eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Myszyniec: Kontrole w zakresie pozbywania się przez właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłych

REKLAMA
zdjecie 4036
REKLAMA

Zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Myszyniec - właściciele nieruchomości zobowiązani są do  systematycznego opróżniania nie rzadziej niż 1 raz na kwartał, w taki sposób, aby nie doszło do ich przepełnienia, zagniwania nieczystości ciekłych w zbiornikach lub do powstawania takiej ilości osadu nadmiernego, który będzie uniemożliwiał prawidłową pracę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie wydane przez Burmistrza Myszyńca.

W związku z powyższym Burmistrz Myszyńca informuje, że w 2022  roku zostaną przeprowadzone kontrole w zakresie wywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z w/w obowiązków.

Akty prawne
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 888) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Zgodnie z § 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Myszyniec - właściciele nieruchomości zobowiązani są do  systematycznego opróżniania nie rzadziej niż 1 raz na kwartał, w taki sposób, aby nie doszło do ich przepełnienia, zagniwania nieczystości ciekłych w zbiornikach lub do powstawania takiej ilości osadu nadmiernego, który będzie uniemożliwiał prawidłową pracę przydomowej oczyszczalni ścieków. Odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie wydane przez Burmistrza Myszyńca.


Obowiązek przeprowadzenia kontroli wynika z art. 6 ust. 5a w/w ustawy.

Niewywiązywanie się z w/w postanowień Regulaminu stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny.  

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
marzec 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29 dk1 dk2 dk3
dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10
dk11  12 dk13  14  15  16  17
 18  19 dk20  21  22 dk23 dk24
dk25 dk26 dk27  28  29  30  31
×