2018-08-23T10:29:01+02:00 eOstroleka.pl 10 0 1 0
Powiat ostrołecki,

Obwieszczenie starosty ostrołęckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

REKLAMA
REKLAMA
0
1
1
Najlepszy komentarz
~mieszkaniec O-ki, 15:24 24-08-2018,   0%
Panie Kubeł - rozpocznij również działania o wywłaszczenie terenu pod dworzec autobusowy, bo katechety na to nie stać.
odpowiedz   •   oceń :  
Starosta ostrołęcki, Stanisław Kubeł wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Zarządu Powiatu w Ostrołęce reprezentowanego przez Pana Grzegorza Artura Bakułę -  Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce w dniu 08.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: „Rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2536W od drogi Nr 53 – Obierwia – Chudek - Baranowo, 2533W Chudek – Gleba – Kierzek - Zawady i Nr 2532 Dylewo - Chudek”.

Teren inwestycji obejmuje działki numer: (oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości) - 597, 599, 600, 71, 80, 144/4 w obrębie ewidencyjnym Chudek gm. Kadzidło,

Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej będzie równocześnie decyzją zatwierdzającą podziały nieruchomości na potrzeby w/w inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się ze złożonymi w sprawie dokumentami, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 54b od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (8ºº-16ºº), w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w sposób określony powyżej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kadzidło i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kadzidło, w prasie lokalnej - na stronie internetowej: www.eOstroleka.pl oraz zamieszczone w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15.

REKLAMA
REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~mieszkaniec O-ki, 15:24 24-08-2018,   0%
Panie Kubeł - rozpocznij również działania o wywłaszczenie terenu pod dworzec autobusowy, bo katechety na to nie stać.
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalnedarz imprez
sierpień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  1