2022-05-20T01:00:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Na co wydadzą pieniądze?

Radni województwa mazowieckiego przyznali pierwsze dofinansowania w ramach programów wsparcia. Pomoc dla sołectw i działkowców oraz środki na inwestycje w ochronę powietrza i klimatu – w powiecie ostrołęckim dofinansowane zostaną w sumie 64 projekty kwotą 930 tys. zł.

Programy wsparcia to odpowiedź władz województwa na potrzeby mieszkańców regionu. W sumie samorząd Mazowsza realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Cztery z nich zostały już rozstrzygnięte.

– Nasze programy są impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik. – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje.

Mazowsze dla działkowców

„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Jego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie ostrołęckim dofinansowanie w wysokości łącznie 62 tys. zł otrzymają 4 inwestycje. Dofinansowane zostały:

– remont budynku gospodarczego – sortowni i magazynu odpadów w ROD Czeczotka – 20 tys. zł;

– zakup urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania w ROD Podrężewo – 2 tys. zł;

– budowa nowej studni wraz z siecią wodociągową w ROD Bemowo – etap I – 20 tys. zł;

– rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie przyłączy na terenie ROD Pod Dziuplą w Czerwinie – 20 tys. zł.

Program ma również zachęcać do ochrony przyrody, ale także efektywnego wykorzystywania i zagospodarowania terenów zielonych. Jak zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, już czwarty raz samorząd Mazowsza wspiera ogrody działkowe na Mazowszu. – Niestety ich rola wciąż jest niedoceniana, a przecież w miastach brakuje terenów zielonych. Ten program ma zachęcać do ich tworzenia i rewitalizacji.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie ostrołęckim dofinansowanych zostanie 5 projektów, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 206,8 tys. zł. Dofinansowane zostały:

– zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Ostrołęki – 76,8 tys. zł;

– zlecenie usługi badania próbek popiołu z palenisk domowych z zakupem narzędzi do poboru próbek w gminie Rzekuń oraz opracowanie dokumentacji na poprawę efektywności energetycznej 5 budynków użyteczności publicznej w gminie Rzekuń – 29 tys. zł;

– edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Olszewo-Borki w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii – 8,4 tys. zł;

– organizacja cyklu spotkań w ramach akcji ,,Gmina Czerwin dla czystego powietrza’’ – 90 tys. zł;

– kontrola palenisk domowych na terenie gminy Olszewo-Borki – 2,5 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorządy lokalne zgłosiły do niego w tym roku w sumie 157 zadań. Ostatecznie do realizacji radni województwa mazowieckiego wytypowali 72 inicjatywy, z czego 2 z powiatu ostrołęckiego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 135,6 tys. zł. Dofinansowane zostały:

– przebudowa oświetlenia w ulicy gen. W. Sikorskiego w Ostrołęce – 100 tys. zł;

– tworzenie terenów zielonych z innowacyjnymi elementami łagodzącymi zmiany klimatu dla gminy Kadzidło – 35,6 tys. zł.

Jak zauważa Janina Ewa Orzełowska członkini zarządu województwa mazowieckiego, po latach stawiania na nowoczesność i tworzenie przestrzeni z betonu, wracamy na dobre, zielone tory. – Obecny trend daje nadzieję, że będziemy oddychać czystym powietrzem i zyskamy przestrzeń, w której będziemy żyć w symbiozie z naturą i czuć się bezpiecznie.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie ostrołęckim w tym roku dofinansowane zostaną aż 53 inwestycje, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 526 tys. zł.

– To program skierowany do najmniejszych społeczności lokalnych, które doskonale znają potrzeby swoich mieszkańców. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza często puste i niewykorzystywane place zmieniają się w miejsca do wypoczynku, integracji i relaksu dla wszystkich mieszkańców – podsumowuje radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak.

Dofinansowane zostały:

– wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Błędowo – 7,5 tys. zł;

– uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Orzoł – 10 tys. zł;

– wykonanie pokrycia dachowego w budynku przeznaczonym na potrzeby kulturalno-społeczne mieszkańców Sołectwa Ramiona – 10 tys. zł;

– modernizacja placu zabaw w miejscowości Grodzisk Duży – 10 tys. zł;

– remont i wykonanie chodnika w miejscowości Skarżyn – 10 tys. zł;

– budowa altanki w miejscowości Dobki Stare – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Tomaszach – 10 tys. zł;

– wykonanie chodnika w miejscowości Piski – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z doposażeniem placu wiejskiego w miejscowości Borek – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Grodzisk Wieś – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w Damiętach – 10 tys. zł;

– budowa placu zabaw w Jemielistem – 10 tys. zł;

– budowa wiaty rekreacyjnej w Górach – 7,5 tys. zł;

– budowa wiaty rekreacyjnej w Ludwinowie – 10 tys. zł;

– remont dachu na budynku świetlicy w Brzeźnie Kolonii – 10 tys. zł;

­– wykonanie oświetlenia wiat przystankowych w Siarczej Łące – 10 tys. zł;

– wykonanie placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie – 10 tys. zł;

– wykonanie boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w Chudku – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu i wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Gralach – 10 tys. zł;

– wykonanie wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Kuczyńskich – 10 tys. zł;

– wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szafarczyska – 10 tys. zł;

budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Szafarnia – 10 tys. zł;

– zakup wraz z montażem zestawu zabawowego w miejscowości Płoszyce – 10 tys. zł;

– zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Białobiel – 10 tys. zł;

– zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Obierwia – 10 tys. zł;

– zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Dawia – 10 tys. zł;

– zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Plewki – 10 tys. zł;

– zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Grądzkie – 10 tys. zł;

– zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Serafin – 10 tys. zł;

– remont budynku remizo-świetlicy we wsi Zdunek – 10 tys. zł;

– budowa miejsc postojowych we wsi Gadomskie – 10 tys. zł;

– budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry-Perosy - etap II – 10 tys. zł;

– budowa chodnika w miejscowości Dobrołęka - etap III – 10 tys. zł;

– zakup domku drewnianego dla sołectwa Zabiele-Piliki – 10 tys. zł;

– wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Nakły – 10 tys. zł;

– zakup kontenera letniskowego całorocznego dla miejscowości Kruki – 10 tys. zł;

– doposażenie placu zabaw w miejscowości Drężewo – 10 tys. zł;

– budowa ogrodzenia w miejscowości Białobrzeg Bliższy – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Rataje – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia na terenie miejscowości Żebry-Chudek – 10 tys. zł;

– wykonanie zaplecza magazynowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kordowo – 10 tys. zł;

– doposażenie remizo-świetlicy w sołectwie Borawe – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu w sołectwie Goworki – 10 tys. zł;

– zakup i montaż oświetlenia w sołectwie Dzbenin – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie oraz Kurpie Szlacheckie – 10 tys. zł;

– wymiana oświetlenia ulicznego w Sołectwie Żmijewek – 10 tys. zł;

– ułożenie chodnika w miejscowości Rabędy – 10 tys. zł;

– budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo- etap I – 10 tys. zł;

– wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawady – 8,5 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia w miejscowości Sawały – 10 tys. zł;

– wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzaski – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce – 10 tys. zł.

 

Artykuł sponsorowany.

Zobacz również
Kalendarz imprez
czerwiec 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×