Ogłoszenia Powiatu Ostrołęckiego

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6163.25.2021.A.SZ. z dnia 28.07.2021 roku o przystąpie

z dnia 28 lipca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego GN.6821.3.3.2021 z dnia 23.07.2021 roku.pdf

z dnia 23 lipca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego GN.6821.3.4.2021 z dnia 23.07.2021 roku.pdf

z dnia 23 lipca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie nr SPN-O.7533.55.4.2017.SCH z dnia 20.07.2021 roku o wydaniu decyzji w sprawie stwierd

z dnia 22 lipca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zebraniu materiału dowodowego ws ustalenia odszkodowania.pdf

z dnia 16 lipca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego ws ustalenia odszkodowania.pdf

z dnia 16 lipca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie nr SPN-O.7533.20.4.2021.SCH z dnia 07.07.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie

z dnia 09 lipca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie nr SPN-O.7533.46.15.2016.SCH z dnia 05.07.2021 roku o wydaniu decyzji w sprawie stwier

z dnia 07 lipca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie nr SPN-O.7533.11.6.2021 z dnia 05.07.2021 roku o wydaniu decyzji w sprawie nabycia wła

z dnia 07 lipca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie nr SPN-O.7533.11.8.2021 z dnia 05.07.2021 roku o wydaniu decyzji w sprawie nabycia wła

z dnia 07 lipca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr GN.683.2.179.2020 z dnia 30.06.2021 roku.pdf

z dnia 02 lipca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.1.5.2021 z dnia 30.06.2021 roku.pdf

z dnia 02 lipca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.1.2.2021 z dnia 02.07.2021 roku.pdf

z dnia 02 lipca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.1.4.2021 z dnia 01.07.2021 roku.pdf

z dnia 02 lipca 2021 r.
Pobierz załącznik

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

z dnia 01 lipca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.1.3.2021 z dnia 25.06.2021 roku.pdf

z dnia 29 czerwca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.1.14.2020 z dnia 15.06.2021 roku.pdf

z dnia 16 czerwca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie nr SPN-O.7533.46.15.2016.SCH o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia p

z dnia 14 czerwca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr GBN.6740.1.3.2021 z dnia 12.05.2021 roku o wszczęciu postępo

z dnia 14 czerwca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr GBN.6740.1.19.2020 z dnia 21.04.2021 roku o wydaniu decyzji

z dnia 14 czerwca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr GBN.683.3.74.2020 z dnia 18.02.2021 roku w sprawie ustaleni

z dnia 14 czerwca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GBN.6740.1.19.202

z dnia 14 czerwca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GBN.6740.1.21.202

z dnia 14 czerwca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GBN.6740.1.20.202

z dnia 14 czerwca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 45.O.2021 stwierdzającej nabycie przez Pow

z dnia 14 czerwca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GBN.6740.1.16.202

z dnia 14 czerwca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie nr SPN-O.7570.6.2010 o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawi

z dnia 14 czerwca 2021 r.
Pobierz załącznik

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr GBN.683.2.164. 2020 z dnia 28.05.2021 roku.pdf

z dnia 05 czerwca 2021 r.
Pobierz załącznik