eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Ostrołęka: Ostre słowa Prof. Krystyny Pawłowicz podczas dyskusji o gender [VIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 9637
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA
zdjecie 9637

Jednym z punktów ostatniej sesji Rady Miasta było wystąpienie samorządu Ostrołęki do władz centralnych z apelem w sprawie obrony dzieci i młodzieży przeciwko ideologii gender. W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięła poseł Prawa i Sprawiedliwości, prof. Krystyna Pawłowicz.

- Ostrołęka ma możliwość dołączyć do tych samorządów, które dostrzegają zagrożenie związane z ideologią gender. Mam nadzieję, że pozytywnie rozpatrzycie projekt uchwały w sprawie apelu – mówiła podczas debaty toczącej się na forum Rady Miasta prof. Krystyna Pawłowicz.

Przypomnijmy, projekt uchwały z apelem przygotowany został przez grupę radnych. Autorzy apelu zwracają się w nim do przedstawiciel władz centralnych i przedstawicieli władzy ustawodawczej o podjęcie działań mających na celu ochronę dzieci i młodzieży przed szkodliwymi i niebezpiecznymi, zdaniem radnych skutkami jakie pociągnie za sobą ideologia gender.

Projekt uchwały został przyjęty przy 10 głosach za i jednym przeciwnym (radna Anna Szczubełek). Radni opozycyjni z klubów Platformy Obywatelskiej i Naszej Ostrołęki nie brali udziału w głosowaniu.

Jeszcze na długo przed rozpoczęciem dyskusji na sali obrad pojawił się znany już z poprzednich sesji emeryt Szwelicki z nieodłącznym transparentem, na którym m.in. widniał napis „Gender TAK,  In Vitro TAK, związek partnerski TAK, to nie jest XV wiek”.

Zapraszamy do obejrzenia całego wystąpienia prof. Krystyny Pawłowicz.

Apel Rady Miasta Ostrołęki w sprawie obrony dzieci i młodzieży przed ideologią GENDER

W Rzeczypospolitej Polskiej podjęto próby instytucjonalnego wprowadzenia gender na różnych płaszczyznach życia społecznego. Dokonuje się to najpierw poprzez prawodawstwo. Tworzone są dokumenty pozornie służące ochronie, bezpieczeństwu i dobru obywateli, które w rzeczywistości zawierają elementy destrukcyjne. Ingeruje się w nich w system wychowawczy dzieci i młodzieży, ogranicza się wolność słowa i możliwość wyrażania poglądów religijnych.

W kwietniu 2013 r. na konferencji - z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia - były omawiane standardy Edukacji Seksualnej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które zakładają seksualizację dzieci już przed czwartym rokiem życia (radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacja, różne koncepcje rodziny). Seksedukację podzielono na kilka grup wiekowych: 0-4, 4-6, 6-9, 9-12, 12-15, wiek 15 lat. W każdym wieku przewija się szacunek dla różnych norm związanych z seksualnością, zadowolenie i przyjemność z dotykania własnego ciała (masturbacja / autostymulacja)itd. Od 6 roku życia należy wdrażać różne metody antykoncepcji.

W maju 2013r. w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów minister do spraw równości Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, zaprezentowała Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015. Program ten, pod pozornie pozytywnymi hasłami w ramach tzw. lekcji równości kryje ideologię prowadzącą do zniszczenia jednostki i rodziny, a w efekcie do unicestwienia społeczeństwa. W ramach tego programu podano przedmioty szkolne (m.in. biologia czy przyroda, wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie), przez które realizatorzy programu mają oddziaływać. Postulaty w tym zakresie mają mieć charakter „kształcenia obowiązkowego dzieci i młodzieży na wszystkich etapach”.

