2014-12-29T10:15:00+01:00 eOstroleka.pl 10 0 5 2
Ostrołęka,

Ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta: Radni rozpatrzą uchwałę budżetową

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
1
4
4
Najlepszy komentarz
~Gość, 12:35 29-12-2014,   -
Władze miasta mogą dużo zrobić, by ceny paliw na mieście były jeszcze niższe. Mogą np. zmniejszyć (zwolnić z) opłaty za dzierżawę tym, którzy w ciągu roku mają najmniejsze na mieście ceny paliwa.

Tym, którzy mają najwyższe ceny, to ustawić opłaty najwyższe z możliwych.

Czekam na inicjatywę miasta w sp...
odpowiedz   •   oceń :  
Jutro jedna z najważniejszych w roku sesja Rady Miasta, podczas której radni zdecydują o przyjęciu lub odrzuceniu przygotowanego przez prezydenta Ostrołęki Janusza Kotowskiego budżetu na 2015 rok.

IV sesja Rady Miasta odbędzie się we wtorek, 30 grudnia, o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ulicy Bema.

W porządku obrad, oprócz uchwały budżetowej i powiązanej z nią wieloletniej prognozy finansowej znajdą się także m.in. projekt uchwały określający stawki podatków od nieruchomości, określający rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta, program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok czy projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „11 Listopada” w Ostrołęce.

Poniżej proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu I i II sesji Rady Miasta Ostrołęki (protokół do wglądu w Wydziale Organizacji i Obsługi Rady Miasta, pok. 106).

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji:
# Oświaty,
# Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały. 2

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Ostrołęki,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrołęki

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji:
# Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
# Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „11 Listopada” w Ostrołęce,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny, leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały. 3

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ostrołęki,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę określającą wzory formularzy i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2026,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia komisji:
# Sportu i Turystyki,
# Oświaty,
# Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
# Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania oraz opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia komisji:
# Sportu i Turystyki,
# Oświaty,
# Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
# Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania oraz opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały. 4
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok.

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia komisji:
# Sportu i Turystyki,
#Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania oraz opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2026,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji:

# Budżetu i Finansów,
# Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony
Środowiska,
b) opinia Komisji:
# Rewizyjnej,
# Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
# Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
# Sportu i Turystyki,
# Oświaty,
# Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) opinia Samorządów Osiedlowych,
d) rozpatrzenie sprawozdań i opinii komisji oraz opinii Samorządów Osiedlowych,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji:
# Budżetu i Finansów,
# Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony
Środowiska,
b) opinia Komisji:
# Rewizyjnej,
# Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
# Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
# Sportu i Turystyki,
# Oświaty,
# Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) opinia Samorządów Osiedlowych,
d) rozpatrzenie sprawozdań i opinii komisji oraz opinii Samorządów Osiedlowych,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały.

18.Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 października do 30 listopada 2014 roku.

19. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.

20.Oświadczenia Radnych.

21. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

a) przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki w I półroczu 2015 roku

22. Zakończenie obrad IV sesji Rady Miasta Ostrołęki.
REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Gość, 12:35 29-12-2014,   -
Władze miasta mogą dużo zrobić, by ceny paliw na mieście były jeszcze niższe. Mogą np. zmniejszyć (zwolnić z) opłaty za dzierżawę tym, którzy w ciągu roku mają najmniejsze na mieście ceny paliwa.

Tym, którzy mają najwyższe ceny, to ustawić opłaty najwyższe z możliwych.

Czekam na inicjatywę miasta w sprawie drożyzny. Konkurs cenowy z nagrodami by się przydał.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:42 29-12-2014,   -
[quote= ]Władze miasta mogą dużo zrobić, by ceny paliw na mieście były jeszcze niższe. Mogą np. zmniejszyć (zwolnić z) opłaty za dzierżawę tym, którzy w ciągu roku mają najmniejsze na mieście ceny paliwa.

Tym, którzy mają najwyższe ceny, to ustawić opłaty najwyższe z możliwych.

Czekam na inicjatywę miasta w sprawie drożyzny. Konkurs cenowy z nagrodami by się przydał. [/quote]

tak, tak... dopiero by się podniósł wrzask forumowiczów oraz klakierów z opozycji, że się nierówno traktuje przedsiębiorców i działa przeciwko wolności gospodarki...
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 15:12 29-12-2014,   -
[quote= ][quote= ]Władze miasta mogą dużo zrobić, by ceny paliw na mieście były jeszcze niższe. Mogą np. zmniejszyć (zwolnić z) opłaty za dzierżawę tym, którzy w ciągu roku mają najmniejsze na mieście ceny paliwa.

Tym, którzy mają najwyższe ceny, to ustawić opłaty najwyższe z możliwych.

Czekam na inicjatywę miasta w sprawie drożyzny. Konkurs cenowy z nagrodami by się przydał. [/quote]

tak, tak... dopiero by się podniósł wrzask forumowiczów oraz klakierów z opozycji, że się nierówno traktuje przedsiębiorców i działa przeciwko wolności gospodarki... [/quote]
Mniejszość niech sobie wrzeszczy do woli, większość mieszkańców chce tanich paliw, takich cen, jakie są w okolicy. Przedsiębiorcy nas równo traktują i mniej więcej równe ceny paliw mają, im wolno dyktować ceny? Mieszkańcy chcą nagradzać tych, którzy się wyłamią z tej równości i będą mieli niższe ceny paliw.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:20 30-12-2014,   -
Dlaczego nie ma relacji z sesji?
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 1
 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30  1  2  3  4  5  6