zdjecie 9799
zdjecie 9799
2018-12-07T17:45:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Ogłoszono konkurs na stanowisko prezesa MZK w Ostrołęce

REKLAMA
Zdjęcie główne
REKLAMA
2
0
93

W związku z odwołaniem z funkcji Prezesa Zarządu Ryszarda Chrostowskiego, Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Komunikacji ogłosiła konkurs na to stanowisko.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe ( menadżerskie, prawnicze, ekonomiczne lub techniczne ) lub wykształcenie wyższe (  menadżerskie, prawnicze, ekonomiczne lub techniczne ) uzyskane za granicą  uznane  w Rzeczpospolitej Polskiej , na podstawie  odrębnych przepisów,
2. co najmniej 5 letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej  na własny rachunek,
3. co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. spełnianie innych niż wymienione w ppkt 1-3 wymogów określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności nie podleganie  określonym  w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego  
w spółkach prawa handlowego  lub w spółce, w której  dotyczy postępowanie ;
5. korzystanie z pełni praw publicznych;
6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
7. niekaralność;
8. posiadanie prawa jazdy kategorii B;

Wymagania dodatkowe:

1. certyfikat kompetencji zawodowych w dziedzinie  transportu drogowego,
2. znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych,
3. znajomość kodeksu spółek handlowych,
4. znajomość prawa w zakresie zadań realizowanych przez spółkę, w tym ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy o transporcie drogowym,
5. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
6. znajomość prawa zamówień publicznych,
7. znajomość przygotowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych,
8. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
9. doświadczenie w zarządzaniu transportem publicznym ,

Wymagane cechy osobowe: zdolność do podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, zmysł organizacyjny i analityczny, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, odporność na stres.  

Wymagane umiejętności:
a) obsługi komputera  w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft, Office, Word i Excel,  b) interpretowania przepisów i wykorzystania ich w praktyce.

Członkiem zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych  warunków:

1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3. jest zatrudniona przez partię polityczną  na podstawie umowy o pracę  lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności  Spółki.


Zainteresowani kandydaci mogą składać oferty w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta  lub przesłać je na adres urzędu drogą pocztową w terminie do 14 grudnia  2018 r. do godz. 16.00 .

Decyzja o odwołaniu Ryszarda Chrostowskiego z funkcji prezesa MZK Ostrołęka formalnie została podjęta we wtorek, 4 grudnia. Wnioskował o to prezydent miasta, Łukasz Kulik.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
czerwiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
×