2015-02-26T11:39:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Ostrołęka: Znamy zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli

REKLAMA
zdjęcie ilustracyjne, fot. eOstroleka.pl
REKLAMA

Radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do przedszkoli miejskich w Ostrołęce i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka.

Kryteria będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Od roku szkolnego 2014/2015 do przedszkoli przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy, przy czym w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami następuje drugi etap rekrutacji.

Szczegółowe kryteria rekrutacji kandydatów do przedszkoli miejskich w Ostrołęce i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka na drugim etapie rekrutacji.

Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym lub rodzica pracującego,
prowadzącego działalność gospodarczą lub studiującego w systemie stacjonarnym, samotnie wychowującego dziecko
80 punktów

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie
7 punktów

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru
4 punkty

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położone od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego
z rodziców
1 punkt

Dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka – placówki opieki nad dzieckiem do lat 3, zarejestrowanej w Urzędzie Miasta Ostrołęki.
4 punkty

Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Mieście Ostrołęka.
4 punkty

Rekrutacja dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka, tak jak w roku ubiegłym, rozpocznie się II połowie marcu br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów, zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta Ostrołęki /www.ostroleka.pl/ w II połowie marca 2015

Zobacz również
Kalnedarz imprez
październik 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  1