2016-01-27T20:29:41+01:00 eOstroleka.pl
Polska,

Nowe narzędzia do walki z pedofilią

REKLAMA
zdjecie 4016
REKLAMA

Zostały one zaproponowane w rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Projekt – jak podkreśla wnioskodawca – jest odpowiedzią na brak w obecnym systemie prawnym wystarczających środków umożliwiających realną kontrolę sprawców przestępstw na tle seksualnym, w tym przede wszystkim pedofilów, tak by zapobiec recydywie. M.in. zakłada utworzenie Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Pracodawcy oraz organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci będą mieli obowiązek sprawdzenia w rejestrze osoby, którą zamierzają zatrudnić. Rejestr będzie się składał z dwóch baz: Rejestru z dostępem ograniczonym i Rejestru publicznego, do którego dostęp będzie powszechny i bez ograniczeń. Prawo dostępu do rejestru ograniczonego będą miały m.in.: sądy, prokuratorzy, Policja, ABW, Służba Celna, CBA oraz organy administracji rządowej i samorządowej.

Będą w nim gromadzone dane m.in. o: osobach prawomocnie skazanych za przestępstwa na tle seksualnym, osobach, którym prawomocnie warunkowo umorzono, na podstawie amnestii, postępowanie karne w sprawach o takie przestępstwa oraz o osobach, wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające. Dane zamieszczane w rejestrze będą pochodziły z Krajowego Rejestru Karnego. Będą zamieszczane z urzędu jako następstwo prawomocnych orzeczeń. Chodzi m.in. o dane identyfikacyjne, określenie organu wydającego orzeczenie (data wydania i uprawomocnienia), kwalifikację prawną czynu, informację o tym, że pokrzywdzonym był małoletni poniżej 15. roku życia, datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania kary i miejsce jej odbywania. Ponadto w rejestrze znajdą się m.in. fotografia, wzrost i kolor oczu, miejsce zameldowania skazanego i faktyczny adres pobytu. Sprawcy wpisani do rejestru będę musieli każdorazowo zgłaszać zmianę miejsca pobytu na Policję najpóźniej w trzecim dniu pobytu. Z kolei Rejestr dostępny publicznie będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Znajdą się w nim informacje o sprawcach, którzy dopuścili się przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem na dzieciach poniżej 15. roku życia oraz o osobach, które popełniły przestępstwo seksualne w warunkach recydywy. Dostępna będzie także nazwa miejscowości, w której skazany przebywa. Zgodnie z projektem powstanie też policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym zawierająca aktualne informacje o miejscach szczególnie niebezpiecznych. Będzie ona dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji.  Proponowane przez rząd rozwiązania uzasadni na posiedzeniu plenarnym Minister Sprawiedliwości.

Źródło: sejm.gov.pl
REKLAMA
Zobacz również
Kalendarz imprez
sierpień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
 8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
 22  23 dk24 dk25  26 dk27 dk28
 29  30  31  1  2  3  4
×