2017-02-11T11:16:00+01:00 eOstroleka.pl 10 0 0 -
Ostrołęka,

Nauczyciele z Ostrołęki mogą podnieść kwalifikacje

REKLAMA
REKLAMA
0
0
0
W budżecie Ostrołęki na 2017 rok znalazło się ponad 611 tysięcy złotych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Nauczyciele podwyższający swoje kwalifikacje w szkołach wyższych mogą uzyskać do 70 procent dofinansowania z miasta na semestr.

Inne zasady panują w przypadku studiów technicznych, tam nauczyciele dokształcający się mogą uzyskać nawet stuprocentowe dofinansowanie do jednego semestru. Jak czytamy w regulaminie, dofinansowanie przyznaje się od drugiego semestru, z wyłączeniem studiów doktoranckich, gdzie dofinansowanie przyznaje się od semestru trzeciego.

Jakie specjalności kształcenia objęte są dofinansowaniem? Są to m.in. kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, bezpieczeństwo ucznia, szkoły i nauczycieli oraz kształtowanie postaw wobec zagrożeń, pozyskiwanie środków zewnętrznych, ewaluacja wewnętrzna, ocena ryzyka podczas planowania pracy szkoły, kształcenie umiejętności językowych, wspieranie rozwoju uczniów w kształtowaniu kompetencji kluczowych, aktywizacja uczniów za pomocą nowoczesnych technologii, analiza wyników egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem EWD oraz inne specjalności wynikające ze specjalizacji lub potrzeb szkół lub placówek.

Jeżeli chodzi o formy kształcenia objęte dofinansowaniem, są to: organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych, organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, szkolenia rad pedagogicznych, organizacja sieci współpracy i samokształcenia, organizacja innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb
edukacyjnych w szkołach i placówkach, opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz seminaria, realizowane przez
nauczycieli skierowanych przez dyrektora oraz koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły/placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Nauczyciele, chcący poprawić swoje kwalifikacje i uzyskać dofinansowanie, składają wniosek do dyrektora szkoły lub placówki. Ten przesyła wniosek do prezydenta Ostrołęki, a przyznane środki trafiają na konto szkoły, w której pracuje nauczyciel chcący się dokształcać. Jej dyrektor może przelewów bezpośrednio na konta szkół, w których dokształcają się nauczyciele, bądź wypłacać środki nauczycielom na podstawie dowodu wpłaty za określony semestr.

Osoby korzystające z dopłaty zobowiązane są po zakończeniu każdego semestru przedłożyć dyrektorowi zaświadczenie z uczelni o aktualnym stanie studiów. Brak zaświadczenia powoduje wstrzymanie dofinansowania. Rezygnacja ze studiów skutkuje zwrotem poniesionych kosztów dofinansowania.

Podział środków

Szkoły Podstawowe oraz gimnazja otrzymały łącznie 249 619 zł, z czego najwięcej Szkoła Podstawowa nr 10 i Gimnazjum nr 1 - po ponad 35 000 zł. W przypadku przedszkoli dofinansowanie wynosi 73 080 zł, największe pieniądze trafią do Przedszkola Miejskiego nr 9 - 9 891 zł. Z kolei w przypadku szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych dofinansowanie to 230 621 zł - najwięcej (38 270 zł) trafi do ZSZ nr 2 w Ostrołęce.
REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również
Kalnedarz imprez
lipiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  1  2  3  4