wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

z dnia 28 sierpnia 2020 r.