Ogłoszenia Powiatu Ostrołęckiego

SPN-O.7570.26.35.2023.MK Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania - dz. 342 Wojsze gm. Czerwin.pdf (228,82KB)

z dnia 15 lipca 2024 r.
Pobierz załącznik

SPN-O.7570.24.75.2023.MK Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania - dz. 323 Ponikiew Duża gm. Goworowo.pdf (219,75KB)

z dnia 09 lipca 2024 r.
Pobierz załącznik

SPN-O.7533.343.2024.SCH - Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 05.07.2024 r.pdf (367,01KB)

z dnia 09 lipca 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6470.1.13.2024 z dnia 04.07.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji na rozbudowę drogi gminnej Adamczycha - Dłutówka.pdf (443,61KB)

z dnia 04 lipca 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.1.2.2024 z dnia 04.07.2024 r. - sprostowanie.pdf (408,70KB)

z dnia 04 lipca 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.1.7.2024 z dnia 03.07.2024 r. o wydaniu postanowienia.pdf (411,03KB)

z dnia 03 lipca 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.1.26.2023 z 26.06.2024 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf (733,75KB)

z dnia 03 lipca 2024 r.
Pobierz załącznik

SPN-O.7570.24.13.2023.KO - Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.06.2024 r. o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania - dz. 459 Borki gm. Goworowo.pdf (211,18KB)

z dnia 01 lipca 2024 r.
Pobierz załącznik

Wyniki konkursu ofert.pdf (227,62KB)

z dnia 01 lipca 2024 r.
Pobierz załącznik

Wyniki konkursu ofert.pdf (236,81KB)

z dnia 01 lipca 2024 r.
Pobierz załącznik

SPN-O.7570.26.22.2023.KO - Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.06.2024 r. o wszczęciu postępowania oraz zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania - dz. 395.2 Janki Młode gm. Czerwin.pdf (217,13KB)

z dnia 26 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

SPN-O.7570.24.41.2023.AB - Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.06.2024 r. o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania - dz. 425 Kobylin gm. Goworowo.pdf (220,24KB)

z dnia 26 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

SPN-O.7570.24.14.2023.KO - Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.06.2024 r. o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania.pdf (403,59KB)

z dnia 26 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie nr GN.683.2.149.2022 z dnia 25.06.2024 roku.pdf (156,63KB)

z dnia 25 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie nr GN.683.2.109.2022 z dnia 24.06.2024 roku.pdf (155,67KB)

z dnia 25 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka ...pdf (4,09MB)

z dnia 24 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Regulamin.pdf (744,16KB)

z dnia 24 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Formularz ofertowy.pdf (1,68MB)

z dnia 24 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Wzór umowy.pdf (5,41MB)

z dnia 24 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Program zapobiegania wczesnego wykrywania i przeciwdziałania negatywnym skutkom chorób ...pdf (4,27MB)

z dnia 24 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Regulamin.pdf (753,03KB)

z dnia 24 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Formularz ofertowy.pdf (1,73MB)

z dnia 24 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Wzór umowy.pdf (5,59MB)

z dnia 24 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny dz. 863.4 Budne Sowięta gm. Baranowo.pdf (583,54KB)

z dnia 20 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji BOŚiR.6233.1.2024.HS z dnia 20.06.2024 r.pdf (355,55KB)

z dnia 20 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr GN.683.2.81.2022 z dnia 18.06.2024 roku.pdf (159,18KB)

z dnia 19 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

SPN-O.7570.24.6.1.2023.AB - Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania - dz. 235 Brzeźno Kolonia.pdf (436,45KB)

z dnia 17 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

SPN-O.7570.24.6.2.2023.AB - Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania - dz. 236 Brzeźno Kolonia.pdf (435,84KB)

z dnia 17 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie nr GN.683.2.109.2022 z dnia 11.06.2024 roku.pdf (160,92KB)

z dnia 12 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Ostrołęce o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 27-1 położonej w obrębie PGR Brzeźno gm. Goworowo.pdf (1,10MB)

z dnia 12 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

GN.6853.5.2024 Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z działki nr 44 położonej w obrębie Szarłat gm. Goworowo.pdf (261,45KB)

z dnia 12 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

GN.6853.4.2024 Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji ograniczajacej sposób korzystania z działki nr 485 położonej w obrębie Kunin gm. Goworowo.pdf (260,79KB)

z dnia 12 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie nr BOŚiR.6740.1.9.2024 z dnia 7.06.2024 roku.pdf (453,17KB)

z dnia 12 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie nr BOŚiR.6740.1.8.2024 z dnia 7.06.2024 roku.pdf (510,86KB)

z dnia 12 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Informacja o wynikach naboru.pdf (290,83KB)

z dnia 12 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-O.7533.343.2024.SCH z dnia 6.06.2024 roku.pdf (371,27KB)

z dnia 10 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie nr BOŚiR.6740.1.20.2024 z dnia 4.06.2024 roku.pdf (396,16KB)

z dnia 07 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie nr BOŚiR.6740.1.7.2024 z dnia 5.06.2024 roku.PDF (586,70KB)

z dnia 05 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-O.7570.24.67.2023.KO.pdf (371,08KB)

z dnia 03 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania z dnia 27-05-2024 r. znak- SPN-O.7570.25.50.2023.MP.pdf (442,35KB)

z dnia 03 czerwca 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.1.12.2024 z dnia 28.05.2024 roku.pdf (471,56KB)

z dnia 29 maja 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.1.4.2024 z dnia 27.05.2024 roku.pdf (757,71KB)

z dnia 28 maja 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie nr BOŚiR.674.1.10.2024 z dnia 27.05.2024 roku.pdf (525,54KB)

z dnia 28 maja 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BOŚIR.6740.1.5.2024 z dnia 27.05.2024 roku.pdf (1,01MB)

z dnia 27 maja 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15-05-2024 r. o wszczęciu postępwoania DOK-3.7700.34.2023.MD.pdf (635,81KB)

z dnia 21 maja 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji ZRIR nr 24_2023 z dnia 29.12.2023.pdf (360,13KB)

z dnia 21 maja 2024 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16-05-2024 r. znak- SPN-O.7570.24.64.2023.AB o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania dz. 245 Brzeźno Kolonia gm. Goworowo.pdf (427,18KB)

z dnia 20 maja 2024 r.
Pobierz załącznik