2020-02-06T19:59:28+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Olszewo-Borki: Od 1 lutego nowe stawki za wywóz śmieci

REKLAMA
zdjecie 142
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA
1
1
9

Od 1 lutego na terenie gminy Olszewo-Borki obowiązuje nowy sposób naliczania opłaty oraz wysokość stawki za wywóz śmieci. Decyzję taką w grudniu podjęła Rada Gminy.

 
Decyzją Rady Gminy Olszewo-Borki, począwszy od 1 lutego mieszkańcy uiszczają opłatę za wywóz śmieci według nowych stawek. Opłata naliczana jest zgodnie z nowym systemem – za każdą osobę zamieszkującą dane gospodarstwo domowe. Dla mieszkańców oznacza to konieczność wypełnienia deklaracji. Szczegóły poniżej:
 
Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
 
    24,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
    20,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku.
 
W związku z wprowadzeniem ustawowego obowiązku segregacji odpadów wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do ich segregacji. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując stawkę opłaty podwyższonej, tj. 48,00 zł za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
 
W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzeniem ustawowego obowiązku segregacji odpadów wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, pokój nr 20 i 21, na stronie internetowej gminy: https://www.olszewo-borki.pl (zakładka odpady komunalne) oraz zostaną przekazane sołtysom.
 
Deklaracje należy złożyć niezwłocznie, nie później niż do dnia 28 lutego 2020r., w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, pokój nr 20 i 21.
 
W przypadku osób zameldowanych, a nie zamieszkujących na danej nieruchomości należy dołączyć pisemne oświadczenie dotyczące przebywania danej osoby pod innym adresem zamieszkania.
 
W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Olszewo-Borki w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość (zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dzieci, zgony osób itp.), mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy zgłaszać w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach (pok. nr 21) w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
 
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w czterech kwartalnych ratach płatnych każdego roku do dnia: 30 marca (za I kwartał), 30 czerwca (za II kwartał), 30 września (za III kwartał) i 30 grudnia (za IV kwartał) w kasie urzędu gminy lub na następujący rachunek bankowy:
 
Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, nr  61 8922 0009 0000 0361 2000 0500
 
Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można również dokonywać co miesiąc.
 
Uchwały Rady Gminy Olszewo-Borki dotyczące obszaru gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy dostępne są na stronie internetowej: https://www.olszewo-borki.pl w zakładce: odpady komunalne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, pokój nr 21 oraz pod numerami telefonów: 29 761 31 07 w. 121, 510 133 449.
 
 
REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
luty 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2  3 dk4 dk5
dk6  7  8  9 dk10  11 dk12
dk13  14  15 dk16  17  18  19
dk20  21  22  23  24  25  26
dk27  28  1  2  3  4  5
×