2014-06-17T12:00:00+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Mieszkańcy Gminy Czarnia chcą rozmawiać o budowie linii elektroenergetycznej

REKLAMA
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA

Przedstawicie spółki Aldesa Nowa Energia, generalnego wykonawcy inwestycji budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki, spotkali się z radnymi i mieszkańcami sołectw Surowe i Długie w Gminie Czarnia. Podczas spotkania ustalono wspólnie dalsze działania mające na celu wytyczenie optymalnego wariantu trasy linii przesyłowej w tych miejscowościach.

Przedstawiciele Aldesy skonsultowali z obecnymi na spotkaniu mieszkańcami i radnymi obszar na terenie sołectw Surowe i Długie, który wymaga dalszych prac planistycznych. Pracownicy spółki odwiedzą w najbliższych tygodniach właścicieli gruntów na tym obszarze, z którymi omówią propozycje zmian w projekcie trasy linii. Jak zapowiedział Krzysztof Tyszko, dyrektor ds. technicznych Aldesa Nowa Energia, powstaną na tej podstawie 2-3 warianty trasy, z których zostanie wybrany jeden, akceptowalny dla większości mieszkańców. Zostaną one przedstawione jeszcze w czerwcu 2014 r., przed najbliższą sesją Rady Gminy Czarnia.
Maciej Zmysłowski, kierownik ds. komunikacji społecznej, podziękował zebranym za gotowość do dalszego prowadzenia rozmów w sprawie inwestycji. Rada Gminy odstąpiła w maju 2014 r. od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego projekt linii. Mieszkańcy, jak i władze gminy, rozumieją jednak konieczność rozwoju i modernizacji sieci przesyłowej i akceptują budowę linii 400 kV w ich miejscowościach.

Aldesa Nowa Energia chce wypracować w porozumieniu z mieszkańcami rozwiązania, które zostaną uznane przez lokalną społeczność za optymalne. Radni gminy podkreślali, iż mieszkańcy doskonale znają topografię terenu, na którym będzie realizowana inwestycja i potrafią wskazać zadowalające ich rozwiązania. Tak opracowany projekt trasy linii elektroenergetycznej będzie mógł zostać przez nich rozpatrzony i wprowadzony w przyszłości do planu miejscowego.

Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki, to inwestycja celu publicznego, realizowana na zlecenie państwowej spółki – Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Inwestycja jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby energetyczne Północnego Mazowsza oraz Warmii i Mazur. Ma za zadanie poprawić pewność oraz jakość dostaw energii w tym regionie.

Inwestorem budowy są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - operator systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Zakres i forma działalności spółki jako operatora zostały określone w ustawie Prawo energetyczne.

Bezpośredni nadzór nad realizacją inwestycji przez wykonawcę pełni jako Inżynier Kontraktu spółka PSE Inwestycje S.A., będąca w 100% własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Wykonawcą inwestycji jest Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. – polska spółka zależna jednej z największych międzynarodowych firm inżynieryjno-budowlanych wywodzącej się z Hiszpanii. Aldesa Nowa Energia została wybrana w przetargu publicznym PSE SA na wykonanie linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki. W ramach projektu jest odpowiedzialna za kompleksową realizację inwestycji.

REKLAMA
Kalendarz imprez
marzec 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30 dk31  1  2
×