zdjecie 4084
zdjecie 4084
zdjecie 4084
2021-05-24T15:36:54+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka, O TYM SIĘ MÓWI

Miasto chce pomóc mieszkańcom bloków socjalnych. Ich sytuacja często jest dramatyczna

REKLAMA
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA
2
1
35

Podczas najbliższej sesji rady miasta radni debatować będą nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania osób zamieszkujących lokale najmu socjalnego w budynkach przy ul. H. Sienkiewicza 46 i 48 oraz ul. gen. Z. Padlewskiego 51A, 51B, 51C. Osoby te borykają się z wieloma problemami, nie tylko natury finansowej.

Sienkiewicza i Padlewskiego

Budynki przy ul. H. Sienkiewicza 46 i 48 oraz ul. gen. Z. Padlewskiego 51A, 51B, 51C należą do mieszkaniowego zasobu Miasta Ostrołęki. W 2020 roku liczba lokali najmu socjalnego wynosiła 106.

Przyznanie prawa do lokalu najmu socjalnego odbywa się na posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która opiniuje złożone, kompletne wnioski. Warunkiem ubiegania się o lokal najmu socjalnego jest spełnienie kryterium dochodowego, trudne warunki mieszkaniowe lub brak mieszkania. Najem socjalnych lokali ma na celu pomoc osobom najbiedniejszym, starszym, niezaradnym życiowo oraz znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

Trudna sytuacja mieszkańców

Lokale najmu socjalnego przy ul. gen. Z. Padlewskiego 51A, 51B, 51C oraz ul. H. Sienkiewicza 46 i 48 w większości zamieszkują rodziny, które eksmitowano z poprzednich mieszkań.

Rodziny te borykają się z różnymi problemami, takimi jak: długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, zadłużenie finansowe, długotrwała choroba, niepełnosprawność, przeszłość kryminalna. Wymienione problemy wiążą się z różnego rodzaju deficytami, zarówno osobowościowymi, jak też i w innych sferach życia.

Choroby, samotność i długi

- Rodziny te tworzą specyficzną, zamkniętą społeczność borykającą się z podobnymi trudnościami życiowymi. Przez to dla większości mieszkańców miasta często są nieakceptowani, niezrozumiani, postrzegani jako „margines społeczny” wymagający nakładów publicznych środków finansowych na zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych - czytamy w przygotowanym projekcie.

Z obserwacji pracowników MOPR wynika, że wśród tych rodzin znaczną grupę stanowią ludzie młodzi w przedziale wiekowym 21-35 lat, z których większość to mężczyźni. Grupa ta charakteryzuje się niskim wykształceniem, brakiem umiejętności i stażu zawodowego, biernością, brakiem perspektyw na przyszłość, negatywnym nastawieniem do jakichkolwiek zmian życiowych. Niektórym z nich zdarza się podejmować prace dorywcze.

Część z tych osób dość chętnie zgłasza się do udziału w projektach w PREME - Firmie Szkoleniowo-Doradczej; Fundacji „Razem”, a obecnie również do udziału w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej. Około 30% mieszkańców ww. bloków to osoby przewlekle chore, samotne i niepełnosprawne, posiadające własne źródło utrzymania niejednokrotnie pomniejszone o zajęcia komornicze.

Mieszkańcy bloków socjalnych mierzą się również z długami. Na dzień 31.12.2020 roku zadłużenie mieszkańców korzystających z lokali najmu socjalnego wynosiło łącznie 373 302,93 zł.

Program pomocowy

Celem programu jest redukowanie czynników sprzyjających ubożeniu, izolacji, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób zamieszkujących lokale najmu socjalnego przy ul. H. Sienkiewicza 46 i 48 oraz ul. gen. Z. Padlewskiego 51A, 51B, 51C - w sytuacji zwiększonych kosztów utrzymania lokali.

Program wsparcia dla osób zamieszkujących lokale najmu socjalnego ma na celu udzielenie wsparcia i pomocy: osobom starszym, niezaradnym życiowo oraz znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Program zakłada możliwość skorzystania z pomocy finansowej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w formie zasiłku celowego.

Dodatkowo działania mają na celu aktywizację osób w wieku produkcyjnym prowadzącą do przywrócenia ich na rynek pracy pod względem zawodowym oraz psychospołecznym, a także poprawę sytuacji finansowej beneficjentów oraz zwiększenie ich samowystarczalności społecznej i życiowej.

Poprawie mają ulec także warunki lokalowe dla osób mieszkających przy Sienkiewicza czy Padlewskiego. W pierwszej z wymienionych lokalizacji budynek przeszedł już termomodernizację i zmienił się nie do poznania, poprawiając też ogólną estetykę tej części miasta.

Czy radni podejmą decyzję o przyjęciu programu pomocowego dla mieszkańców bloków przy Sienkiewicza i Padlewskiego? Decyzja już 27 maja.

REKLAMA
zdjecie 4084

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×