2021-07-17T10:00:00+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Oświadczenia majątkowe lokalnych samorządowców. Ile zarobili radni z powiatu ostrołęckiego?

REKLAMA
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA

Oświadczenia majątkowe lokalnych samorządowców. Ile zarobili radni z powiatu ostrołęckiego?

Który z radnych powiatowych zgromadził w ubiegłym roku największe oszczędności? Kto zarobił najwięcej? Kto się najbardziej zadłużył? Kolejna odsłona oświadczeń majątkowych samorządowców z naszego regionu.

zdjecie 300

Dane wykorzystane w artykule pochodzą z Biuletynu Informacji Publicznej, są jawne. Każdy z samorządowców (wymieniony w ustawie o działalności jednostek samorządu terytorialnego) jest zobowiązany w konkretnym terminie dostarczyć wypełnione oświadczenie majątkowe, które następnie jest weryfikowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Poniżej publikujemy dane pochodzące z oświadczeń majątkowych Rady Powiatu w Ostrołęce

Piotr Liżewski – przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce 

Zgromadzone oszczędności:31 718 zł

Nieruchomości: dom o powierzchni 180 m2 i wartości 400 000 zł, gospodarstwo rolne o powierzchni 5 ha i wartości 250 000 zł, budynek mieszkalny o powierzchni 99 m2 z działką o powierzchni 0,63 ha kupiony za kwotę 150 000 zł, lokal usługowy o powierzchni 130 m2 o wartości 650 000 zł, lokal usługowy o powierzchni 145 m2 i wartości 725 000 zł, lokal usługowy o powierzchni 55 m2 i wartości 275 000 zł.

Wynagrodzenia: dochód z tytułu zatrudnienia: 81 487 zł, dochód z tytułu najmu: 228 033 zł, dieta radnego: 26 088 zł.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy audi a4 z 2007 roku o wartości 15 000 zł, samochód osobowy porsche cayenne z 2014 roku o wartości około 120 000 zł

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt w wysokości 262 175 zł, kredyt w wysokości 507 015 zł.

Adam Marcin Białobrzewski 

Zgromadzone oszczędności: 3 103,02 zł, papiery wartościowe na łączną kwotę 51 186,79 zł, z których osiągnął dochód w w wysokości 1 047,98 zł

Nieruchomości: dom o powierzchni 210 m2 i wartości 430 000 zł, pięć działek o łącznej wartości 915 600 zł

Wynagrodzenia: przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 154 566,11 zł (przychód 75 327,25 zł), dochód z tytułu zasiadania w zarządzie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu: 132 562 zł, dieta radnego 15 780 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy toyota corolla z 2006 roku o wartości 18 000 zł.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: leasing na zakup pojazdu w wysokości 120 418,47 zł.

Sławomir Ceberek 

Zgromadzone oszczędności: 72 000 zł

Nieruchomości: dom z budynkiem gospodarczym o powierzchni 240 m2 na działce o powierzchni 1010 m2 i wartości 420 000 zł, działki o łącznej powierzchni 2 796 m2 i wartości 140 000 zł.

Wynagrodzenia: dochód ze stosunku pracy: 107 584,18 zł, dieta radnego: 18 684,00 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: brak

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: pożyczka z ZFŚS – do spłaty 33 915 zł.

Dariusz Andrzej Domian 

Zgromadzone oszczędności: 146 376,45 zł

Nieruchomości: brak

Wynagrodzenia: dochód ze stosunku pracy: 115 567,25 zł, dochód z umowy zlecenia: 1 306,88 zł, dieta radnego: 18 528 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: brak

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: brak 

Andrzej Stanisław Grzyb 

Zgromadzone oszczędności: 52 100 zł, papiery wartościowe o wartości 10 380,85 zł

Nieruchomości: dom o powierzchni 130 m2 i wartości 200 000 zł, gospodarstwo rolne o powierzchni 1,10 ha i wartości 200 000 zł, działka zabudowana o powierzchni 2 300 m2 i wartości 80 000 zł, działka leśna o powierzchni 3 500 m2 i wartości 5 000 zł

Wynagrodzenia: dochód ze stosunku pracy: 12 905 zł, dieta radnego: 15 780 zł, zasiłek dla bezrobotnych: 4 166,80 zł, świadczenie z polisy ubezpieczeniowej: 9 620 zł, kwota z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich: 700 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy skoda superb z 2015 roku o wartości około 60 000 zł, samochód osobowy vw passat z 2001 roku o wartości 10 000 zł

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: brak 

Beata Kalinowska 

Zgromadzone oszczędności: 482 000 zł

Nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 33,6 m2i wartości 254 555 zł, gospodarstwo rolne o powierzchni 2,56 ha i wartości 80 000 zł, z którego osiągnęła przychód i dochód w wysokości 1 280 zł, miejsce postojowe o powierzchni 12,5 m2 i wartości 13 632 zł.

