Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

z dnia 17 czerwca 2020 r.