eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Ponad 115 inwestycji w powiecie ostrołęckim. Na co dostali pieniądze?

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie ostrołęckim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało ponad 115 inwestycji.

Ponad 115 inwestycji w powiecie ostrołęckim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

Jak zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc (sejmikowy klub KO), potrzeb w naszym regionie jest wiele. – A my staramy się pomagać gminom i powiatom im sprostać. Dofinansowywane przez nas inwestycje to projekty, o których rozmawiamy z wójtami, burmistrzami i starostami podczas naszych wizyt w regionie. Dlatego wiemy, że mieszkańcy oczekują tych inwestycji, a samorządy lokalne często bez naszej pomocy nie dałyby rady ich zrealizować. Zależy nam przede wszystkim na komforcie życia Mazowszan.

Mazowsze dla działkowców

„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, którego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie ostrołęckim dofinansowanie w wysokości łącznie 62 tys. zł otrzymają 4 inwestycje.

Dofinansowane zostały:

– remont budynku gospodarczego – sortowni i magazynu odpadów w ROD Czeczotka – 20 tys. zł;

– zakup urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania w ROD Podrężewo – 2 tys. zł;

– budowa nowej studni wraz z siecią wodociągową w ROD Bemowo – etap I – 20 tys. zł;

– rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie przyłączy na terenie ROD Pod Dziuplą w Czerwinie – 20 tys. zł.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie ostrołęckim dofinansowanych zostanie 5 projektów, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 206,8 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Ostrołęki – 76,8 tys. zł;

– zlecenie usługi badania próbek popiołu z palenisk domowych z zakupem narzędzi do poboru próbek w gminie Rzekuń oraz opracowanie dokumentacji na poprawę efektywności energetycznej 5 budynków użyteczności publicznej w gminie Rzekuń – 29 tys. zł;

– edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Olszewo-Borki w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii – 8,4 tys. zł;

– organizacja cyklu spotkań w ramach akcji ,,Gmina Czerwin dla czystego powietrza’’ – 90 tys. zł;

– kontrola palenisk domowych na terenie gminy Olszewo-Borki – 2,5 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorząd Mazowsza dofinansuje w sumie 157 zadań z czego 6 z powiatu ostrołęckiego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 482,8 tys. zł.

Jak zauważa Janina Ewa Orzełowska (sejmikowy klub PSL) członkini zarządu województwa mazowieckiego, nowy autorski program samorządu Mazowsza cieszył się dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów. – To pokazuje, jak bardzo gminom zależy na wprowadzaniu pozytywnych, proekologicznych zmian. Po latach stawiania na nowoczesność i tworzenie przestrzeni z betonu, wracamy na dobre, zielone tory. Obecny trend daje nadzieję, że będziemy oddychać czystym powietrzem i zyskamy przestrzeń, w której będziemy żyć w symbiozie z naturą.

Dofinansowane zostały:

– przebudowa oświetlenia w ulicy gen. W. Sikorskiego w Ostrołęce – 100 tys. zł;

– tworzenie terenów zielonych z innowacyjnymi elementami łagodzącymi zmiany klimatu dla gminy Kadzidło – 35,6 tys. zł;

– zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatycznym poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo-Borki – 100 tys. zł;

– zagospodarowanie działki ozn. Nr geod. 181 w miejscowości Rzekuń – 49 tys. zł;

– wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie gminy Lelis – 100 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn – 97,4 tys. zł.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie ostrołęckim w tym roku dofinansowane zostaną aż 53 inwestycje, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 526 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Błędowo – 7,5 tys. zł;

– uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Orzoł – 10 tys. zł;

– wykonanie pokrycia dachowego w budynku przeznaczonym na potrzeby kulturalno-społeczne mieszkańców Sołectwa Ramiona – 10 tys. zł;

– modernizacja placu zabaw w miejscowości Grodzisk Duży – 10 tys. zł;

