2017-01-05T09:32:00+01:00 eOstroleka.pl 10 0 0 -
Polska,

Mazowsze wytwarza największą część PKB

REKLAMA
REKLAMA
0
0
1
Najlepszy komentarz
~PK , 09:50 05-01-2017,   -
Szkoda, że autor nie pokusił się o zwrócenie uwagi na to, jaka część PKB Mazowsza wytwarzana jest przez Warszawę. Nieco mniej zaawansowany w tej tematyce czytelnik eO może wyciągnąć z niego mylne wnioski.
odpowiedz   •   oceń :  
Województwo mazowieckie to region, w którym jest wytwarzana największa część produktu krajowego brutto (PKB), obrazującego końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej.

Według wstępnych danych w 2015 r. udział województwa mazowieckiego w generowaniu PKB wyniósł 22,1% i był ponad 10-krotnie większy niż województwa o najmniejszym udziale (opolskie). W porównaniu z 2014 r. udział ten zmniejszył się o 0,1 p. proc., przy czym zmniejszenie udziału odnotowano jeszcze w dwóch woje-wództwach (dolnośląskim i lubelskim – również po 0,1 p. proc.

Wartość PKB wytworzonego w województwie mazowieckim w 2015 r. wyniosła 398158 mln zł i w po-równaniu z rokiem poprzednim była (w cenach bieżących) wyższa o 4,4%. Był to wzrost niższy od przecięt-nego w kraju o 0,2 p. proc.; największy wzrost miał miejsce w województwie wielkopolskim – o 6,1%.

W 2015 r. produkt krajowy brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca (PKB per capita) wyniósł w woje-wództwie mazowieckim 74550 zł i był o 4,0% wyższy niż rok wcześniej. Województwo mazowieckie od lat osiąga najwyższy w Polsce poziom omawianego wskaźnika – w 2015 r. przewyższył on średnią krajową o 59,4% (o 27786 zł); w 2014 r. był większy o 60,4%. Oprócz mazowieckiego, jeszcze tylko trzy wojewódz-twa przekroczyły średnią krajową, ale w znacznie mniejszym stopniu. PKB per capita odnotowany w naszym województwie był ponad 2 razy wyższy niż w województwie o najniższym poziomie tego miernika (lubelskie – 32063 zł).

Prezentowane dane mają charakter wstępny i będą przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w rachunkach narodowych i regionalnych. Dane ostateczne za 2015 r. zostaną opublikowane w październiku 2017 r.
REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~PK , 09:50 05-01-2017,   -
Szkoda, że autor nie pokusił się o zwrócenie uwagi na to, jaka część PKB Mazowsza wytwarzana jest przez Warszawę. Nieco mniej zaawansowany w tej tematyce czytelnik eO może wyciągnąć z niego mylne wnioski.
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31  1  2  3