2021-12-30T10:03:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka, TRANSMISJA NA ŻYWO

Ostatnia w tym roku sesja rady miasta. Oglądaj na żywo [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA
0
0
6

O godzinie 10.00 rozpoczęła się sesja rady miasta. Oglądajcie na żywo w naszym serwisie.

Sesję oglądać będzie można na żywo tutaj:

 

Proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu z LII i LIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w mieście Ostrołęka na lata 2022 – 2024”,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie opłaty targowej,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Ostrołęki,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

b) opinia Komisji:

· Budżetu i Finansów,

· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Elektrownia C” w Ostrołęce,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu targowiska miejskiego,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ostrołęki na 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030”,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki oraz nadania statutu,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi informatycznej dla jednostek organizacyjnych,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,

b) opinia Komisji:

· Sportu i Turystyki,

· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2042,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,

b) opinia Komisji:

· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,

b) opinia Komisji:

· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2042,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,

b) opinia Komisji:

· Rewizyjnej,

· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

· Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,

· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

· Sportu i Turystyki,

· Oświaty,

· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdań i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,

b) opinia Komisji:

· Rewizyjnej,

· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

· Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,

· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

· Sportu i Turystyki,

· Oświaty,

· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdań i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

20. Rozpatrzenie raportu z realizacji w latach 2019 – 2020 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostrołęki na lata 2017 – 2023,

a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

b) rozpatrzenie wniosku komisji,

c) dyskusja,

d) przyjęcie informacji.

21. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc listopada 2021 roku.

22. Oświadczenia radnych.

23. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

a) przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki w I półroczu 2022 roku,

b) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miasta Ostrołęki na rok 2022,

· wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

· rozpatrzenie sprawozdania komisji,

· dyskusja,

· podjęcie uchwały.

c) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia rocznych Planów Pracy Komisji stałych Rady Miasta Ostrołęki,

· wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

· rozpatrzenie sprawozdania komisji,

· dyskusja,

· podjęcie uchwały.

24. Zakończenie obrad LV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

REKLAMA
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×