2021-12-30T11:44:21+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Olszewo-Borki: Budżet Gminy na 2022 rok

REKLAMA
REKLAMA
1
0
1

Rada Gminy Olszewo-Borki przyjęła budżet gminy na rok 2022, projekt w głosowaniu poparli wszyscy radni. Prognozowane dochody wyniosą ponad 56 milionów 19 tysięcy złotych, planowane wydatki to suma 60 milionów 680 tysięcy, z czego 18 milionów 862 tys. zł stanowić mają wydatki majątkowe, a więc przeznaczone przede wszystkim na inwestycje. 

Zgodnie z prawem projekt budżetu został przygotowany i złożony 15 listopada 2021 r. To obszerny dokument z załączoną wieloletnią prognozą finansową pokazującą możliwości finansowe gminy do roku 2037. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała o nim pozytywną opinię.

Budżet 2022 w liczbach

Prognozowane dochody budżetu: 56 milionów 19 tysięcy 659 zł, w tym bieżące 43 miliony 787 tysięcy 519 złotych, majątkowe 18 milionów 862 tysiące 670 złotych. Planowany deficyt budżetowy zostanie sfinansowany m. in. z przewidywanej nadwyżki budżetowej w kwocie i emisji obligacji komunalnych.

Jak zaplanowano dochody?

  • udział gminy w podatku dochodowym PIT od osób fizycznych to kwota 9 milionów 405 tys. 845 złotych,
  • subwencja wyrównawcza przeznaczona dla gminy z budżetu państwa to 5 milionów 359 tys. złotych,
  • na oświatę gmina otrzyma ze strony budżetu państwa kwotę subwencji w wysokości 10 milionów 488 tysięcy,
  • dział "Rodzina " to suma ponad 9 milionów 646 tysięcy złotych;
  • wpływy z podatków od nieruchomości od osób fizycznych to 1 milion 208 tys. zł;
  • podatek od nieruchomości od osób prawnych to 2 miliony 49 tys. zł;
  • łącznie podatek od środków transportowych 431 tys. 149 złotych;
  • wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 135 tys. złotych.

Jak wyglądają główne inwestycje?

Największe środki inwestycyjne zaplanowano na I etap przebudowy szkoły podstawowej w Olszewie-Borkach, to łączna suma 11 milionów 764 tysięcy złotych. Poważne środki trafią także na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy - ponad 2 miliony złotych oraz rozbudowę i modernizację kanalizacji 1 milion 841 tysięcy. Budowane będą również przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy, na które samorząd uzyskał 800 tys. zł wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zaplanowano wstępnie 400 tys. zł. Poważne nakłady finansowe zabezpieczono na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przebudowy gminnych dróg - to blisko 400 tys. zł. Wójt gminy zaproponowała również opracowanie takiej dokumentacji dla przebudowy szkoły podstawowej w Antoniach, koszt zadania w roku 2022 to suma 65 tys. zł. Na propozycje mieszkańców zgłaszanych w ramach Funduszu Sołeckiego przewidziano 522 tysiące 170 złotych.

Inne wydatki

Najwięcej pieniędzy z budżetu gminy trafi na potrzeby oświatowe: 29 milionów 909 tysięcy złotych. Główna część tej sumy przeznaczona jest na płace i pochodne zatrudnionych nauczycieli (suma ta uwzględnia również I etap przebudowy szkoły podstawowej w Olszewie-Borkach i inne nakłady inwestycyjne).

Kolejny istotny dział budżetu Rodzina stanowi 9 milionów 735 tysięcy złotych i są to pieniądze na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, wspierania rodziny.

Zadania z działu: Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowią w przyszłorocznym budżecie sumę 3 milionów 986 tysięcy złotych.

Z czego największą planowaną kwotą są opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi.

Szczegółowy budżet gminy na rok 2022 zostanie opublikowany w całości w Biuletynie Informacji Publicznej.

REKLAMA
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×