2017-02-11T11:16:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Nauczyciele z Ostrołęki mogą podnieść kwalifikacje

REKLAMA
REKLAMA
1
0
0

W budżecie Ostrołęki na 2017 rok znalazło się ponad 611 tysięcy złotych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Nauczyciele podwyższający swoje kwalifikacje w szkołach wyższych mogą uzyskać do 70 procent dofinansowania z miasta na semestr.

Inne zasady panują w przypadku studiów technicznych, tam nauczyciele dokształcający się mogą uzyskać nawet stuprocentowe dofinansowanie do jednego semestru. Jak czytamy w regulaminie, dofinansowanie przyznaje się od drugiego semestru, z wyłączeniem studiów doktoranckich, gdzie dofinansowanie przyznaje się od semestru trzeciego.

Jakie specjalności kształcenia objęte są dofinansowaniem? Są to m.in. kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, bezpieczeństwo ucznia, szkoły i nauczycieli oraz kształtowanie postaw wobec zagrożeń, pozyskiwanie środków zewnętrznych, ewaluacja wewnętrzna, ocena ryzyka podczas planowania pracy szkoły, kształcenie umiejętności językowych, wspieranie rozwoju uczniów w kształtowaniu kompetencji kluczowych, aktywizacja uczniów za pomocą nowoczesnych technologii, analiza wyników egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem EWD oraz inne specjalności wynikające ze specjalizacji lub potrzeb szkół lub placówek.

Jeżeli chodzi o formy kształcenia objęte dofinansowaniem, są to: organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych, organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, szkolenia rad pedagogicznych, organizacja sieci współpracy i samokształcenia, organizacja innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb
edukacyjnych w szkołach i placówkach, opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz seminaria, realizowane przez
nauczycieli skierowanych przez dyrektora oraz koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły/placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Nauczyciele, chcący poprawić swoje kwalifikacje i uzyskać dofinansowanie, składają wniosek do dyrektora szkoły lub placówki. Ten przesyła wniosek do prezydenta Ostrołęki, a przyznane środki trafiają na konto szkoły, w której pracuje nauczyciel chcący się dokształcać. Jej dyrektor może przelewów bezpośrednio na konta szkół, w których dokształcają się nauczyciele, bądź wypłacać środki nauczycielom na podstawie dowodu wpłaty za określony semestr.

Osoby korzystające z dopłaty zobowiązane są po zakończeniu każdego semestru przedłożyć dyrektorowi zaświadczenie z uczelni o aktualnym stanie studiów. Brak zaświadczenia powoduje wstrzymanie dofinansowania. Rezygnacja ze studiów skutkuje zwrotem poniesionych kosztów dofinansowania.

Podział środków

Szkoły Podstawowe oraz gimnazja otrzymały łącznie 249 619 zł, z czego najwięcej Szkoła Podstawowa nr 10 i Gimnazjum nr 1 - po ponad 35 000 zł. W przypadku przedszkoli dofinansowanie wynosi 73 080 zł, największe pieniądze trafią do Przedszkola Miejskiego nr 9 - 9 891 zł. Z kolei w przypadku szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych dofinansowanie to 230 621 zł - najwięcej (38 270 zł) trafi do ZSZ nr 2 w Ostrołęce.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również
Kalnedarz imprez
styczeń 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30  31  1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22 dk23  24
 25  26  27  28  29  30  31
Dzisiaj:
Brak wydarzeń