– remont i wykonanie chodnika w miejscowości Skarżyn – 10 tys. zł;

– budowa altanki w miejscowości Dobki Stare – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Tomaszach – 10 tys. zł;

– wykonanie chodnika w miejscowości Piski – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z doposażeniem placu wiejskiego w miejscowości Borek – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Grodzisk Wieś – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w Damiętach – 10 tys. zł;

– budowa placu zabaw w Jemielistem – 10 tys. zł;

– budowa wiaty rekreacyjnej w Górach – 7,5 tys. zł;

– budowa wiaty rekreacyjnej w Ludwinowie – 10 tys. zł;

– remont dachu na budynku świetlicy w Brzeźnie Kolonii – 10 tys. zł;

­– wykonanie oświetlenia wiat przystankowych w Siarczej Łące – 10 tys. zł;

– wykonanie placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie – 10 tys. zł;

– wykonanie boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w Chudku – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu i wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Gralach – 10 tys. zł;

– wykonanie wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Kuczyńskich – 10 tys. zł;

– wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szafarczyska – 10 tys. zł;

budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Szafarnia – 10 tys. zł;

– zakup wraz z montażem zestawu zabawowego w miejscowości Płoszyce – 10 tys. zł;

– zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Białobiel – 10 tys. zł;

– zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Obierwia – 10 tys. zł;

– zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Dawia – 10 tys. zł;

– zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Plewki – 10 tys. zł;

– zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Grądzkie – 10 tys. zł;

– zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Serafin – 10 tys. zł;

– remont budynku remizo-świetlicy we wsi Zdunek – 10 tys. zł;

– budowa miejsc postojowych we wsi Gadomskie – 10 tys. zł;

– budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry-Perosy - etap II – 10 tys. zł;

– budowa chodnika w miejscowości Dobrołęka - etap III – 10 tys. zł;

– zakup domku drewnianego dla sołectwa Zabiele-Piliki – 10 tys. zł;

– wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Nakły – 10 tys. zł;

– zakup kontenera letniskowego całorocznego dla miejscowości Kruki – 10 tys. zł;

– doposażenie placu zabaw w miejscowości Drężewo – 10 tys. zł;

– budowa ogrodzenia w miejscowości Białobrzeg Bliższy – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Rataje – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia na terenie miejscowości Żebry-Chudek – 10 tys. zł;

– wykonanie zaplecza magazynowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kordowo – 10 tys. zł;

– doposażenie remizo-świetlicy w sołectwie Borawe – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu w sołectwie Goworki – 10 tys. zł;

– zakup i montaż oświetlenia w sołectwie Dzbenin – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie oraz Kurpie Szlacheckie – 10 tys. zł;

– wymiana oświetlenia ulicznego w Sołectwie Żmijewek – 10 tys. zł;

– ułożenie chodnika w miejscowości Rabędy – 10 tys. zł;

– budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo- etap I – 10 tys. zł;

– wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawady – 8,5 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia w miejscowości Sawały – 10 tys. zł;

– wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzaski – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce – 10 tys. zł.

Mazowsze dla sportu

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie ostrołęckim wsparcie w wysokości ponad 1,8 mln zł otrzyma 7 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

– budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie - etap I wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych – 300 tys. zł;

– remont boiska wielofunkcyjnego na obiekcie sportowym Orlik w Dylewie – 300 tys. zł;

– budowa siłowni zewnętrznej typu STREET WORKOUT w Baranowie – 76 tys. zł;

– budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Łęgu Przedmiejskim – 300 tys. zł;

– budowa boiska sportowego przy ul. Ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" w Ostrołęce – 300 tys. zł;

– budowa centrum aktywności fizycznej w Olszewie-Borkach – 300 tys. zł;

– wykonanie oświetlenia stadionu lekkoatletycznego w miejscowości Łyse – 300 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazło się wśród nich także 9 strażnic z powiatu ostrołęckiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył blisko 254 tys. zł.

