2014-03-17T11:25:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Ostrołęka: Ruszył nabór do miejskich przedszkoli. Problemy z rejestracją online

REKLAMA
fot. UM Ostrołęka
REKLAMA

Rozpoczął się nabór do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka. W tym roku po raz pierwszy można zarejestrować dziecko online poprzez elektroniczny system Nabór Optivum.

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, będzie odbywała się w dniach 17 marca - 4 kwietnia 2014 r. W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach: 2011 – 2009 i drugiej połowie 2008 roku.

Wnioski online można składać za pośrednictwem strony internetowej www.ostroleka.przedszkola.vnabor.pl.

Pierwszego dnia naboru pojawiły się problemy z systemem online.

W związku z problemem zakończenia rejestracji zgłoszenia i wydruku wniosku rekrutacyjnego w systemie, prosimy Państwa o wykonanie następujących czynności:
- wypełnienie odpowiedzi na kryteria rekrutacyjne w 4 kroku rejestracji,
- przejście do 5 kroku rejestracji.

Na tym kroku wyświetli się komunikat błędu, ale wprowadzone przez Państwa dane zostaną zapisane. Po zakończeniu rejestracji na tym kroku prosimy o ponowne zalogowanie się do systemu w dniu jutrzejszym, przejście do ostatniego kroku formularza i wydrukowanie wniosku rekrutacyjnego.

W dniu 18 marca 2014 przywrócimy właściwe działania systemu. Przepraszamy Państwa za niedogodności i zaistniały problem.
- informuje Urząd Miasta Ostrołęki.

11 kwietnia 2014 r. o godz. 15.00 opublikowane zostaną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola/szkoły.

W dniach 14 - 24 kwietnia 2014 r. rodzice będą proszeni o pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

„Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola” można:
1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców, wydrukować, podpisać i złożyć w „Przedszkolu pierwszego wyboru”;
2. otrzymać w przedszkolu, wypełnić, podpisać i złożyć w „Przedszkolu pierwszego wyboru”;
3. wydrukować z Portalu dla Rodziców, wypełnić i złożyć w „Przedszkolu pierwszego wyboru”;

Wypełniając „Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola” należy wskazać przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „Przedszkole pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać 2 inne, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostanie przyjęte do „Przedszkola pierwszego wyboru”.

Informacje o niezbędnych dokumentach i zaświadczeniach znajdą państwo w placówkach przedszkolnych oraz od 17 marca na stronie internetowej www.ostroleka.przedszkola.vnabor.pl

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 obowiązują kryteria ustawowe i samorządowe, które decydują o kolejności przyjęcia dzieci do samorządowych placówek.

Kryteria ustawowe:
1. Wielodzietność rodziny kandydata.
2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria samorządowe:
1. Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunowie prawni pracują lub studiują w trybie  dziennym.
2.Dziecko, które będzie korzystało z oferty przedszkola powyżej 5-cio godzinnej  podstawy.
3. Dziecko posiadające rodzeństwo, które kontynuuje pobyt w danym przedszkolu.
4. Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola.
Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych). W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz  w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci  (art. 20b ustawy o systemie oświaty). Samotne wychowanie dziecka oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
maj 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  1  2
dk3  4  5 dk6  7  8  9
 10  11  12 dk13  14 dk15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28 dk29 dk30
 31  1  2  3  4  5  6
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×