zdjecie 4877
zdjecie 4877
2021-08-23T09:40:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Opieka wytchnieniowa w Ostrołęce - nabór uczestników do programu

REKLAMA
REKLAMA
1
0
0

Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik informuje o naborze uczestników do programu realizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego państwowego funduszu celowego.

Kwota całkowita realizacji Programu – 56 406,00 zł.

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 56 406,00 zł.

Program „Opieka wytchnieniowa- edycja 2021” skierowany jest do:

•    10 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki, posiadających orzeczenie o znacznym niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

•    Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi wytchnieniowej będą mieli członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, będącą całkowicie niesamodzielną, która stale przebywa w domu, wymagającą wysokiego poziomu wsparcia bądź posiadającą niepełnosprawność sprzężoną.

Celem programu jest:

•    odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Osoby niepełnosprawne/uczestnicy programu  będą  mogły skorzystać łącznie z 130 dni całodobowego wsparcia w Domu Pomocy Społecznej PCK ul. I Armii Wojska Polskiego 32, 07-401 Ostrołęka, realizującym usługi opiekuńcze w zakresie pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, w miarę potrzeby pomocy w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, pielęgnację i opiekę higieniczną, rehabilitację oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, w okresie od sierpnia do grudnia 2021r.

Ponadto  w ramach realizacji zadania zaplanowano dodatkowy limit  w ramach pobytu całodobowego osoby niepełnosprawnej w wymiarze 2 x 14 dni w sytuacji zaistnienia nagłych okoliczności tj. pobytu  w szpitalu członka rodziny lub opiekuna prawnego  uczestnika programu spowodowanego zakażeniem koronawirusem.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, chcący skorzystać z programu  proszeni są złożenie karty zgłoszenia oraz karty oceny stanu niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnionej przez lekarza rodzinny/ lekarza rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeutę/pielęgniarkę. Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. gen. Józefa Hallera 12 lub przesłać na adres mailowy sekretariat@mopr.ostroleka.pl. Istnieje również możliwość dojazdu do osoby zainteresowanej  w celu odebrania dokumentów lub pomocy w jej wypełnieniu.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decydować będzie koordynator w oparciu o złożone dokumenty oraz ocenę funkcjonowania społecznego sporządzoną przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Sekcji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce pod numerem 29 764 41 30 wew. 118.

REKLAMA
zdjecie 4877
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×