Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

z dnia 10 września 2019 r.