2022-06-23T10:00:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka, TRANSMISJA NA ŻYWO

Miejscy radni obradują nad absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Ostrołęki

REKLAMA
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA

Czy prezydent Ostrołęki, Łukasz Kulik otrzyma dziś od radnych wotum zaufania i absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu? Decyzję w tej sprawie zapadnie podczas trwającej właśnie sesji Rady Miasta.

 

zdjecie 300

O godzinie 10:00 rozpoczęła się sesja Rady Miasta Ostrołęka. Radni rozpatrzą dziś trzy najważniejsze dla prezydenta Łukasza Kulika uchwały o wotum zaufania, przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego oraz absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Pod głosowanie poddane zostaną też projekty uchwał dotyczące utworzenia dwóch nowych zespołów przedszkolnych. Pierwszy z nich ma powstać w miejscu wyburzanych obecnie budynków po dawnej komendzie policji przy ulicy Kościuszki. Według planów Zespół Placówek nr 1 mają tworzyć obecne Przedszkole Miejskie nr 10 i 16. Zespół Przedszkolny nr 2 ma powstać w nowym budynku obok gmachu “dziesiątki” przy ulicy Blachnickiego i utworzony zostanie na bazie “jedynki” i “dziewiątki” funkcjonujących na osiedlu Centrum.

Przebieg sesji śledzić będzie można na żywo na łamach naszego serwisu.

LXIV sesja Rady Miasta – OGLĄDAJ NA ŻYWO

Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
 4. Przyjęcie protokołu z LXI, LXII i LXIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
 5. Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2021 rok,
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2021 rok,
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Przy Czeczotce” w Ostrołęce,
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Goworowska I” w Ostrołęce,
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta Ostrołęki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Ostrołęka, w roku szkolnym 2022/2023,
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego Nr 1 w Ostrołęce przy ul. gen. Tadeusza Kościuszki 30/32,
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 14,
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia pomocy miastu partnerskiemu Pryluky w Ukrainie,
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi stron internetowych oraz poczty elektronicznej dla jednostek organizacyjnych
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Ostrołęckim dotyczącego odpłatnego świadczenia usług przez Miasto Ostrołęka w zakresie zapewnienia mieszkańcom powiatu ostrołęckiego, będącym osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie lub będącym w stanie kryzysu, schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce,
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Witosa w mieście Ostrołęka,
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2042,
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
 20. Rozpatrzenie informacji z realizacji w 2021 r. uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki,
 21. Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań ujętych w „Programie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w mieście Ostrołęka na lata 2019 - 2021 za 2021 rok,
 22. Rozpatrzenie „Sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2021”,
 23. Rozpatrzenie rocznego raportu z podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Ostrołęce za 2021 rok,
 24. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce za 2021 rok wraz z potrzebami w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej w 2022 roku,
 25. Rozpatrzenie Informacji z realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2021 rok,
 26. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc maj 2022 roku.
 27. Oświadczenia radnych.
 28. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki
 29. Zakończenie obrad LXIV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

 

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
zdjecie 490
Kalendarz imprez
wrzesień 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30  31 dk1 dk2 dk3
dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10
dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17
dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24
dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30  1
Dzisiaj:
Koncerty
Imprezy, Bale, Dancingi
Wydarzenia
Sport
Kino JANTAR
Kino HELIOS w Łomży
×