Wynagrodzenia: dochód z tytułu zasiadania w zarządzie spółki Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A w wysokości 364 808,08 zł netto, umowa o pracę 45 399,96 zł netto, wynagrodzenie członka rady nadzorczej NFOŚiGW: 7 873,22 zł netto, dieta radnej,: 15 649 zł, posiada udział w OSP Piątnica o wartości około 18 720,72 zł, zwrot udziału przez OSM Piątnica w 2020 roku 2 622,68 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: brak

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł:umowa deweloperska na kwotę 262 767,69 zł do zapłaty w 2021 wynosi 268 232,31 zł. 

Artur Kozłowski

Zgromadzone oszczędności: 75 000 zł

Nieruchomości: brak

Wynagrodzenia: z tytułu umowy o pracę: 108 897,08 zł, dieta radnego: 18 683 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy mazda 3 z 2016 roku o wartości około 60 000 zł

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt gotówkowy z 2019 roku na kwotę 70 000 zł, do spłaty pozostało na 30.04.2021 roku około 42 622,50 zł, kredyt gotówkowy z 2019 roku na kwotę 11 000 zł, do spłaty pozostało na 30.04.2021 7 488 zł. 

Stanisław Lipka 

Zgromadzone oszczędności: 65 000 zł, 16 000 dolarów, 1 500 euro.

Nieruchomości: dom o powierzchni 170 m2 z działką o powierzchni 900 m2 i budynkiem gospodarczym o łącznej wartości 450 000 zł, mieszkanie o powierzchni 60 m2 i wartości 350 000 zł, działka niezabudowana o powierzchni 964 m2 i wartości 120 000 zł, nieruchomość rolna o powierzchni 1,1635 ha i wartości 25 000 zł.

Wynagrodzenia: dochód ze stosunku pracy: 120 246,12 zł, dieta radnego, 18 684 zł, dopłaty do gruntów rolnych własnych i użytkowanych jako deputat: 6 625,31, dochód z wynajmu mieszkania : 14 400 zł.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy suzuki sx4 z 2011 roku

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: brak. 

Tadeusz Lipka 

Zgromadzone oszczędności: 11 000 zł

Nieruchomości: dom o powierzchni 118 m2 i wartości 300 000 zł, mieszkanie o powierzchni 47,03 m2 i wartości 300 000 zł, gospodarstwo rolne o powioerzchni 0,990 ha i wartości 37 000 zł, działka budowlana o powierzchni 1150 i 1200 m2 o wartości 100 000 zł, wiata 65 m2 o wartości 22 000 zł, budynek gospodarczy o powierzchni 88m2 i wartości 65 000 zł, pawilon handlowy o powierzchni 50m2 i wartości 65 000 zł, działka zabudowana o powierzchni 700 m2

Wynagrodzenia: dochód z tytułu umowy o pracę w WORD Ostrołęka: 123 051,27 zł, dieta radnego 18 684 zł, dochód z wynajmu mieszkania 10 549 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy citroen c-elysee z 2016 roku, mitsubishi outlander z 2015 roku ford transit z 2001 roku

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt gotówkowy na kwotę 48 670 zł, kredyt gotówkowy na kwotę 17 164 zł, kredyt obrotowy z prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 34 291 zł, kredyt hipoteczny na kwotę 2 804 CHF. 

Andrzej Lis 

Zgromadzone oszczędności: 17 202,54 zł, lokata bankowa 56 316,66 zł

Nieruchomości: dom o powierzchni 80 m2 i wartości około 50 000 zł, mieszkanie o powierzchni 57,2 m2 i wartości 385 000 zł, gospodarstwo rolne o powierzchni 11,237 ha i wartości 300 000 zł, z którego osiągnął przychó2 i dochód w wysokości 68 877,15 zł/20 660 zł, działka o powierzchni 22,9 ara z budynkiem mieszkalno handlowym o powierzchni 530 m2 i wartości 300 000 zł,

Wynagrodzenia: z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej osiągnął przychód w wysokości 1 466 032,47 zł, dochód 3 189,89 zł, dieta radnego 18 528 zł, działalność w MIR: 750 zł, odsetki od lokaty 699,62 zł, zwrot podatku akcyzowego 1 625,94 zł, przychód ze sprzedaży bydła 95 118,99 zł, dopłaty bezpośredni z ARiMR 24 236,83 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy toyota rav4 z 2002 roku, lexus nx300 z 2018 roku

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt na zakup mieszkania w wysokości 127 880 zł. 

