Obwieszczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrołęce o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości.pdf (616,98KB)

z dnia 03 listopada 2023 r.

Pobierz załącznik