Nie ma wątpliwości, że Krajowy Program jest realizacją ideologii gender, o czym wprost czytamy: „Analizy podręczników w Polsce wykazały, iż w większości autorzy podręczników nie przestrzegają zasady gender mainstreaming, czyli procesu, podczas którego ocenia się w jaki sposób każde zaplanowane działanie (włączając legislację, polityki i programy we wszystkich obszarach na wszystkich poziomach) wpływa na sytuację kobiet i mężczyzn. Wszystkie podręczniki szkolne w mniejszym lub większym stopniu powielają stereotypy dotyczące ról płciowych czy obowiązków kobiet i mężczyzn.”

Ideologia gender określa człowieka wyłącznie przez pryzmat jego seksualności, przy czym płeć ma mieć charakter jedynie kulturowy.   Próbuje się podważyć znaczenie płci biologicznej, znaczenie małżeństwa, inaczej rozumie się rodzinę, usiłuje się wdrażać tzw. prawa reprodukcyjne, a więc prawo do aborcji, antykoncepcji, in vitro, do nieograniczonej normami moralnymi edukacji seksualnej. Niszczy zatem podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina. Dla gender tradycyjna rodzina jest przeżytkiem. Jednym z głównych kanałów, dzięki któremu ideologia gender przenika do naszego życia jest prawodawstwo, w zakresie którego dążą do zalegalizowania związków jednopłciowych, wprowadzenia zmiany definicji rodziny i zagwarantowania parom tej samej płci prawa do wychowania potomstwa.

Tę ideologię wprowadza się do polskiej oświaty, placówek służby zdrowia. Próba seksualizacji dzieci i młodzieży , podważenie wynikającej z natury odrębności płciowej człowieka, promocja sprzecznych z naturą zachowań seksualnych to olbrzymie zagrożenia, ostatecznie uderzające w podstawy zachodniego porządku cywilizacyjnego.

Autorki programu (Anna Dzierzgowska, Joanna Piotrowska, Ewa Rutkowska) pt. „Równościowe przedszkole. Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć” sugerują, że rodzice nie są dobrymi wychowawcami, ponieważ utrwalają stereotypy i nie posiadają fachowej wiedzy potrzebnej do prawidłowego rozwoju najmłodszych.

Przyzwolenie szefostwa Ministerstwa Edukacji Narodowej na eksperymenty rujnujące dziecięcą psychikę niepokoi rodziców. Wprowadzenie ideologii już w przedszkolach nie można zlekceważyć.

Edukacja seksualna powinna służyć integracji człowieka, powinna przygotować młodzież do dojrzałości, do życia w prawidłowej i kochającej się rodzinie.

Konstytucja RP gwarantuje nam możliwość wychowywania dzieci zgodnie z wartościami, które wyznają rodzice. Tego nie może zmienić nawet prawo unijne.

Bardzo ważne jest odzyskanie przez rodziców wpływu na edukację najmłodszego pokolenia. W kompetencji Rady Rodziców jest uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola/szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów.

Rada Miasta Ostrołęki dostrzega niebezpieczne próby zmierzające do wprowadzenia ideologii gender na wielu płaszczyznach naszego życia. Nie jest nam obojętny los żadnego człowieka, a tym samym całego naszego miasta i naszej Ojczyzny. Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec tych działań. Odrzućmy presję ideologiczną i żądamy wycofania nakazów gender jako kryteriów dotacji unijnych.

Zwracamy się z gorącym apelem do czujności wszystkich (rodziców, władze szkolne, pracowników mediów,  kultury i zdrowia, parlamentarzystów i wszystkich ludzi dobrej woli), by w porę przeciwstawić się ustawom, które okradają dzieci i młodzież z ich godności i okaleczają moralnie i psychicznie.

Tak jak obroniliśmy się przed komunizmem i nazizmem, tak możemy obronić się przed genderyzmem.


Materiał filmowy 1 :
Kalendarz imprez
lipiec 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
 8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18  19 dk20  21
 22  23  24  25  26  27 dk28
 29  30  31  1  2  3  4
×