Zofia Napiórkowska 

Zgromadzone oszczędności: 73 000 zł

Nieruchomości: dom o powierzchni 160 m2 i wartości 300 000 zł, działka siedliskowa o powierzchni 0,11 ha i wartości 10 000 zł

Wynagrodzenia: z tytułu zatrudnienia: 119 207,46 zł, z tytułu emerytury: 69973,26 zł, dieta radnej: 19 447 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: brak

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: brak 

Jarosław Nowak 

Zgromadzone oszczędności: 235 000 zł, 100 dolarów, 100 euro, papiery wartościowe o łącznej wartości 478 670 zł.

Nieruchomości: dom o powierzchni 180 m2 i wartości 180 000 zł, działki budowlane o powierzchni 1,16 ha, 0,2574 ha, 0,04 ha o wartości 270 000 zł

Wynagrodzenia: z tytułu pełnienia funkcji w spółkach handlowych 225 533 zł, dieta radnego: 13 666 zł, PIT-8C: 213 252 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: brak

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: brak 

Kazimierz Rzewnicki 

Zgromadzone oszczędności: 25 000 zł

Nieruchomości: dom o powierzchni 150 m2 i wartości 300 000 zł, działka budowlana o powierzchni 0,08 ha i wartości 40 000 zł, garaż o wartości 25 000 zł.

Wynagrodzenia: z tytułu stosunku pracy: 80 606,07 zł, dieta radnego 18 684 zł.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: brak

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt hipoteczny z 2015 roku na kwotę 260 000 zł, do spłaty pozostało na 31.12.2020 roku 148 731 zł. 

Stanisław Subda 

Zgromadzone oszczędności: 98 640 zł, 86 euro, 8 608 GBP, 45 012 USD, 18 000 CHF.

Nieruchomości: dom o powierzchni 138 m2 i wartości 153 960 zł, budynek gospodarczy o powierzchni 47m2 i wartości 29 100 zł, działka pod domem o powierzchni 0,12 ha i wartości 60 000 zł

Wynagrodzenia: z tytułu emerytury: 97 568 zł, dieta radnego 20 292 zł.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy toyota yaris z 2013 roku o wartości 21 431 zł

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: brak 

Kazimierz Ścibek 

Zgromadzone oszczędności: 191 836,63 zł

Nieruchomości: dom o powierzchni 48m2 i wartości 10 000 zł, dom o powierzchni 95 m2 i wartości 100 000 z, dom o powierzchni 164 m2 i wartości 300 000 zł, gospodarstwo rolne o powierzchni 14,5027 ha i wartości 435 081 zł, z którego osiągnął dochód/przychód w wysokości 15 579,54 zł, działka o powierzchni 0,0338 m2 i wartości 18 000 zł, budynek gospodarczy o powierzchni 10m2 i wartości 5 000 zł, lokal handlowo usługowy o powierzchni 42 m2 i wartości 50 000 zł, 4 budynki inwentarskie o łącznej wartości 110 000 zł

Wynagrodzenia: dieta radnego: 15 780 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: brak

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: brak 

Arkadiusz Zyśk 

Zgromadzone oszczędności: 50 000 zł

Nieruchomości: brak

Wynagrodzenia: przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej: 1 654 518 zł/ dochód: brak, dieta radnego: 18 684 zł, zasiłek chorobowy z ZUS: 1 439 zł.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: samochód osobowy hyundai ix35 z 2011 roku o wartości około 30 000 zł, samochód osobowy peugeot 3008 z 2019 roku o wartości 120 000 zł, samochód dostawczy fiat doblo z 2007 roku o wartości ok. 4 000 zł, samochód dostawczy fiat ducato z 2007 roku o wartości około 13 000 zł, samochód ciężarowy mercedes sprinter z 2005 roku o wartości około 13 000 zł, samochód ciężarowy mercedes atego z 1998 roku o wartości około 37 000 zł, wózek widłowy daewoo z 2002 roku o wartości 9 000 zł.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000o zł: kredyt w wysokości 204 000 zł do spłaty pozostało 163 000 zł, kredyt w wysokości 247 000 zł, do spłaty pozostało 197 000 zł

 

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
zdjecie 1573
Kalendarz imprez
październik 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 25  26  27  28  29  30 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9  10  11  12 dk13  14 dk15
dk16  17  18  19  20 dk21  22
dk23  24  25  26  27  28  29
 30  31  1  2  3  4  5
×