eOstroleka.pl
Ostrołęka,

OBWIESZCZENIE  Prezydenta Miasta Ostrołęki

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ostrołęki

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.) , podaję do publicznej wiadomości:

1. Miasto Ostrołęka przystępuje do konsultacji społecznych dotyczących projektu „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla miasta Ostrołęki na lata 2024 – 2030.

2. Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem Planu w terminie od dnia 20.11.2023 r. do dnia 10.12.2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej (http:/bip.um.ostroleka.pl) w zakładce Konsultacje Społeczne oraz w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta pl.gen.J.Bema 7A od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

3. Uwagi do projektu dokumentu można składać w terminie wskazanym w pkt. 2 – poprzez wypełnienie formularza (dostępnego na stronie http:/bip.um.ostroleka.pl w zakładce Konsultacje Społeczne oraz w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Ostrołęki) i dostarczenie go w jeden z poniższych sposobów:

· drogą elektroniczną na adres: um@um.ostroleka.pl, bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,

· poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na stronie internetowej http://www.ostroleka.pl/

· osobiście do punktu podawczego Urzędu Miasta Ostrołęki.

4. Uwagi złożone po upływie terminu wskazanego w pkt. 2 pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

6. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości:

· na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki: https://bip.um.ostroleka.pl/ w zakładce Obwieszczenia,

· w prasie lokalnej : www.eostroleka.pl oraz www.moja-ostroleka.pl .

 

załączniki :

1) projekt „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla miasta Ostrołęki na lata 2024 – 2030,

2) formularz do zgłaszania uwag wraz z klauzulą RODO.

Prezydent Miasta

(-) Łukasz Kulik

 

Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Ostrołęki Pobierz (84,01 KB) .

Ogłoszenie płatne UM Ostrołęki.

 

Kalendarz imprez
grudzień 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30 dk1 dk2 dk3
dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10
dk11 dk12  13 dk14 dk15 dk16 dk17
dk18 dk19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30 dk31
×