Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

z dnia 17 czerwca 2020 r.