniu. PKB per capita odnotowany w naszym województwie był ponad 2 razy wyższy niż w województwie o najniższym poziomie tego miernika (lubelskie – 32063 zł).

Prezentowane dane mają charakter wstępny i będą przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w rachunkach narodowych i regionalnych. Dane ostateczne za 2015 r. zostaną opublikowane w październiku 2017 r.

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie
REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~PK , 09:50 05-01-2017,   -
Szkoda, że autor nie pokusił się o zwrócenie uwagi na to, jaka część PKB Mazowsza wytwarzana jest przez Warszawę. Nieco mniej zaawansowany w tej tematyce czytelnik eO może wyciągnąć z niego mylne wnioski.
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
marzec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
×