2022-06-23T10:00:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka, TRANSMISJA NA ŻYWO

Miejscy radni obradują nad absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Ostrołęki

REKLAMA
zdjecie 7318
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA
zdjecie 7318
4
4
11

Czy prezydent Ostrołęki, Łukasz Kulik otrzyma dziś od radnych wotum zaufania i absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu? Decyzję w tej sprawie zapadnie podczas trwającej właśnie sesji Rady Miasta.

 

O godzinie 10:00 rozpoczęła się sesja Rady Miasta Ostrołęka. Radni rozpatrzą dziś trzy najważniejsze dla prezydenta Łukasza Kulika uchwały o wotum zaufania, przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego oraz absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Pod głosowanie poddane zostaną też projekty uchwał dotyczące utworzenia dwóch nowych zespołów przedszkolnych. Pierwszy z nich ma powstać w miejscu wyburzanych obecnie budynków po dawnej komendzie policji przy ulicy Kościuszki. Według planów Zespół Placówek nr 1 mają tworzyć obecne Przedszkole Miejskie nr 10 i 16. Zespół Przedszkolny nr 2 ma powstać w nowym budynku obok gmachu “dziesiątki” przy ulicy Blachnickiego i utworzony zostanie na bazie “jedynki” i “dziewiątki” funkcjonujących na osiedlu Centrum.

Przebieg sesji śledzić będzie można na żywo na łamach naszego serwisu.

LXIV sesja Rady Miasta – OGLĄDAJ NA ŻYWO

Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
 4. Przyjęcie protokołu z LXI, LXII i LXIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
 5. Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2021 rok,
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2021 rok,
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Przy Czeczotce” w Ostrołęce,
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Goworowska I” w Ostrołęce,
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta Ostrołęki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Ostrołęka, w roku szkolnym 2022/2023,
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego Nr 1 w Ostrołęce przy ul. gen. Tadeusza Kościuszki 30/32,
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 14,
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia pomocy miastu partnerskiemu Pryluky w Ukrainie,
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi stron internetowych oraz poczty elektronicznej dla jednostek organizacyjnych
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Ostrołęckim dotyczącego odpłatnego świadczenia usług przez Miasto Ostrołęka w zakresie zapewnienia mieszkańcom powiatu ostrołęckiego, będącym osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie lub będącym w stanie kryzysu, schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce,
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Witosa w mieście Ostrołęka,
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2042,
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
 20. Rozpatrzenie informacji z realizacji w 2021 r. uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki,
 21. Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań ujętych w „Programie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w mieście Ostrołęka na lata 2019 - 2021 za 2021 rok,
 22. Rozpatrzenie „Sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2021”,
 23. Rozpatrzenie rocznego raportu z podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Ostrołęce za 2021 rok,
 24. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce za 2021 rok wraz z potrzebami w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej w 2022 roku,
 25. Rozpatrzenie Informacji z realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2021 rok,
 26. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc maj 2022 roku.
 27. Oświadczenia radnych.
 28. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki
 29. Zakończenie obrad LXIV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

 

REKLAMA
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
lub zaloguj się    
~tępiciel lemingów, 10:55 23-06-2022,   57%
To tylko formalność.

"Skarga na uchwałę

W 2020 roku na absolutoryjnej sesji rady miasta prezydent Łukasz Kulik nie uzyskał wotum zaufania rady miasta. Za udzieleniem wotum głosowało tylko 4 radnych z proprezydenckiego klubu Ostrołęka dla Wszystkich, przeciw było pozostałych 18 radnych - z Naszej Ostrołęki, Bezpartyjnego Miasta, Koalicji Obywatelskiej oraz PiS. Na tej samej sesji radni nie udzielili też Kulikowi absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok, lecz ta uchwała została unieważniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Prezydent Łukasz Kulik nie zgadzał się z decyzją zdecydowanej większości radnych o nieudzeleniu wotum. Napisał skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Przedmiotowej uchwale zarzucam, że została wydana z rażącym naruszenem przepisów prawa, tj. art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym poprzez podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Ostrołęki votum zaufania bez uzasadnienia
- napisał Kulik w skardze do WSA, występując jako osoba prywatna - z prywatnym adresem do korespondencji. Sprawa znalazła już swój finał, dość nieoczekiwany. Skarga została odrzucona.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 25 czerwca 2021 r. rozpoznał skargę Łukasza Kulika na uchwałę rady miasta Ostrołęki w przedmiocie nieudzielenia prezydentowi Ostrołęki wotum zaufania. Sąd odrzucił skargę, a powodem takiej decyzji był fakt, że... Kulik nie uiścił należnej opłaty sądowej."

I jak tu nie głosować za?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Ola, 10:59 23-06-2022,   40%
@~tępiciel lemingów Co to ma do rzeczy?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~W imię ojca i ….., 11:22 23-06-2022,   43%
@~tępiciel lemingów Twoja robota! Twoja też pułapka zastawiona na nowego prezydenta gdy suweren was nie wybrał( było kilku wykonawców) . Po metodach was poznaliśmy! Tylko zemsta was cieszy!
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~po prostu się należy, 12:04 23-06-2022,   64%
@~tępiciel lemingów Prezydent powinien dostać podwyżkę. I jego żona też. A wszyscy radni  jeszcze większe diety. W radach nadzorczych również podwyżki i zwiększyć liczbę członków. Pani Małgosia ma tyle roboty, że należy się drugi zastępca w OCK.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Ty, 12:09 23-06-2022,   28%
@~po prostu się należy Idź się najpierw dowiedz ile zarabiają a potem pierdziel
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Qadrat, 10:57 23-06-2022,   67%
Niektorzy z radnych Ostroleki dla Wybranych D****i gadaja jakby problemy z percepcją mieli.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Do potęgi n-tej, 11:24 23-06-2022,   28%
@~Qadrat Nie pracujesz? Dobrze ci się wiedzie!  Jesteś beneficjentem 500+?!
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~No No skąd, 19:04 23-06-2022,   20%
@~Qadrat A ty z pisaniem! Chyba z ***
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Egon, 11:54 23-06-2022,   43%
Żukowski Kończ Waść wstydu oszczędź. Mam nadzieję, że społeczeństwo Ostrołęki Panu wystawi laurkę przy następnych wyborach.  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Ten radny jest bezradny, 19:03 23-06-2022,   0%
@~Egon Jak dyskutował? Co miał przeciw! Milczał? Knuł!
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Egon, 11:58 23-06-2022,   42%
A co tam robi Nikodem Dyzma Cz 😂😂😂😂  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalendarz imprez
czerwiec 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×