zdjecie 65
2016-04-27T09:00:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Ostrołęka: WSE-S i ARR bez dotacji z Unii Europejskiej, mimo spełnienia warunków

REKLAMA
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna nadal będzie kszałcić dorosłych na terenie Ostrołęki (fot. archiwum eOstroleka.pl)
REKLAMA

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna oraz Agencja Rozwoju Regionalnego to dwa ostrołęckie podmioty, które spełniły warunki otrzymania dotacji z Unii Europejskiej na kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Łącznie do naszego miasta mogło spłynąć na ten cel blisko 1,4 mln złotych, ale nie spłynie. Dlaczego?

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce w naborze wniosków przedstawiła projekt pod nazwą "Studia podyplomowe to wyższe możliwości na lokalnym i regionalnym rynku pracy". Uczelnia charakteryzuje się szeroką ofertą studiów podyplomowych. WSE-S mogło otrzymać 805 867,5 zł, natomiast całkowita wartość projektu wyniosła 895 467,5 zł.

Dofinansowanie w wysokości 419 862,5 zł  mogła otrzymać Agencja Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce. Fundusze unijne miały być wsparciem dla projektu "Podwyższone kwalifikacje zawodowe to wyższa konkurencyjność uczestników na lokalnym i regionalnym rynku pracy". Całkowita jego wartość to 466 562,5 zł.

Niestety, oba ostrołęckie podmioty znalazły się poniżej progu alokacji, czyli uzyskały wymagane minimum punktowe, jednak ze względu na ustaloną kwotę alokacji nie mogą zostać skierowane do dofinansowania. W związku z tym progiem zarówno WSE-S, jak i ARR nie otrzymają wymienionych kwot.

Wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, ocenionych w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-004/15  dla Osi priorytetowej X ,,Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.3 ,,Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.4 ,,Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych" RPO WM 2014-2020 uzyskało 31 pomiotów z całego kraju, dofinansowanie otrzyma jedynie 13.

REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
marzec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27 dk28
dk29  30  31  1  2  3  4
Dzisiaj:
Kino JANTAR
×