zdjecie 2007
zdjecie 2007
zdjecie 2007
2018-08-23T10:29:01+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Obwieszczenie starosty ostrołęckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

REKLAMA
REKLAMA
0
1
1

Starosta ostrołęcki, Stanisław Kubeł wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Zarządu Powiatu w Ostrołęce reprezentowanego przez Pana Grzegorza Artura Bakułę -  Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce w dniu 08.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: „Rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2536W od drogi Nr 53 – Obierwia – Chudek - Baranowo, 2533W Chudek – Gleba – Kierzek - Zawady i Nr 2532 Dylewo - Chudek”.

Teren inwestycji obejmuje działki numer: (oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości) - 597, 599, 600, 71, 80, 144/4 w obrębie ewidencyjnym Chudek gm. Kadzidło,

Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej będzie równocześnie decyzją zatwierdzającą podziały nieruchomości na potrzeby w/w inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się ze złożonymi w sprawie dokumentami, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 54b od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (8ºº-16ºº), w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w sposób określony powyżej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kadzidło i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kadzidło, w prasie lokalnej - na stronie internetowej: www.eOstroleka.pl oraz zamieszczone w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalnedarz imprez
sierpień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22
dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29
dk30 dk31  1  2  3  4  5
×