2022-05-07T09:30:59+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Myszyniec: Kontrole w zakresie pozbywania się przez właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłych

REKLAMA
zdjecie 3776
REKLAMA
2
1
11

Zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Myszyniec - właściciele nieruchomości zobowiązani są do  systematycznego opróżniania nie rzadziej niż 1 raz na kwartał, w taki sposób, aby nie doszło do ich przepełnienia, zagniwania nieczystości ciekłych w zbiornikach lub do powstawania takiej ilości osadu nadmiernego, który będzie uniemożliwiał prawidłową pracę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie wydane przez Burmistrza Myszyńca.

W związku z powyższym Burmistrz Myszyńca informuje, że w 2022  roku zostaną przeprowadzone kontrole w zakresie wywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z w/w obowiązków.

Akty prawne
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 888) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Zgodnie z § 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Myszyniec - właściciele nieruchomości zobowiązani są do  systematycznego opróżniania nie rzadziej niż 1 raz na kwartał, w taki sposób, aby nie doszło do ich przepełnienia, zagniwania nieczystości ciekłych w zbiornikach lub do powstawania takiej ilości osadu nadmiernego, który będzie uniemożliwiał prawidłową pracę przydomowej oczyszczalni ścieków. Odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie wydane przez Burmistrza Myszyńca.


Obowiązek przeprowadzenia kontroli wynika z art. 6 ust. 5a w/w ustawy.

Niewywiązywanie się z w/w postanowień Regulaminu stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny.  

REKLAMA
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
maj 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 25  26  27  28  29  30 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22
dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29
dk30 dk31  1  2  3  4  5
×