Ogłoszenia Powiatu Ostrołęckiego

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dnia 19 września 2019 r.

Obwieszczenia Starosty Ostrołęckiego

z dnia 18 września 2019 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

z dnia 18 września 2019 r.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dnia 16 września 2019 r.

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 16 września 2019 r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

z dnia 12 września 2019 r.

Decyzja Starosty Ostrołęckiego

z dnia 11 września 2019 r.

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 11 września 2019 r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

z dnia 10 września 2019 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

z dnia 10 września 2019 r.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dnia 10 września 2019 r.

Wykaz nieruchomośći przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

z dnia 04 września 2019 r.

Informacja Starosty Ostrołęckiego

z dnia 04 września 2019 r.

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 04 września 2019 r.

Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących pro

z dnia 04 września 2019 r.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dnia 04 września 2019 r.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dnia 04 września 2019 r.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dnia 03 września 2019 r.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dnia 03 września 2019 r.

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Informacja Starosty Ostrołęckiego

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Informacja Starosty Ostrołęckiego

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Informacja Starosty Ostrołęckiego

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Informacja o wydaniu decyzji

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Informacja Starosty Ostrołęckiego

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Informacja Starosty Ostrołęckiego

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Ogloszenie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

zawiadomienie Starosty Ostrołęcki

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 08 sierpnia 2019 r.

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 06 sierpnia 2019 r.

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 06 sierpnia 2019 r.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dnia 06 sierpnia 2019 r.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dnia 06 sierpnia 2019 r.

Informacja Starosty Ostrołęckiego

z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Informacja Starosty Ostrołęckiego

z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 31 lipca 2019 r.

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 30 lipca 2019 r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

z dnia 30 lipca 2019 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej nabycie przez Powiat Ostrołęcki

z dnia 30 lipca 2019 r.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dnia 29 lipca 2019 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia

z dnia 29 lipca 2019 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia własności nieruchomości

z dnia 29 lipca 2019 r.

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 25 lipca 2019 r.

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 25 lipca 2019 r.

Decyzja Starosty Ostrołęckiego

z dnia 25 lipca 2019 r.

decyzja Starosty Ostrołęckiego

z dnia 25 lipca 2019 r.

Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 25 lipca 2019 r.

wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży

z dnia 25 lipca 2019 r.

Decyzja Starosty Ostrołęckiego

z dnia 22 lipca 2019 r.

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

z dnia 22 lipca 2019 r.