2015-12-21T12:16:59+01:00 eOstroleka.pl
Polska,

MPiPS: Nikt nie straci na programie "Rodzina 500 plus"

REKLAMA
REKLAMA

Świadczenie wychowawcze 500 zł to wsparcie dla wszystkich rodzin. Te mniej zamożne będą otrzymywać pomoc także na pierwsze dziecko (kryterium 800 zł oraz 1200 zł w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem).

Rodziny niepełne obok świadczenia wychowawczego mogą też otrzymać świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego czy specjalny dodatek z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe - przysługiwać będzie rodzinie do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat. W przypadku zasiłków w ramach pomocy społecznej, które udzielane są najmniej zamożnym rodzinom próg dochodowy uprawniający do nich jest często znacznie niższy. Średnia kwota zasiłku stałego wynosi w br. 427 zł, a okresowego 323 zł - czyli mniej niż świadczenie wychowawcze. Trzeba pamiętać, że pomoc społeczna ma charakter doraźny i przyznawana jest na określony czas, np. na kilka miesięcy.
Ubodzy rodzice na wychowanie dziecka do 18 r.ż. otrzymają 108 tys. zł. Z analiz wynika, że wydatki na utrzymanie i wychowanie dziecka wynoszą około 15-30% budżetów polskich rodzin. Całkowity koszt wychowania jednego dziecka do ukończenia przez niego 19 r. ż. To koszt od 176 tys. do 190 tys. zł, a dwójki dzieci od 317 tys. do 350 tys. zł. Przeciętne wydatki na osobę w rodzinie z dziećmi wynoszą od 504 zł w przypadku rodziny z trojgiem dzieci do 951 zł  w rodzinie z jednym dzieckiem.

Dochody rodzin najuboższych dzięki świadczeniu 500 zł wzrosną o ok. 30 %. Rodziny z dziećmi są bardziej zagrożone ubóstwem niż te nieposiadające dzieci na utrzymaniu: odsetek rodzin żyjących poniżej relatywnej granicy ubóstwa wśród rodzin z co najmniej jednym dzieckiem w 2014 r. był wyższy niż wśród małżeństw bez dzieci (6,4% w stosunku do 5,4%) i wzrastał wprost proporcjonalnie do liczby dzieci, w rodzinach wielodzietnych osiągając wartość 24,1% w przypadku rodzin z trojgiem dzieci oraz 48, 3% w przypadku rodzin z czworgiem i więcej dzieci).

Rodziny przebywające za granicą

Projekt ustawy przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Zgodnie z projektem ustawy, rodziny mają obowiązek do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

W momencie gdy rodzic przebywający w innym państwie UE złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne do których ma prawo, tamtejszy organ informuje marszałka województwa, który zajmuje się sprawami z zakresu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. Marszałek przekazuje te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych.

Źródło: MPiPS
Zobacz również
Kalnedarz imprez
wrzesień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  1  2  3  4