Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

z dnia 10 września 2019 r.