– Remonty strażnic to często bardzo kosztowne inwestycje zwłaszcza teraz, gdy rośnie inflacja, a wraz z nią ceny towarów i usług budowlanych. Wiemy, ze budżety gminne same mogłyby tego nie udźwignąć – dodaje radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak (klub PSL).

Dofinansowane zostały:

– remont strażnicy OSP Wydmusy, gmina Myszyniec – 30 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Chormany, gmina Troszyn – 30 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Stepna Stara, gmina Olszewo-Borki – 30 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Dylewo, gmina Kadziło – 30 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Łyse, gmina Łyse – 28 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Lipianka, gmina Goworowo – 30 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Kamianka, gmina Rzekuń – 20 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Ostrołęka, miasto Ostrołęka – 26 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Malinowo Nowe, gmina Czerwin – 30 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 19 ochotniczych straży pożarnych z powiatu ostrołęckiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy 596,7 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Baranowo – 5 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Brodowe-Łąki – 5 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Czarnia – 6,9 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Bandysie – 2,7 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Brzozowy Kąt – 3 tys. zł;

– nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Suchcice – 100 tys. zł;

– nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Gocły – 80 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Kadzidło – 20 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Lelis – 19,9 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Lipniki – 20 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Krysiaki – 14,3 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Olszewo-Borki – 3 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Nowa Wieś – 4,6 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Zabiele Wielkie – 4,9 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Rżaniec – 3,7 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Żerań Mały – 3,5 tys. zł;

– nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Ostrołęka – 100 tys. zł;

– nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Rzekuń – 100 tys. zł;

– nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Zamość – 100 tys. zł.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości ponad 6,5 mln zł otrzyma 5 projektów z powiatu ostrołęckiego.

Dofinansowane zostały:

– przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu – 500 tys. zł;

– poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy oraz stworzenie spójnej informacji lokalnej i turystycznej w gminie Baranowo poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR oraz budowę tablic informacyjnych – 490 tys. zł;

– budowa Centrum Usług Medycznych – etap II, gmina Myszyniec – 1 mln zł;

– budowa Regionalnego Parku Wodnego – Kurpiowskie Centrum Rekreacyjne, gmina Kadzidło – 3,6 mln zł;

– umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis, a także zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu poprzez budowę gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Kurpiewskie – 1 mln zł;

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie ostrołęckim wsparcie w wysokości ponad 1 mln zł otrzymało 10 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

– prace remontowo - konserwatorskie zabytkowego drewnianego Kościoła pw. Św. Anny w Dąbrówce – 180 tys. zł;

– remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego część A połać południowa i zachodnia w Pałacu w Szczawinie – 50 tys. zł;

– wymiana pokrycia dachowego oraz renowacja sterczyn - strona wschodnia, prezbiterium i zakrystie (kontynuacja remontu dachu) w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Baranowie – 210 tys. zł;

– podbicie fundamentów zabytkowego dworu w Susku Starym – 120 tys. zł;

– wymiana posadzek kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach – 100 tys. zł;

– remont sygnatury i ścian zewnętrznych oraz izolacji pionowej zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ostrołęce – 80 tys. zł;

– remont wnętrz zabytkowego dworu w Przystani – etap II: modernizacja instalacji elektrycznej – 45 tys. zł;

– całkowite odtworzenie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku pokoszarowym przy ul. Aleja Wojska Polskiego 23 w Ostrołęce – 90 tys. zł;

– prace remontowo - konserwatorskie Kaplicy cmentarnej - Mauzoleum ks. Mieszki na cmentarzu parafialnym w Kadzidle – 100 tys. zł;

– prace remontowe przy elewacji, wnętrzu oraz instalacjach w Parafi Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych – 110 tys. zł.

 

Artykuł sponsorowany.

Kalendarz imprez
lipiec 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
 8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20  21
 22  23  24  25  26  27 dk28
 29  30  31  1  2  3  4
×