eOstroleka.pl
Region,

Najlepsi uczniowie z Mazowsza ze stypendiami marszałka

REKLAMA
zdjecie 933
zdjecie 933
Uroczyste wręczenie stypendiów marszałkaUroczyste wręczenie stypendiów marszałka
REKLAMA

Ponad 1100 najzdolniejszych uczniów z Mazowsza otrzyma stypendia naukowe przyznane przez marszałka województwa mazowieckiego w ramach dwóch programów stypendialnych. Środki na ten cel pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dziś marszałek Adam Struzik i członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc spotkali się z 36 najzdolniejszymi uczniami z terenu całego Mazowsza.

– Stypendia to przede wszystkim inwestycja w młodego człowieka, jego rozwój i przyszłość. Chodzi o to, by wspierać najzdolniejszą młodzież z Mazowsza, zarówno tę z rodzin zamożnych, jak i tę, której rodziców często nie stać na zakup pomocy naukowych czy udział dziecka w pozaszkolnych warsztatach. Mam nadzieję, że przyznana pomoc przełoży się na lepszy start stypendystów w dorosłe życie – podkreślił marszałek Adam Struzik.

420 zł miesięcznie będzie otrzymywać w tym roku każdy z 1120 najzdolniejszych uczniów z Mazowsza – 480 ze szkół zawodowych oraz 640 z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W sumie, na realizację obu programów w tym roku szkolnym zostanie przeznaczonych ponad 6 mln zł. To już ósma edycja programów stypendialnych dla mazowieckiej młodzieży. Tegoroczną nowością była możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe przez uczniów szkół zawodowych. Do tej pory o stypendia mogła występować jedynie młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna.

W ciągu ostatnich 7 lat przyznano aż 3293 stypendia na łączną kwotę ponad 17 mln zł. Otrzymane środki to nieraz bardzo duży zastrzyk finansowy dla wchodzącej w dorosłe życie młodzieży. Stypendia mogą być przeznaczone zarówno na udział w różnego typu zajęciach, warsztatach, wycieczkach, ale także na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, fotograficznego itp. Warunkiem otrzymania pomocy są ponadprzeciętne wyniki w nauce – wysoka średnia ocen, dobrze zdane sprawdziany końcowe, bądź egzaminy to tylko niektóre z kryteriów.

– Już po raz ósmy najzdolniejsza młodzież z Mazowsza mogła ubiegać się o stypendium. Dzięki naszej pomocy uczniowie mogą nie tylko zakupić niezbędny sprzęt czy literaturę, ale także brać udział w różnego typu badaniach naukowych czy wyjazdach naukowo-badawczych. To ważne, aby młodzież mogła rozwijać swoje pasje i talenty. Cieszę się, że możemy mieć w tym swój udział – powiedziała Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

WSPARCIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

To pierwsza edycja programu stypendialnego dla szkół zawodowych. W tym roku skorzysta z niego 480 uczniów. Przez okres 10 miesięcy najzdolniejsza młodzież otrzymywać będzie po 420 zł miesięcznie (wypłacone w dwóch transzach w I i II kwartale br.). Środki te uczniowie będą mogli przeznaczyć m.in. na zakup literatury fachowej, udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, konferencjach, seminariach, warsztatach, a także zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu (komputera, oprogramowania, aparatu fotograficznego, kamery itp.).

O stypendium mogli ubiegać się uczniowie, którzy m.in. osiągnęli wysokie wyniki w nauce, nie ukończyli 24. roku życia oraz są uczniami co najmniej II klasy szkoły zawodowej. Na dodatkowe punkty mogli liczyć finaliści i laureaci olimpiad i turniejów, a także konkursów o charakterze zawodowym, o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz uczniowie z rodzin wielodzietnych.

Na realizację czterech edycji programu stypendialnego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 zarezerwowano około 10 mln zł.

WSPARCIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

W ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka stypendia otrzymało łącznie 640 gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pomoc – 420 zł miesięcznie – zostanie wypłacona w dwóch transzach w I i II kwartale br.

Aby otrzymać stypendium, uczniowie musieli spełnić szereg kryteriów, wśród nich m.in. uzyskać wysoką średnią ocen czy odpowiednie wyniki z testów na zakończenie szkoły podstawowej lub gimnazjum. Na dodatkowe punkty mogli liczyć laureaci i finaliści konkursów lub olimpiad oraz uczniowie z rodzin wielodzietnych. Na realizację czterech edycji programu stypendialnego w ramach RPO WM 2014-2020 zarezerwowano ponad 13,5 mln zł.

Otrzymane stypendium uczniowie mogą przeznaczyć na zakup różnego rodzaju pomocy naukowych, a także na udział w zajęciach dodatkowych, wycieczkach czy kursach.

Oba programy stypendialne są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (X Oś Priorytetowa).

Dziś, w spotkaniu z marszałkiem województwa oraz członkinią zarządu województwa mazowieckiego, udział wzięło 36 najzdolniejszych uczniów z terenu całego Mazowsza, którzy uzyskali najlepsze wyniki punktowe:

Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych:

Ciechanów – z Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku; z Zespołu Szkół nr 2 w Mławie.

Ostrołęka – z Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie; z Technikum nr 2 w Wyszkowie.

Płock – z Zespołu Szkól Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku; z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu; z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie.

Radom – z Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu; z Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu.

Siedlce – z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach; z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Siedlcach;

Warszawa – z Technikum w Mszczonowie; z Zespołu Szkół Nr 14 w Warszawie; z Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego w Warszawie.

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka:

Ciechanów – z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pułtusku; ze Społecznego Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie; z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pułtusku.

Ostrołęka – z Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej; z Zespołu Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce; z Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ostrołęce.

Płock – z Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie; z Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie; z Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku.

Radom – z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Siedlce – z Publicznego Gimnazjum w Gończycach; z Zespołu Szkół nr 1 z Siedlec; z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Garwolinie.

Warszawa – z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie; z XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie.

Kalendarz imprez
maj 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27  28 dk29 dk30  31  1  2
×